PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 13 |
Tytuł artykułu

Bryoflora of the spring fen "Makaty" in north-western Wielkopolska region

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Opis fizyczny
p.155-166,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Biology, Natural History Collections, Adam Mickiewicz University in Poznan, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
autor
 • Department of Botany, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznan, Poland
autor
 • Department of Hydrobiology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznan, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
autor
 • Department of Pharmaceutical Botany, Medical University of Silesia in Katowice, Ostrogorska 30, 41-200 Sosnowiec, Poland
autor
 • Department of Botany and Plant Ecology, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Pl.Grunwaldzki 24A, 50-363 Wroclaw, Poland
 • Department of Nature Conservation in Olsztyn, Jelen 84,13-230 Lidzbark, Poland
 • Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznan, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
autor
 • Department of Geobotany and Plant Ecology, University of Lodz, Banacha12/16, 90-237 Lodz, Poland
autor
 • Department of Nature Protection, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Pl.Lodzki 1, 10-957 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Botany and Mycology, Maria Curie-Sklodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 • Department of Geobotany and Plant Ecology, University of Lodz, Banacha 12/16, 90-237 Lodz, Poland
 • Department of Plant Ecology and Environmental Conservation, University of Warsaw, Al.Ujazdowskie 4, 00-478 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Geobotany and Plant Taxonomy, University of Szczecin, Waska 3, 71-415 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Ecology and Nature Conservation, University of Bielsko-Biala, Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland
 • Institute of Botany, Jagiellonian University, Kopernika 27, 31-501 Krakow, Poland
Bibliografia
 • BRZEG A., WOJTERSKA M. (2001): Zespoły roślinne Wielkopolski, ich stan poznania i zagrożenie. In: Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Ed. M. Wojterska. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, 24-28 września 2001. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 39-110.
 • CELKA Z., SZKUDLARZ P. (2000): Anthropogenic transformations of the Bagno Chlebowo (Wielkopolska Province). In: Mechanisms of anthropogenic changes of the plant cover. Eds B. Jackowiak, W. Żukowski. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 10. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 193-200.
 • CZUBIŃSKI Z., ŚWITALSKA H. (1937): Torfowiska mszarne Wielkopolski i ich ochrona. Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze 7: 38–57.
 • DIERSCHKE H. (1994): Pflanzensoziologie. Grundlagen und Methoden. Ulmer, Stuttgart.
 • GĄBKA M. (2005): Zbiorowiska roślinne jezior humusowych Wielkopolski na tle ich uwarunkowań siedliskowych. PhD thesis. Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań.
 • GĄBKA M., LAMENTOWICZ M. (2008): Vegetation-environment relationships in peatlands dominated by Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. in western Poland. Folia Geobot. 43: 413-429.
 • GĄBKA M., OWSIANNY P.M., RUSIŃSKA H. (2008): SOO „Dolina Miały”. Natura 2000. Standardowy formularz danych. Materiały Wojewódzkiego Zespołu Specjalizacyjnego w Poznaniu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID, Warszawa. PAN, Kraków. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID, Warszawa.
 • GĄBKA M., OWSIANNY P.M., SOBCZYŃSKI T. (2007): Comparison of the habitat conditions of peat-moss phytocoenoses dominated by Eriophorum angustifolium Honck. or Carex rostrata Stokes from mires in Western Poland. Biodiv. Res. Conserv. 5-6: 5-13.
 • GÓRSKI P., RUSIŃSKA A. (2008): Mszaki torfowiska przejściowego nad Jeziorem Rzecińskim koło Wronek. In: Zróżnicowanie brioflory borów i torfowisk Puszczy Noteckiej. Przewodnik sesji terenowych Sekcji Briologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 1-4 maja 2008. Eds P. Górski, A. Rusińska, D. Szukalska. Poznań-Międzychód: 27-30.
 • HÁJEK M., HEKERA P., HÁJKOVÁ P. (2002): Spring fen vegetation and water chemistry in the Western Carpathian flysch zone. Folia Geobot. 37: 205-224.
 • HÁJEK M., HORSÁK M., HÁJKOVA P., DITE D. (2006): Habitat diversity of central European fens in relation to environmental gradients and an effort to standardise fen terminology in ecological studies. Perspect. Plant Ecol. Evol. Syst. 8: 97-114.
 • HÁJKOVÁ P., HÁJEK M. (2004): Bryophyte and vascular plant responsem to base-richness and water level gradients in Western Carpathian Sphagnum-rich mires. Folia Geobot. 39: 335-351.
 • HÁJKOVA P., WOLF P., HAJEK M. (2004): Environmental factors and Carpathian spring fen vegetation: the importance of scale and temporal variation. Ann. Bot. Fenn. 41: 249-262.
 • HERMANOWICZ W., DOŻAŃSKA W., DOJLIDO J., KOZIOROWSKI B. (1999): Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków. Arkady, Warszawa.
 • JASNOWSKA J., JASNOWSKI M., FRIEDRICH S. (1993): Wykaz flory grzybów i mszaków w dolinie Rurzycy. Part 2. In: Badania geobotaniczne w dolinie Rurzycy na równinie Wałeckiej. Zesz. Nauk. AR Szczec. Roln. 54. Ser. Przyr.: 25-44.
 • JASNOWSKI M. (1975): Torfowiska i tereny bagienne w Polsce. In: Bagna kuli ziemskiej. Ed. N.J. Katz. PWN, Warszawa: 356-390.
 • LAMENTOWICZ Ł., LAMENTOWICZ M., GĄBKA M. (2008): Testate amoebae ecology and a local transfer function from a peatland in western Poland. Wetlands 28, 1: 164–175.
 • LIMPENS J., TOMASSEN H.B.M., BERENDSE F. (2003): Expansion of Sphagnum fallax in bogs: striking the balance between N and P availability. J. Bryol. 25: 83–90.
 • LISOWSKI S., SZAFRAŃSKI F. (1964): Mchy torfowiska nad Jeziorem Mniszym w powiecie Międzychodzkim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 14: 177-179.
 • ŁACHACZ A. (2000): Torfowiska źródliskowe Pojezierza Mazurskiego. Biul. Nauk. 9: 103-119.
 • ŁACHACZ A., OLESIŃSKI L. (2000): Flora i roślinność trzęsawiskowego torfowiska Jeziorko na Pojezierzu Mazurskim. Fragm. Florist. Geobot. Polonica 7: 129-143.
 • MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Biodiversity of Poland. Vol. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • OCHYRA R., SZMAJDA P. (1983): Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce. Seria 5. Mchy (Musci) 1. Eds J. Szweykowski, T. Wojterski. Polska Akademia Nauk, Komitet Botaniki i Instytut Botaniki, PWN, Warszawa-Poznań.
 • OCHYRA R., ŻARNOWIEC J., BEDNAREK-OCHYRA H. (2003): Census catalogue of Polish mosses. Biodiversity of Poland. Vol. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • OŚWIT J. (1991): Roślinność i siedliska zabagnione dolin rzecznych na tle warunków wodnych. Rocz. Nauk Roln. Ser. D 221. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • PAWLACZYK P. (2004): Źródliskowe lasy olszowe na niżu. In: Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Vol. 5. Ed. J. Herbich. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 223-226.
 • PAWLIKOWSKI P. (2006): Habitat preferences and indicator value of eight threatened brown moss species in rich fens of the Lithuanian Lake District (NE Poland). Pol. J. Environ. Stud. 15(5d): 232-237.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. (2004). Dz.U. nr 168, poz. 1764. Urząd Rady Ministrów, Warszawa.
 • RUSIŃSKA A. (2007): Sprawozdanie z inwentaryzacji siedlisk torfowiskowych i leśnych wymienionych w dyrektywie siedliskowej Natura 2000, przeprowadzonej w dniach 18-19.05.2007 w Nadleśnictwie Międzychód. Typescript.
 • RUSIŃSKA A. (2008): Drepanocladus vernicosus w Wielkopolsce – Raport. Materiały Wojewódzkiego Zespołu Specjalizacyjnego w Poznaniu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID, Warszawa. PAN, Kraków. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID, Warszawa.
 • RUSIŃSKA A., BOCHEŃSKI W. (1993): Materiały do brioflory Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B 42: 77-87.
 • RUSIŃSKA A., GĄBKA M. (2008): SOO „Jezioro Mnich”. Natura 2000. Standardowy formularz danych. Materiały Wojewódzkiego Zespołu Specjalizacyjnego w Poznaniu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID, Warszawa. PAN, Kraków. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID, Warszawa.
 • SIEMIŃSKA J., BĄK M., DZIEDZIC J., GĄBKA M., GRYGOROWICZ P., MROZIŃSKA T., PEŁECHATY M., OWSIANNY P.M., PLIŃSKI M., WITKOWSKI A. (2006): Red list of the algae in Poland. In: Red list of plants and fungi in Poland. Eds Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków: 37-52.
 • ŠTECHOVÁ T., KUČERA J. (2007): The requirements of the rare moss, Hamatocaulis vernicosus (Calliergonaceae, Musci), in the Czech Republic in relation to vegetation, water chemistry and management. Biol. Conserv. 135: 443-449.
 • SZKUDLARZ P., CELKA Z. (2004): Refuges of peat-bog plants in complex near Chlebowo (Wielkopolska Province). Ecol. Quest. 4: 115-122.
 • SZWEYKOWSKI J. (2006): An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. Biodiversity of Poland. Vol. 4. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • TER BRAAK C.J.F., ŠMILAUER P. (1998): CANOCO reference manual and user’s guide to Canoco for Windows Software for Canonical Community Ordination (version 4). Centre for Biometry, Wageningen, Netherlands.
 • TOBOLSKI K. (2002): Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • WOJTERSKA M., STACHNOWICZ W., MELOSIK I. (2001): Flora i roślinność torfowiska nad Jeziorem Rzecińskim koło Wronek. In: Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Ed. M. Wojterska. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, 24-28 września 2001, Poznań: 211-219.
 • WOŁEJKO L. (2000): Soligenous wetlands of North-Western Poland as an environment for endangered mire species. Acta Soc. Bot. Pol. 71, 1: 49-61.
 • WOŁEJKO L. (2001): Stratygrafia torfowisk soligenicznych Polski północno-zachodniej. Water-Environment-Rural Areas 1, 1: 83-103.
 • ŻARNOWIEC J., STEBEL A., OCHYRA R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new red-list of mosses in Poland. In: Bryological studies in the Western Carpathians. Eds A. Stebel , R. Ochyra. Sorus, Poznań: 9-28.
 • ŻUREK S. (1987): Złoża torfowe Polski na tle stref torfowych Europy. Dokum. Geogr. 4. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • ŻUREK S. (1993): Zmiany paleohydrologiczne w mokradłach. Przegl. Geogr. 64, 1-2: 75-95.
Uwagi
rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f719805d-6352-4555-a345-4706a0ab27a0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.