PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 16 |
Tytuł artykułu

Usefulness of hydrographic and sozological databases in ecological studies of rivers in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
An assessment of ecological conditions of streams and other water bodies is one of the requirements of the Water Framework Directive No. 2000/60/EC. The paper deals with the potential use of hydrographic and sozological databases and thematic maps at a scale of 1:50,000 (Hydrographic Map, Sozological Map) compiled on their basis at selected stages of eco-hydrological evaluation of streams, especially at the stage of collecting information on water bodies. Attention was paid to the possible use of that data in identification of sections of river valley estimated from the point of view of its components, i.e. under protection, and determining the level of urbanization of the valley, location of municipal investments, infrastructure and hydraulic structures, which are the measures of the man-made transformation of the valley. An assessment of the ecological state and potential of surface waters is the basis of eco-hydrological studies and the fundamental requirement of the Water Framework Directive, thus is the starting-point for river system valorisation.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Opis fizyczny
p.109-118,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Hydrology and Water Management, Institute of Physical Geography and Environmental Planning, Faculty of Geographical and Geological Sciences, Adam Mickiewicz University, Dziegielowa 27 str., 61-680 Poznan, Poland
autor
 • Department of Hydrology and Water Management, Institute of Physical Geography and Environmental Planning, Faculty of Geographical and Geological Sciences, Adam Mickiewicz University, Dziegielowa 27 str., 61-680 Poznan, Poland
Bibliografia
 • Adger W. N., 2006, Vulnerability. Global Environmental Change 16(3): 268-281.
 • Berry J. K. 2006, Map analysis. Procedures and applications in GIS modeling, BASIS Press (URL: http://www.Innovativegis.com/basis/MapAnalysis/).
 • Bonham-Carter G. F., 1994, Geographic information systems for geoscientists: Modelling with GIS, Pergamon, Ottawa.
 • Brooks N., Adger W. N. & Kelly P. M., 2005, The determinants of vulnerability and adaptive capacity at the national level and the implications for adaptation, Global Environmental Change 15: 151-163.
 • CODGiK GUGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii [Main Documentation Centre of Geodesy and Cartography of the Head Office of Geodesy and Cartography, http://www.serwisy.codgik.gov.pl [accessed 11.05.2010].
 • DeMers M. N., 2005, Fundamentals of geographic information systems, Wiley, New York.
 • Dollar E. S. J., James C. S., Rogers K. H. & Thoms M. C., 2007, A framework for interdisciplinary understanding of rivers as ecosystems, Geomorphology 89(1): 147-162.[http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.07.022]
 • EEA, 2005, Guide to geographical data and maps, European Environment Agency - Technical report, URL: http://www.eionet.eu.int/gis [accessed 11.05.2010].
 • European Commission, INSPIRE Geoportal, www.inspire-geoportal.eu [accessed 11.05.2010].
 • European Commission, INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community, http://inspire.jrc.ec.europe.eu [accessed 11.05.2010].
 • GEO Group on Earth Observations, http://www.earthobservations. org [accessed 11.05.2010].
 • GEOSS Global Earth Observation System of Systems, http://www.epa.gov/geoss/index.htm [accessed 11.05.2010].
 • GMES Global Monitoring for Environment and Security, http://www.Esa.int/Observing-the-Earth/GMES [accessed 11.05.2010].
 • Gordon N. D., McMahon T. A. & Finlayson B. L., 1992, Stream hydrology - an introduction for ecologists, Wiley, Brisbane.
 • GSDI Global Spatial Data Infrastructure Association, Association Information, http://www.gsdi.org [accessed 11.05.2010].
 • Graf R., 2009, Znaczenie bazy danych hydrograficznych w zakresie implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej [The significance of the hydrographic database in the area of implementation of the Water Framework Directive], [in:] A. T. Jankowski, D. Absalon, R. Machowski, M. Ruman (eds.), Przeobrażenia stosunków wodnych warunkach zmieniającego się środowiska [Changes of hydrographic conditions in conditions of the changing environment], Wyd. Uniw. Śl, Sosnowiec: 141-153.
 • Graf R., Kaniecki A. & Żynda S., 2005, Rola i miejsce baz danych tematycznych GUGiK w krajowej infrastrukturze danych przestrzennych [The Role and Place of Thematic Databases GUGiK in the State Infrastructure of Spatial Data], Geodeta 10(125), Warszawa: 39-42.
 • Graf R. & Olszewski R., 2006, Wykorzystanie bazy danych HYDRO dla potrzeb zarządzania zasobami wodnymi w sytuacjach kryzysowych [Use of the hydro database for the purposes of water resource management in critical situations], Roczniki Geomatyki 4(1): 85-95.
 • GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii [Head Office of Geodesy and Cartography], Systemy GIS [GIS Systems], http://gugik.gov.pl [accessed 11.05.2010].
 • GUGIK Główny Urząd Geodezji i Kartografii [Head Office of Geodesy and Cartography], Projecty GUGiK [GUGiK Projects], Geoportal, http://www.geoportal.gov.pl [accessed 11.05.2010].
 • Gutry-Korycka M., 1999, Zlewnia jako ekosystem dynamiczny [Catchment as a Dynamic Ecosystem], [in:] W. Chełmicki (ed.), Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza (referaty wstępne), Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej, Kraków - Dobczyce [Interdisciplinarity in Basin Research (Preliminary Papers), Proceedings of the All-Polish Hydrological Conference, Kraków-Dobczyce], Kraków: 33-54.
 • Harper D. M., Zalewski M. & Pacini N., 2008, Ecohydrology: Processes, Models and Case Studies: an Approach to the Sustainable Management of Water Resources, CABI, Wallingforg, Oxfordshire.
 • Huggenberger P., Hoehn E., Beschta R. & Woessner W., 1998, Abiotic aspects of channels and floodplains in riparian ecology, Freshwater Biology 40(3): 407-425.[http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.07.022]
 • Ilnicki P. & Lewandowski P., 1997, Ekomorfologiczna waloryzacja dróg wodnych Wielkopolski [Eco-morphological Valorisation of Waterways of Great Poland], Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Janauer G. A., 2000, Ecohydrology: fusing concepts and scales, Ecological Engineering 16: 9-16.[http://dx.doi.org/10.1016/S0925-8574(00)00072-0]
 • Karcz G. & Sołowiej D., 1997, Waloryzacja ekologiczna obszaru Zielonej Wstęgi Odra - Nysa w ramach projektu WWF Podstam (World Wildlife Fund For Nature) [Ecological Valorisation of the Green Belt Odra Nysa Area within the WWF Project Podstam (World Wildlife Fund For Nature)], [in:] S. Żynda (ed.), Kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowaniu przestrzennym [Cartography in Environmental Protection and Spatial Planning], XXIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, 13-15.11.1997 Poznań [The 24th All-European Cartographic Conference, 13-15 November 1997 Poznań], Poznań: 349-352.
 • Kennard M. J., Mackay S. J., Pusey B. J., Olden J. D. & Marsh D., 2010, Quantifying uncertainty in estimation of hydrologic metrics for ecohydrological studies, River Research and Applications 26(2): 137-156.
 • Longley R. A., Goodchild M. F. Maguire D. J. & Rhind D. W., 2005, Geographical information systems: Principles, techniques, management and applications, Hoboken, Wiley, New, Jork.
 • Olszewski R., Graf R., Macias A., Kołodziej A. & Berus T., 2010, Integracja baz danych tematycznych i referencyjnych w ramach tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce [Integration of thematic and reference databases within creation of the spatial information infrastructure in Poland], Roczniki Geomatyki 8(1): 89-98.
 • Olszewski R., Macias A., Graf R., Kołodziej A. & Berus T., 2009, Transpozycja dyrektywy INSPIRE [The transposition of directive the INSPIRE], Geodeta 8(171): 31-34.
 • Radecki-Pawlik A., 2006, Podstawy hydrogeomorfologii cieków górskich dla biologów [Essentials of Hydrogeomorphology of Mountain Streams for Biologists], Belstudio, Inst. Nauk o Środ., Uniw. Jagielloński, Warszawa- Kraków.
 • Smit B. & Wandel J., 2006, Adaptation, adaptive capacity and vulnerability, Global Environmental Change 16: 282-292.
 • Speth J. G., 2000, Unequal human impacts of environmental damage, [in:] A.K. Hegazy (ed.), Environment 2000 and Beyond, Horus for Computer and Printing, Cairo: 85-135.
 • Store R. & Jokimaki J., 2003, A GIS-based multi-scale approach to habitat suitability modeling, Ecological Modelling 169(1): 1-15. The GIS Technical Guidelines-3 ‘Hydrographic Map of Poland, scale of 1:50,000, in the Analogue and Digital Form’ [Wytyczne Techniczne GIS-3 „Mapa Hydrograficzna Polski, skala 1: 50 000, w formie analogowej i numerycznej”], 2005, Head Office of Geodesy and Cartography (GUGiK), Surveyor General of Poland, Warsaw.The GIS Technical Guidelines-4 ‘Sozological Map of Poland, scale of 1:50,000, in the Analogue and Digital Form’ [Wytyczne Techniczne GIS-4 „Mapa Sozologiczna Polski, skala 1: 50 000, w formie analogowej i numerycznej”], 2005, Head Office of Geodesy and Cartography (GUGiK), Surveyor General of Poland, Warsaw.
 • Thoms M.C., 2003, Floodplain-river ecosystems: lateral connections and the implications of human interference, Geomorphology 56(3): 335-349.[http://dx.doi.org/10.1016/S0169-555X(03)00160-0]
 • Thoms M.C., Southwell M. & McGinness H.M., 2005, Floodplain-river ecosystems: Fragmentation and water resources development, Geomorphology 71(2): 126-138.[http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2004.10.011]
 • Thorp J.H., Thoms M.C. & Delong M. D., 2010, The Riverine Ecosystem Synthesis: Toward Conceptual Cohesiveness in River Science, Elsevier, Academic Press, Boston.
 • UNDP, 2000, Human Development Report 2000, Oxford University Press, New York.
 • UNEP, 2002, Assessing Human Vulnerability due to Environmental Change: Concepts, Issues, Methods and Case Studies [http://www.unep.org].
 • Wang F., 2006, Quantitative methods and applications in GIS, Taylor & Francis, Boca Raton.
 • Water Framework Directive No. 2000/60/EC (Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 Establishing a Framework for Community Action in the Field of Water Policy, 2000, Official Journal L 327, 22/12/2000.
 • Zalewski M., 2000, Ecohydrology - the scientific background to use ecosystem properties as management tools toward sustainability of water resources. Guest Editorial, Ecological Engineering 16: 1-8.[http://dx.doi.org/10.1016/S0925-8574(00)00071-9]
 • Zalewski M. (ed.), 2002, Guidelines for the Integrated Management of the Watershed - Phytotechnology and Ecohydrology, Chapter 9, FIETC Freshwater Management Series - Issue 5, United Nations Environmental Programme - Division of Technology, Industry and Economics - International Environmental Centre (UNEP- DTIE-IETC), UNESCO-IHP, Osaka & Shiga Office, Japan: 157-167.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f78b80e5-6624-486c-a333-ffb4737e5f1f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.