PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 500 |
Tytuł artykułu

Wpływ zwiększonej dawki nawożenia azotem ziemniaka na jakość wyprodukowanych czipsów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W nawożeniu ziemniaków największy wpływ na kształtowanie plonu, a przede wszystkim jakość bulw może mieć azot. Dlatego istotne jest wyznaczenie i określenie maksymalnej zalecanej jego dawki, stosowanej w uprawie ziemniaka różnych odmian, aby uzyskać właściwy skład chemiczny surowca, a następnie wysokiej jakości produkt spożywczy. Celem pracy było określenie wpływu stosowania różnych dawek nawożenia azotem w uprawie wczesnych odmian ziemniaka na skład chemiczny bulw i jakość sensoryczną otrzymanych czipsów. Stwierdzono, że zastosowanie wyższej dawki nawożenia (140 kgN·ha⁻¹) w uprawie ziemniaków odmian Kuba i Cedron nie miało istotnego wpływu na zmiany zawartości podstawowych składników w bulwach. Miało natomiast ono wpływ na zwiększenie zawartości cukrów ogółem i redukujących w surowcu w porównaniu z ziemniakami nawożonymi dawką 100 kg N·ha⁻¹. Zawartość cukrów redukujących w ziemniakach badanych prób nie przekraczała wartości 0,25%. Czipsy sporządzone z ziemniaków odmiany Kuba charakteryzowały się lepszymi właściwościami sensorycznymi niż czipsy z odmiany Cedron, które były bardziej twarde, zwłaszcza przy zastosowaniu w uprawie wyższej dawki nawożenia azotem.
EN
The most considerable effect of potato fertilization on the yield and above all, on the quality of potato tubers, exerts nitrogen. Therefore, the determination of an advisable maximum dose applied during cultivation of different potato varieties is highly important, as it can ensure the proper chemical composition of raw material and in a consequence, a high quality of edible product. The aim of the work was the determination of the effect of different nitrogen fertilization doses applied in early potato varieties on the chemical composition of potato tubers and sensoric quality of resulting chips. It was stated that a higher fertilization dose (140 kg N·ha⁻¹) in the cultivation of Kuba and Cedron did not have any significant effect on the content of basic tuber components. Yet it affected the increased content of total sugar and reducing sugars in raw material as compared to the potatoes fertilized with the dose of 100 kg N·ha⁻¹. The content of reducing sugars in the analyzed potato tubers did not exceed 0.25% value. The chips produced from the Kuba potato cultivar showed better sensory quality than those made from the Cedron variety. The latter were tougher especially when a higher nitrogen fertilization dose was used.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
500
Opis fizyczny
s.285-293,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Akademia Rolnicza, Wrocław
autor
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Akademia Rolnicza, Wrocław
autor
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Akademia Rolnicza, Wrocław
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza, Wrocław
Bibliografia
 • Belanger G., Walsh J.R., Richards J.E., Miburn P.H., Ziali N. 2002. Nitrogen fertilization and irrigation affects tuber characteristics of two potato cultivars. Am. J. Potato Res. 79(4): 269-279.
 • Bernat E. 2002. Nawożenie mineralne ziemniaków na glebach średnio zwięzłych. Ziemn. Polski 1: 17-25.
 • Ciećko Z., Wyszkowski M., Gronowicz Z., Pilarek B. 1994. Wpływ nawożenia na cechy użytkowe ziemniaków. Konf. nauk. „Przechowalnictwo i przetwórstwo ziemniaka”. Bonin, 22 II 1994: 26-51.
 • Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska K. 1996. Wpływ warunków klimatycznych podczas wegetacji oraz przechowywania na jakość ziemniaków przeznaczonych na produkty smażone. Mat. konf. nauk. „Ziemniak jako surowiec do przetwórstwa spożywczego”. Bonin, 28-29 V 1996: 44-47.
 • Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska K. 1993. Biochemiczne wskaźniki określające stan fizjologiczny bulw ziemniaka. Biul. Instytut. Ziemn. 43: 147-161.
 • Instrukcja Obsługi Büchi Distillation Unit B-316.
 • Kita A. 2002. The influence of potato chemical composition on chips texture. Food Chem. 76: 173-179.
 • Leszczyński W. 1975. Krytyczna ocena metod oznaczania zawartości skrobi w bulwach ziemniaka. Przem. Ferment. Rol. 19(11): 22-24.
 • Leszczyński W. 1994a. Wpływ czynników działających w okresie wegetacji ziemniaka na jego jakość. Post. Nauk Rol. 6: 55-68.
 • Leszczyński W. 1994b. Ziemniak jako produkt spożywczy. Post. Nauk Rol. 1: 15-29.
 • Leszczyński W. 2002. Zależność jakości ziemniaka od stosowania w uprawie nawozów i pestycydów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 489: 47-64.
 • Leszczyński W., Lisińska G., Sobkowicz G. 1984. Wpływ różnych dawek nawozów azotowych na jakość bulw ziemniaka. Zesz. Nauk AR we Wrocławiu. Technol. Żywn. III: 131-143.
 • Lisińska G. 1994. Ziemniak jako surowiec dla przemysłu spożywczego. Post. Nauk Rol. 1: 31-40.
 • Lisińska G. 2004. Przetwory ziemniaczane spożywcze: wielkość produkcji, wartość żywieniowa. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 500: 57-68.
 • Lisińska G., Leszczyński W. 1989. Potato Science and Technology. Elsevier Applied Science. London. New York: 9-305.
 • Lisińska G., Leszczyński W., Malkiewicz H. 1989. Effect of planting dates and nitrogen fertilization on chemical composition of potato and quality of chips. Zesz. Nauk. AR we Wroc., Technol. Żywn. V: 61-73.
 • Lisińska G., Putz B., Hasze N.H., Weber L., Lindhauer M.G. 1996. Przydatność zachodnioeuropejskich odmian ziemniaka do produkcji czipsów i fiytek. Przem. Spoż. 50(7): 31-33.
 • Lisińska G. 2000. Czynniki surowcowe i technologiczne kształtujące jakość pizetworów ziemniaczanych. Konfer. nauk. „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie”. Polanica Zdrój, 8-11 V 2000: 51-57.
 • Lutomirska B. 1999. Zmienność wybranych cech jakości bulw ziemniaka odmian jadalnych i przydatnych dla przemysłu spożywczego. Konf. nauk. „Ziemniak jadalny i dla przetwórstwa spożywczego - czynniki agrotechniczne i przechowalnicze warunkujące jakość”. Radzików, 23-25 II 1999: 15-17.
 • Nowacki W., Głuska A., Gruczek T., Lis B., Lutomirska B., Roztropowicz S., Zarzyńska K. 2000. Uprawa ziemniaków a wartość konsumpcyjna i technologiczna bulw. Konf. nauk. „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie”. Polanica Zdrój, 8-11 V 2000: 23-32.
 • Talburt W.F., Smith O. 1987. Potato processing. Van Nostrad Reinhold Comp. New York: 378 ss.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A. 1985. Warunki agrotechniczne i przechowalnicze a cechy użytkowe bulw ziemniaka. Biul. Inst. Ziemn. 33: 109-120.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A. 2002. Przydatność nowo zarejestrowanych odmian ziemniaka do przetwórstwa spożywczego. Ziemn. Polski 1: 10-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f71fd0f4-0223-4692-917c-f5df3d228cb6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.