PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 4 |
Tytuł artykułu

Selected aspects of innovativeness of the food industry against a background of other low technology industries in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wybrane aspekty innowacyjności przemysłu spożywczego na tle pozostałych branż niskiej techniki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this article, the chosen aspects of innovativeness of food industry against other branches of low technology were discussed. The analysis of innovative potential was made with the use of the following indicators: the share of innovative active enterprises incurring expenses on innovative activity and cooperating in this range and the expenditure level attributable to the enterprise incurring expenses. The innovative position was evaluated based on share indicators of: innovative enterprises (product and process innovations), introducing marketing and organization innovations as well as those sold in 2017 and new or significantly improved products introduced to the market between 2015 and 2017. It was stated that the most innovative branches, both among the subjects of the food industry and other branches of low technology were producers of tobacco and beverages. A significantly lower level of innovativeness was characterized among producers of groceries. They took 7th place among 11 branches of the low technology sector. This tendency is stable over time, as within previous years similar results of this research problem analysis were noted.
PL
W artykule omówiono wybrane aspekty innowacyjności przemysłu spożywczego na tle pozostałych branż niskiej techniki. Do analizy potencjału innowacyjnego przyjęto następujące wskaźniki: udział przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, ponoszących nakłady na działalność innowacyjną i podejmujących współpracę w tym zakresie oraz poziom nakładów przypadających na przedsiębiorstwo, które ponosi te nakłady. Pozycję innowacyjną określono na podstawie wskaźników udziału: przedsiębiorstw innowacyjnych (innowacje produktowe i procesowe), wprowadzających innowacje marketingowe i organizacyjne oraz tych, które sprzedały w 2017 roku nowe lub istotnie ulepszone produkty wprowadzone na rynek w latach 2015-2017. Stwierdzono, że najbardziej innowacyjnymi branżami, zarówno wśród podmiotów przemysłu spożywczego, jak i pozostałych branż niskiej techniki, byli producenci tytoniu i napojów. Zdecydowanie niższy poziom innowacyjności charakteryzował producentów artykułów spożywczych. Zajmowali oni 7. lokatę wśród jedenastu branż sektora niskiej techniki. Tendencja ta jest trwała w czasie, gdyż w latach poprzednich uzyskiwano podobne wyniki w analizach tego problemu badawczego.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
21
Numer
4
Opis fizyczny
p.152-162,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Business Economics, University of Warmia and Mazury, 4 Oczapowskiego St., 10-957 Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Barańska-Fischer Mirella. 2006. Innowacje produktowe jako narzędzie konkurencyjności przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim. [W] Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. T. I (Product innovations as a tool for the competitiveness of enterprises on the Single European Market. [In] Opportunities for the development of the Polish SME sector on the Single European Market. The functioning of SMEs in the conditions of the European Single Market. Vol. I), ed. J. Otto, A. Maciaszczyk, 138-153. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Bodył Magdalena Renata. 2017. Zmiany na rynku tytoniu i wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2001-2016 (Changes in the market of tobacco and tobacco products in Poland during the years 2001-2016). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XIX (6): 45-50.
 • Deloitte. 2015. Badania i rozwój w przedsiębiorstwach. Raport 2015 (Research and development in enterprises. 2015 report). Warszawa: Deloitte.
 • Dziurski Patryk. 2019. Innowacyjność jako determinanta koopetycji (Innovativeness as a determinant of coopetition). Przegląd Organizacji 5: 3-8.
 • GUS (Central Statistical Office – CSO). 2018. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017 (Innovative activity of enterprises in 2015-2017). 2018. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • GUS (Central Statistical Office – CSO). 2019. Nauka i Technika w 2017 r. (Science and Technology in 2017). Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Heidenreich Martin 2009. Innovation in European low- and medium-technology industries. Research Policy 38 (3): 483-494.
 • Hirsch-Kreinsen. 2008a. Low-technology: A forgotten sector in innovation policy. Journal of Technology Management & Innovation 3 (3): 11-20.
 • Hirsch-Kreinsen Hartmut. 2008b. Low-tech innovations. Industry & Innovation 15(1): 19-43.
 • Huang Can, Anthony Arundel, Hugo Hollanders. 2010. How firms innovate: R&D, non-R&D, and technology adaption. MERIT Working Papers 027. United Nations University, Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (MERIT).
 • Juchniewicz Małgorzata. 2009. Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście innowacyjności sektora niskiej techniki (Innovativeness of food industry enterprises in the context of low technology innovation sector). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XI (1): 163-167.
 • Juchniewicz Małgorzata. 2013. Innovative position of food industry in Poland as compared to other low technology sectors. [In] Growth and competitiveness factors of the agri-food sector in Poland and Ukraine against the background of global trends, eds. T. Mostenska, A. Kowalski, I. Fedulova, M. Wigier, I. Szczepaniak, Y. Bilan, 268-278. Kyiv-Warsaw: National University of Food Technologies, NRI Institute of Agricultural and Food Economics, Centre of Sociological Research.
 • Kirner Eva, Steffen Kinkel, Angela Jaeger. 2009. Innovation paths and the innovation performance of low-technology firms. An empirical analysis of German industry. Research Policy 38 (3): 447-458.
 • Klimas Patrycja, Wojciech Czakon. 2018. Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers. Review of Managerial Science 12 (2): 469-497.
 • Kolarz Magdalena 2006. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce (Impact of foreign direct investment on the innovation of enterprises in Poland). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Liu Rebecca. 2013. Cooperation, competition, and coopetition in innovation communities. Prometheus 13 (2): 91-105.
 • Łącka Irena. 2018. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w latach 2009-2015 i jej uwarunkowania (The innovative activity of Polish food industry enterprises between 2009 and 2015 and its determinants). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 2: 65-81.
 • Przybylska Edyta, Zbigniew Żebrucki, Mariusz Kruczek. 2016. Typologia innowacji w branży TSL (Typology of innovation in the TSL industry). Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/ Politechnika Śląska 99: 399-409.
 • Rammer Christian, Steffen Kinkel, Eva Kirner, Christian Köhler, Martin Murmann, Agnes Pesau, Torben Schubert, Franz Schwiebacher, Oliver Som. 2011. Innovationen ohne Forschung und Entwicklung. Studien Zum Deutschen Innovationssystem 15-2011. Hannover/Karlsruhe.
 • Rojek Danuta. 2017. Wewnętrzne czynniki innowacyjności przedsiębiorstw (internal factors of innovativeness of enterprises). Zarządzanie. Teoria i Praktyka 21 (3): 23-32.
 • Romanowska Maria 2016. Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw (Innovation determinants of Polish enterprises). Przegląd Organizacji 2: 29-35.
 • Runge Jerzy. 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze (Research methods in socio-economic geography - elements of methodology, selected research tools). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Som Oliver. 2012. Innovation patterns of non-R&D-performing firms in the German manufacturing industry. Wiesbaden: Gabler.
 • Sopińska Agnieszka, Wioletta Mierzejewska 2017. Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe (Open product innovations implemented by companies operating in Poland. Resource approach). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Świadek Arkadiusz 2012. Determinanty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce (Determinants of innovation activity in food processing industry sector in Poland). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego 12 (2): 123-131.
 • Szwacka-Mokrzycka Joanna. 2017. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce (Competitiveness Factors of food industry enterprises in Poland). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 330: 205-213.
 • Wasilewska Anna, Mirosław Wasilewski. 2016. Stan kierunki i efektywność innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego (Condition of directions and efficiency of innovations in agri-food processing enterprises). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f78cbfb1-f817-41ce-9f42-aadc022bf0a1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.