PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 69 | 04 |
Tytuł artykułu

Żywność GMO - aspekty prawne i środowiskowe

Warianty tytułu
EN
Genetically Modified Food - legal and environmental aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nieodłącznym elementem wprowadzania żywności GMO na rynek jest ryzyko i niepewność oraz inne zagrożenia, które są wystarczającymi argumentami za wprowadzeniem szczególnego reżimu prawnego w tym zakresie. Istnieje konieczność kontroli tego ryzyka, zwłaszcza zagrożeń ekologicznych i zdrowotnych. Wprowadzone przepisami prawa ograniczenia powinny respektować wszystkie prawa podstawowe, w tym prawo do ochrony zdrowia oraz prawnie chronione dobra publiczne, takie jak ochrona środowiska, bezpieczeństwo obywateli oraz prawo do informacji. Kwestia zapewnienia ochrony przy wprowadzaniu do obrotu żywności GMO jest regulowana przez prawo międzynarodowe, regionalne (np. w Unii Europejskiej) i prawa narodowe. W 2014 r. zmieniono polską ustawę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa laboratoryjnych GMO, czyli tzw. zamkniętego użycia. Nie oznacza to jednak zakończenia prac legislacyjnych nad GMO.
EN
The risks and uncertainties as well as other threats are inherent elements of introducing GM food to the market; they are the sufficient arguments for the introduction of a special legal regime in this respect. There is a need for control of the mentioned risk, especially of ecological and health hazards. The restrictions, as introduced by legal regulations, should respect all fundamental rights, including the right to health care and legally protected public goods, such as environmental protection, the security of the citizens and the right to information. The issue of ensuring protection in marketing GM foods is regulated by the international law and regional (e.g. in the European Union) and national rules. In 2014, Polish law on genetically modified organisms was amended with the aim to increase the safety of laboratory GMOs, i.e. the so-called contained use. It does not mean, however, the completion of legislative work on GMO.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
04
Opis fizyczny
s.48-50,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego - Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • [1] Dąbrowski Т.: 2014. Porównanie metod oceny wpływu roślin modyfikowanych genetycznie na układy trafiane w warunkach polowych. III konferencja: Mity i rzeczywistość XXI wieku - Żywność Genetycznie Modyfikowana GMO, 30 października.
 • [2] Górecka J.: 2007. Zasady analizy ryzyka dla fauny pożytecznej przy wprowadzaniu od mian zmodyfikowanych genetycznie. Kosmos - Problemy Nauk Biologicznych, nr 3-4.
 • [3] Kotłowski Т.: 2013. Wpływ roślin genetycznie modyfikowanych na pszczoły. Pożytek pszczeli z roślin genetycznie modyfikowanych - ocena ryzyka. Konferencja: Żywność genetycznie zmodyfikowana 2013, 20-21 czerwca.
 • [4] Kud K.: 2014. GMO w rolnictwie. Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja „GMO - szanse czy zagrożenia?”, Warszawa 24-26 października.
 • [5] Linkiewicz A.: 2014. Wyzwania związane z wykrywaniem autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO. III konferencja: Mity i rzeczywistość XXI wieku - Żywność Genetycznie Modyfikowana GMO, 30 października.
 • [6] Lisowska K.: 2013. Najnowsze badania dotyczące wpływu spożywania paszy modyfikowanej genetycznie przez zwierzęta doświadczalne. Konferencja: Żywność genetycznie zmodyfikowana 2013, 20-21 czerwca.
 • [7] Paliwoda J.: 1997. Uwagi o prawie żywnościowym. Warszawa, s. 38.
 • [8] Rejestr GMO http://europa.eu.int/comm/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
 • [9] Skubała P.: 2014. Dlaczego nie akceptuję żywności GMO? Spojrzenie ekologa. Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja „GMO - szanse czy zagrożenia?”. Warszawa 25-26 października.
 • [10] Sobczyk M.: Ocena wprowadzania żywności genetycznie modyfikowanej; http:// msobczyk2.webpark.pl/index2.htm-50 KB-2004.01.18
 • [11] Sojka J.: Rośliny transgeniczne - rośliny modyfikowane genetycznie - GMO; http:// bioinfo.mol.uj.edu.pl/artides.php?full=18
 • [12] Stępkowska I.: Biochemiczne aspekty wpływu na środowisko i zdrowie człowieka żywności zmienionej genetycznie, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Akademii Medycznej w Lublinie, materiały konferencyjne 2004.
 • [13] Źródło: http://www.fao.org/news/story/en/item/216311/icode/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f5d9e959-ed25-4256-bffa-7715cd4bbc44
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.