PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 569 |
Tytuł artykułu

Wpływ składu surowcowego na wybrane właściwości fizyczne filmów sojowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of the raw material composition on selected physical properties of soya films
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zbadano wpływ składu surowcowego roztworów powłokotwórczych (ilość białka i glicerolu) na wybrane właściwości fizyczne filmów sojowych. Badaniu poddano filmy wytworzone na bazie izolatu białek sojowych o zawartości białka 4, 5 i 6% oraz glicerolu 40 i 60% względem masy białka. Przed wykonaniem ana­liz materiały były kondycjonowane w wilgotności względnej środowiska 53% i temperaturze 25°C przez 7 dni. Zmierzono grubość, barwę, właściwości mechaniczne i sorpcyjne filmów sojowych. Na podstawie otrzymanych wyników wykazano istotny wpływ ilości białka na wzrost grubości, siły zerwania oraz wyróżników barwy filmów sojowych. Glice­rol wpłynął na obniżenie siły zerwania, wzrost grubości, wydłużenia oraz równo­wagowych zawartości wody.
EN
The objective of this study was to investigate the effect of the raw material composition of film-forming solutions (the amount of protein and glycerol) on selected physical properties of soy films. Films prepared from soy protein isolate with the protein content of 4, 5 and 6% and glycerol content of 40 and 60% (of the above mentioned protein) were analysed. Prior to the analyses all materials were conditioned at relative humidity of 53% and temperature of 25°C for 7 days. Thickness, colour, mechanical and sorptive properties of sou films were measured. The increase of thickness, breaking force and colour parameters were dem­onstrated for films with a higher protein content. Glycerol caused the decrease of breaking force and the increase of thickness and water content of soy films.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
569
Opis fizyczny
s.73-83,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
 • Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
 • Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
 • Banker G.S. 1966. Film coating theory and practice. J. of Pharmaceutical Scie. 55: 81-89.
 • Brandenburg A.H., Weller C.L., Testin R.F. 1993. Edible films and coatings from soy protein. J. Food Scie. 58(5): 1086-1089.
 • Brunauer S., Deming L.S., Deming W.E., Teller E. 1940. On a theoty of the van der Waals adsorption of glass. J. Amer. Chem. Soc. 62: 1723-1732.
 • Buffo R.A., Han J.H. 2005. Edible films and coatings from plant origin proteins, w: Innovation in food packaging. J. Han (Red.) Elsevier Academic Press, Amster­dam: 277-300.
 • Cho S.Y., Rhee Ch. 2002. Sorption characteristics of soy protein films and their rela­tion to mechanical properties. LWT - Food Science and Technology 35(2): 151-157.
 • Cho S.Y., Rhee Ch. 2004. Mechanical properties and water vapor permeability of ed­ible films made from fractionated soy proteins with ultrafiltration. LWT - Food Sci­ence and Technology 37(8): 833-839.
 • Choi S.G., Kim K.M., Hanna M.A., Weller C.L., Kerr W.L. 2003. Molecular dynamics of soy-protein isolate films plasticized by water and glycerol. J. Food Scie. 68(8): 2516-2522.
 • Debeaufort F, Voilley A. 1995. Effects of swfactants and diying rate on barrier pro­perties of emulsified edible films. Intern. J. Food Scie. and Techn. 30: 183-190.
 • Dłużewska E., Krygier K. 2005. Sojowe preparaty białkowe - otrzymywanie i zastosowanie. Przem. Spoż. 59(4): 30-33, 35.
 • Fernandez L., Diaz de Apodaca E., Cebrian M., Villaran M.C., Mate J.I. 2007. Effect of the installation degree and concentration of fatty acids on the properties of WPI- based edible films. Eur. Food Res. Techn. 224: 415-420.
 • Gennadios A., Brandenburg A.H., Weller C.L., Testin R.E 1993. Effect of pH on properties of wheat gluten and soy protein isolate films. J. Agricult. and Food Chem. 41: 1835-1839.
 • Gontard N., Guilbert S., Cuq J.L. 1993. Water and glycerol as plasticizers affect me­chanical and water vapour barrier properties of an edible wheat gluten film. J. Food Scie. 58(1): 206-211.
 • Guerrero P., Retegi A., Gabilondo N., De la Сава K. 2010. Mechanical and thermal properties of soy protein films processed by casting and compression. J. Food Enginee. 100(2): 261-269.
 • Han J.H., Gennadios A. 2005. Edible films and coatings: a review, w: Innovation in Food Packaging. Han J.H. (Red.), Elsevier Academic Press, Amsterdam: 239-262.
 • Hu G., Chen J., Gao J. 2009. Preparation and characteristics of oxidized potato starch films. Carbohydrate Polymers 76(2): 291-298.
 • Jangchud A., Chinnan M.S. 1999. Properties of peanut protein films sorption isotherm and plasticizer effect. LWT - Food Science and Technology 32(2): 89-94.
 • Karbowiak Т., Hervet H., Leger L., Champion D., Debeaufort E, Voilley A., 2006. Effect of plasticizers (water and glycerol) on the diffusion of a small molecule in iota carrageenan biopolymer films for edible coating application, Biomacromolecules 7(6): 2011-2019.
 • Kowalska H., Domian E., Janowicz M., Lenart A. 2005. Właściwości sorpcyjne wybra­nych mieszanin proszków spożywczych o składzie białkowo-węglowodanowym. Inżynieria Rolnicza 11: 259-265.
 • Labuza T.P. 1984. Moisture sorption: practical aspects of isotherm measurement and use. Amer. Associat. Cereal Chem., St. Paul, MN, USA.
 • Liu K. 2000. Expanding soybean food utilization. Food Technol. 54: 46-48, 50, 52, 54, 56, 58.
 • Longares A., Monahan E.D., О Riordan E.D., O'Sullivan M. 2004. Physical properties and sensoiy evaluation of WPI films of varying thickness. LWT - Food Scie. and Technol. 37(5): 545-550.
 • Ou S., Wang Y., Tang S., Huang С., Jackson M.G. 2005. Role of ferulic acid in prepar­ing edible films from soy protein isolate. J. Food Enginee. 70(2): 205-210.
 • Pranoto Y., Salokhe V.M., Rakshit S.K. 2005. Physical and antibacterial properties of alginate-based edible film incorporated with garlic oil. Food Research Internat. 38: 267-272.
 • Puppo M., Anon M.C. 1998. Structural properties of heat-induced soy protein gels as affected by ionic strength and pH. J. Agricult. and Food Chem. 46(9): 3583-3589.
 • Rayner M., Ciolfi V., Maves В., Stedman P., Mittal G.S. 2000. Development and ap­plication of soy protein films to reduce fat intake in deeep-fried foods. J. Scie. Food and Agricult. 80: 777-782.
 • Rhim J-W., Gennadios A., Weller C.L., Cezeirat C., Hanna M.A. 1998. Soy protein isolate - dialdehyde starch films. Industrial Crops and Products 8: 195-203.
 • Rhim J-W., Gennadios A., Weller C.L., Hanna M.A. 2002. Sodium dodecyl sulfate tre­atment improves properties of cast films from soy protein isolate. Industrial Crops and Products 15:199-205.
 • Rodriguez M., Oses J., Ziani K., Mate J.I. 2006. Combined effect of plasticizer and suifacants on the physical properties of starch based edible films. Food Research Internat. 39: 840-846.
 • Ruegg M. 1980. Calculation of the activity of water in sulfuric acid solutions at vari­ous temperature. LWT - Food Scie. and Technol. 13: 22-24.
 • Song E, Tang D-L., Wang X-L., Wang Y-Z. 2011. Biodegradable soy protein isolate - based materials: a review. Biomacromolecules 12: 3369-3380.
 • Sothornvit R., Krochta J.M. 2000. Plasticizer effect on oxygen permeability of β-lac- toglobulin films. J. Agricult. and Food Chem. 48(12): 6298-6302.
 • Spiess W.E.L., Wolf W. 1987. Critical evaluation of methods to determine moisture sorption isotherms, w: Water Activity: Theory and Applications to Food. Rockland L.B. Beuchat L.R. (Red.). CRC Press, New York: 215-234.
 • Wan V.Ch.H., Kim M.S., Lee S.Y. 2006. Water vapor permeability and mechanical properties of soy protein isolate edible films composed of different plasticizer combina­tions. J. Food Scie. 70(6): 387-391.
 • Zhang Y., Han J.H. 2008. Sorption isotherm and plasticization effect of moisture and plasticizers in pea starch film. J. Food Scie. 73(7): 313-324.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f6b2fdf0-269c-49c4-a8dd-6d1fda80b20d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.