PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 24 | 2 |
Tytuł artykułu

Metody oznaczania wybranych mikotoksyn w żywności i paszach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Methods for the determination of selected mycotoxins in food and feed
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W związku z koniecznością oznaczania mikotoksyn zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej (WE) oraz stale rosnącym zainteresowaniem problematyką mikotoksyn ze względu na zmieniający się klimat, w Polsce i na kwiecie wiele instytucji naukowych i firm opracowuje nowe metody ich oznaczania. Celem pracy przedstawionej w artykule była analiza stosowanych metod oznaczania mikotoksyn, takich jak ochratoksyna A i zearalenon w żywności oraz w paszach.
EN
Due to the necessity for determining mycotoxins in accordance with the guidelines of the European Commission (EC) and the growing interest of the problem of mycotoxins due to the changing climate in Poland and in the world, many scientific institutions and companies to develop new methods for their determination. The aim of the study was to discuss the most commonly used methods for the determination of mycotoxins, such as ochratoxin A and zearalenone in food and feed.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
24
Numer
2
Opis fizyczny
s.120-124,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
autor
 • Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
autor
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
Bibliografia
 • [1] ANIOŁOWSKA M., STEININGER M. 2014. Determination of trichothecenes and zearalenone in different corn (Zea mays) cultivars for human consumption in Poland. Journal of Food Composition and Analysis 33: 14-19.
 • [2] BALAS J. 2006. Mikotoksyny jako źródło zanieczyszczeń żywności pochodzenia roślinnego. Postępy Fitoterapii 2, 98-104
 • [3] BELLÍ N., MARÍN S., DUAIGÜES A., RAMOS A.J., SANCHIS V. 2004. Ochratoxin A in wines, musts and grape juices from Spain. Journal of Science of Food and Agriculture, 84: 591-594.
 • [4] BELTRAN E., IBÁNEZ M., PORTOLÉS T.,. RIPOLLÉS C., SANCHO J.V., YUSÀ V., MARÍN S. HERNÁNDEZ F. 2013. Development of sensitive and rapid analytical methodology for food analysis of 18 mycotoxins included in a total diet study. Analytica Chimica Acta, 783: 39-48.
 • [5] BENNETT J.W., KLICH M. 2003. Mycotoxins. Clin Microbiol Rev, 16: 497-516.
 • [6] BERTHILLER F., SULYOK M., KRSKA R., SCHUHMACHER R. 2007. Chromatographic methods for the simultaneous determination of mycotoxins and their conjugates in cereals. International Journal of Food Microbiology, 119: 33-37.
 • [7] BIASUCCI G., CALABRESE G., DI GIUSEPPE R., CARRARA G., COLOMBO F., MANDELLI B., MAJ M., BERTUZZI T., PIETRI A., ROSSI F. 2011. The presence of ochratoxin A in cord serum and in human milk and its correspondence with maternal dietary habits. European Journal of Nutrition, 50(3): 211-218. doi: 10.1007/s00394-010-0130-y. Epub 2010 Sep 2.
 • [8] BRAICU C., PUIA, C., BODOKI E., SOCACIU C. 2008. Screening and quantification of aflatoxins and ochratoxin a in different cereals cultivated in romania using thin-layer chromatography-densitometry. Journal of Food Quality, 31: 108-120.
 • [9] CASTELLANOS-ONORIO O., GONZALEZ-RIOS O., GUYOT B., TACHON A. FONTANA, GUIRAUD J. P., SCHORR-GALINDO S., DURAND N., SUÁREZ-QUIROZ M. 2011. Effect of two different roasting techniques on the Ochratoxin A (OTA) reduction in coffee beans (Coffea arabica). Food Control, 22: 1184-1188.
 • [10] CHEŁKOWSKI J. 2000. http.: Mikotoksyny, grzyby toksynotwórcze i mikotoksykozy. www.cropnet.pl/mycotoxin.
 • [11] CORONEL M. B., MARIN S., CANO-SANCHO G., RAMOS A. J., SANCHIS V. 2012. Exposure assessment to ochratoxin A in Catalonia (Spain) based on the consumption of cereals, nuts, coffee, wine, and beer. Food Additives & Contaminants: Part A, 29: 979-993. doi: 10.1080/19440049.2012.660708.
 • [12] CZABAN J., WRÓBLEWSKA B., STOCHMAL A., JANDA B. (2006). Growth of Penicillium verrucosum and production of ochratoxin A on nonsterilized wheat grain incubated at different temperatures and water content. Polish Journal of Microbiology, 55: 321-331.
 • [13] CZERWIECKI L., WILCZYŃSKA G. 2005. Oznaczanie ochratoksyny A w przyprawach kulinarnych. Roczniki PZH, 56(4): 323-330.
 • [14] CZERWIECKI L., WILCZYŃSKA G. 2007. Optymalizacja metod oznaczania aflatoksyn w żywności z zastosowaniem postkolumnowego tworzenia pochodnych z bromem. Roczniki PZH 58, 3: 489-501.
 • [15] DING X., LICHTI K., STAUDINGER J. L. 2006. The mycoestrogen zearalenone induces CYP3A through activation of the Pregnane X Receptor. Toxicological Sciences, 91(2): 448-455.
 • [16] DUNNE C., MEANCY M., SMYTH M. 1993. Multimycotoxin detection and clean-up method for aflatoxins, ochratoxin and zearalenone in animal feed ingredients using high-performance liquid chromatography and get permeation chromatography. Journal of Chromatography A, 629(2): 229-235.
 • [17] GLAJCH J. L., KIRKLAND J. J., SQUIRE K. M., MINOR J. M. 1980. Optimization of solvent strength and selectivity for reversed phase liquid chromatography using an interactive mixture - design statistical technique. Journal of Chromatography, 199: 57-79.
 • [18] GAJĘCKI M 2002. Zearalenone - undesirable substances in feed. Polish Journal of Veterinary Sciences, 5(2): 117-122.
 • [19] GAJĘCKI M., GAJĘCKA M., JAKIMIUK E., ZIELONKA Ł., OBREMSKI K. 2010. Zearalenone — undesirable substance. In: Mahendra Rai, Ajit Varma (eds) My cotoxins in Food, Feed and Bioweapons. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp 131-144.
 • [20] GAJĘCKI M., JAKIMIUK E., GAJĘCKA M., MOTYKA M., OBREMSKI K, ZIELONKA Ł. Praktyczne metody zmniejszanie aktywności mikotoksyn w paszach, http://www.konferencjaswinie.pl/referaty/PRAKTYCZNE_METODY.pdf (2.12.2013).
 • [21] GAUCHI J. P., LEBLANC J. C. 2002. Quantitative assessment of exposure to the mycotoxin ochratoxin A in food. Risk Analysis, 22: 219-234.
 • [22] GROCHOWALSKI A. 2004. Sample pretreatment methods for the determination of mycotoxins and other hazardous substances (dioksin) in food and feeding materiale using gas chromatography and double fragmentation mass spectrometry GC-MS/MS. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olsztyn, 45.
 • [23] HASSAN A.M., SHEASHAA H.A., FATTAH M.F., IBRAHIM A.Z., GABER O.A., SOBH M.A. 2006. Study of ochratoxin A as an environmental risk that causes renal injury in breast-fed Egyptian infants. Pediatric Nephrology, 21(1): 102-105.
 • [24] HERNÁNDEZ M. J., GARCÍA-MORENO M. V., DURÁN E., GUILLÉN D., BARROSO C. G. 2006. Validation of two analytical methods for the determination of ochratoxin A by reversed-phased high-performance liquid chromatography coupled to fluorescence detection in musts and sweet wines from Andalusia. Analytica Chimica Acta, 566: 117-121.
 • [25] HIDY P. H., BALDWIN R. S., GREASHAM R. L., KEITH C. L., MCMULLEN J. R. 1977. Zearalenone and some derivatives. Advances in Applied Microbiology, 22:59-82.
 • [26] KAPTUROWSKA A. U., ZIELIŃSKA K. J., STECKA K., KUPRYŚ M. P. 2010. Evaluation of fodder contamination with ochratoxin A and methods of its decontamination. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55(3): 156-163.
 • [27] KINANI S., BOUCHONNET S., BOURCIER S., PORCHER J. M., AIT-AISSA S. 2008. Study of the chemical derivatization of zearalenone and its metabolites for gas chromatography-mass spectrometry analysis of environmental samples. Journal of Chromatography A, 1190: 307-315.
 • [28] KOLENDA M., MROCZKOWSKI S. 2013. Fusarium mycotoxins and methods of assessing the mycotoxicity: a review. Journal of Central European Agriculture, 2013, 14(1), p.169-180. DOI: 10.5513/JCEA01/14.1.1177
 • [29] KUCIEL-LISIESKA K. 2006. Obecność zearalenonu u kobiet ze zmianami nowotworowymi w gruczole piersiowym. Praca doktorska, UWM, Olsztyn.
 • [30] KUIPER-GOODMAN T., SCOTT P.M., WATANABE H. 1987 Risk assessment of the mycotoxin zearalenone. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 7: 253-306.
 • [31] LENDZION E., POSTUPOLSKI J., RYBIŃSKA K., KURPIŃSKA-JAWORSKA J., SZCZĘSNA M., KARŁOWSKI K. 2010. System RASFF jako element strategii bezpieczeństwa żywności w zakresie mikotoksyn. Bromatologia i Chemmia Toksykologiczna, XLIII, 4, 533-538.
 • [32] MALEKINEJAD H., COLENBRANDER B., FINK - GREMMELS J. 2006. Hydroxysteroid dehydrogenases in bovine and porcine granulose cells convert zearalenone into its hydroxylated metabolites α - zearalenol and β - zearalenol. Veterinary Research Communications, 30: 445-453.
 • [33] NOWICKA E., SZKUDELSKI R., NOGOWSKI L. 2006. Działanie fitoestrogenów na organizm człowieka i zwierząt. Medycyna Weterynaryjna, 62(7): 736-738.
 • [34] PFOHL-LEZKOWICZ A., MANDERVILLE R. A. 2006. Review on Ochratoxin A: An overview on toxicity and carcinogenicity in animals and humans. Molecular Nutrition & Food Research, 51: 61-99. doi: 10.1002/mnfr.200600137.
 • [35] PITET A. 2005. Naturalne występowanie mikotoksyn w żywności i paszach - nowe dane. Wyd. Naturan 12, 1.
 • [36] PITTET A. 1998. Natural occurrence of mycotoxins in foods and feeds - an updated review. Revue Médecine Vétérinaire, 149 (6), 479-492.
 • [37] PN-EN 14132. 2010. Artykuły żywnościowe - Oznaczanie ochratoksyny A w jęczmieniu i kawie palonej - Metoda HPLC z oczyszczaniem na kolumnie powinowactwa immunologicznego.
 • [38] PN-EN 14133. 2010. Artykuły żywnościowe - Oznaczanie ochratoksyny A w winie i piwie - Metoda HPLC z oczyszczaniem na kolumnie powinowactwa immunologicznego.
 • [39] POKRZYWA P., CIEŚLIK E., TOPOLSKA K. 2007. Ocena zawartości mikotoksyn w wybranych produktach spożywczych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (52), 139-146.
 • [40] POLAK M. 2007. Ocena skuteczności węglanu sodu, jako destruktora zearalenonu w paszy dla loszek. Praca doktorska, Olsztyn.
 • [41] POLAK M., GAJĘCKA M, JAKIMIUK E. I WSP. 2004. Metabolit profile of pigs with feed containing zearalenone destruktor. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa., Olsztyn, 113.
 • [42] ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 187/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające załącznik 1 do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt.
 • [43] ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1126/2007 z dnia 28 września 2007 r. (zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006) ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do toksyn Fusarium w kukurydzy i produktach z kukurydzy. 2007. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 29.09.2007: L 255/14-17.
 • [44] ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.
 • [45] ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 799/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt.
 • [46] RYBIŃSKA K., POSTUPOLSKI J., LENDZION E., KURPIŃSKA-JAWORSKA J., SZCZĘSNA M. 2008. Programy monitoringowe realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie zanieczyszczenia wybranych środków spożywczych mikotoksynami. Roczniki PZH 59, 1: 1-7.
 • [47] SELWET M. 2010. Negatywne aspekty występowania wybranych mikotoksyn w paszach. Wiadomości Zootechniczne, R. XLVIII 1: 9-13.
 • [48] SHERMA J. 2000. Thin-Layer Chromatography in food and agricultural analysis. Journal of Chromatography A, 880: 129-147.
 • [49] SOLEIMANY F., JINAP S., FARIDAH A., KHATIB A. 2012. A UPLC-MS/MS for simultaneous determination of aflatoxins, ochratoxin A, zearalenone, DON, fumonisins, T-2 toxin and HT-2 toxin, in cereals. Food Control, 25: 647-653.
 • [50] TANAKA T., YONEDA A., INOUE S., SUGIURA Y., UENO Y. 2000. Simultaneous determination of trichothecene mycotoxins and zearalenone in cereals by gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 882: 23-28.
 • [51] TIEMANN U., TOMEK W., SCHNEIDER F. I WSP. 2003. Effects of mikotoxins α- i β- zearalenol on regulation of progesterone synthesis cultured granulose cells from porcine ovaries. Reproductive Toxicology, 17, 673.
 • [52] VAN EGMOND H. P., SPEUERS G. J. A. 1994. Survey of data on the incidence and levels of ochratoxin A in food and animal feed worldwide. Journal of Narural Toxins, 3, 125.
 • [53] VISCONTI A., PASCALE M., CENTONZE G. 1999. Determination of ochratoxin A in wine by means of immunoaffinity column clean-up and high-performance liquid chromatography. Journal of Chromatography A, 864: 89-101.
 • [54] WHO, 2000. Zearalenone. Safety evaluation of certain food additives and contaminants. Prepared by the Fifty - third meeting of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). WHO Food Additives Series 44, World Health Organization, Geneva, Switzerland: 393-482.
 • [55] ZIARNO M., UJAZDOWSKA M. 2009. Ochratoksyna A w żywności. Przemysł Spożywczy, 63(7): 21-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f764691d-de45-4ffb-8202-78a124a53844
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.