PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 27 | 4 |
Tytuł artykułu

Recreational fisheries and fishing grounds in the context of the tourist attractiveness of lakeland regions

Warianty tytułu
PL
Rybactwo rekreacyjne i łowiska wędkarskie w kontekście atrakcyjności turystycznej obszarów pojeziernych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Recreational fisheries and dynamically growing aquaculture are the leading disciplines in inland fisheries. In addition, recreational fisheries (particularly angling) as an element of recreational, active and specialist tourism, generates important social and economic benefits. In many countries, it constitutes a significant part of the gross national product. Recreational fisheries, as a distinct and attractive tourist product, complements the recreational and tourist offer, especially in regions with abundant water ecosystems. This is particularly evident in the case of the province of Warmia and Mazury, where the qualities of the natural environment and numerous water reservoirs create great potential for fisheries and are a very important component of the activities offered by agritourist farms. This paper also presents a proposed division of fishing grounds for anglers by the author and discusses the role of Fisheries Local Action Groups in the development of recreational fisheries in the province of Warmia and Mazury.
PL
Rybactwo rekreacyjne (recreational fisheries) jako jeden ze sposobów pozyskiwania ryb wraz z dynamicznie rozwijającą się akwakulturą stanowią obecnie wiodące dziedziny rybactwa śródlądowego. Rybactwo rekreacyjne, a w szczególności wędkarstwo, jako element turystyki rekreacyjnej, aktywnej oraz specjalistycznej generuje dodatkowo znaczne korzyści społeczno- -ekonomiczne, stanowiąc w wielu krajach istotną część dochodu narodowego. Rybactwo rekreacyjne jako niezależny, atrakcyjny produkt turystyczny stanowi doskonałe uzupełnienie oferty wypoczynkowo- rekreacyjnej, szczególne na obszarach obfitujących w naturalne ekosystemy wodne. Jest to wyraźnie widoczne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie walory przyrodnicze, a w szczególności liczne zbiorniki wodne niosące możliwość korzystania z istniejących łowisk wędkarskich, stanowią niezwykle ważny element funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. Artykuł zawiera również autorski podział łowisk wędkarskich oraz przybliża rolę Lokalnych Grup Rybackich w rozwoju rybactwa rekreacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
27
Numer
4
Opis fizyczny
p.453-463,fig.,ref.
Twórcy
 • Agricultural Counselling Centre of Warmia and Mazury
autor
 • Department of Lake and River Fisheries
autor
 • Department of Lake and River Fisheries
 • Department of Lake and River Fisheries
autor
 • Department of Fish Biology and Pisciculture University of Warmia and Mazury in Olsztyn
autor
 • Department of Lake and River Fisheries
Bibliografia
 • ARLINGHAUS R. 2004. Recreational fisheries in Germany – a social and economic analysis. Berichte des IGB, 18: 1–160.
 • ARLINGHAUS R., COOKE S.J., SCHWAB A., COWX I.G. 2007. Fish welfare: a challenge to the feelings-based approach, with implications for recreational fishing. Fish and Fisheries, 8: 57–71
 • BEARD T.D., ARLINGHAUS R., COOKE S.J., MCINTYRE P.B., DE SILVA S., BARTLEY D., COWX I.G. 2011. Ecosystem approach to inland fisheries: research needs and implementation strategies. Biol. Lett., 7: 481–483.
 • BRÄMICK U. 2007. Rybactwo jeziorowe i rzeczne w Niemczech. [In:] Stan rybactwa w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2006 roku. Wyd. IRS, Olsztyn, pp. s. 147–159.
 • COOKE S.J., COWX I.G. 2004. The Role of recreational fishing in global Fish Crises. BioScience, 54: 857–859.
 • COWX I.G., ARLINGHAUS R., COOKE S.J. 2010. Harmonizing recreational fisheries and conservation objectives for aquatic biodiversity in inland waters. J. Fish Biol., 76: 2194–2215.
 • CZARKOWSKI T.K., KUPREN K., KOGUT B., ŚNIEG M. 2012b. Turystyka wędkarsko-rybacka jako znaczący element turystyki wiejskiej i agroturystyki. [In:] Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku. Wyd. IRS, Olsztyn, pp. 171–179.
 • CZARKOWSKI T.K., TURKOWSKI K., KUPREN K., HAKUĆ-BŁAŻOWSKA A., ŻARSKI D., KUCHARCZYK D., KOZŁOWSKI K. 2012a. Rybactwo śródlądowe – rolnicza i pozarolnicza forma zagospodarowania obszarów wiejskich. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 11(2): 73–83.
 • CZERWIŃSKI T., MICKIEWICZ M., WOŁOS A. 2006. Łowiska specjalne – charakterystyka, organizacja i sposoby zarządzania. [In:] Rybactwo, wędkarstwo, ekorozwój. Wyd. IRS, Olsztyn, s. 207–226.
 • DONALDSON M.R., O’CONNOR C.M., GINGERICH A.J., DANYLCHUK S.E., DUPLAIN R.R., COOKE S.J. 2011.Contrasting global game fish and non-game fish species. Fish., 36(8): 385–397.
 • EIFAC 2008. FAO European Inland Fisheries Advisory Commission. EIFAC Code of Practice for Recreational Fisheries. EIFAC Occasional Paper, 42, Rome
 • Encyklopedia rybactwa. 2011. Red. J.A. Szczerbowski. Wyd. IRS, Olsztyn.
 • Environment Yukon 2010. Status of Yukon Fisheries 2010: An overview of the state of Yukon fisheries and the health of fish stocks, with special reference to fisheries management programs. Yukon Fish and Wildlife Branch Report MR-10-01.
 • Europe, the world’s No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe. Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions, Brussels, 30.6.2010, 1–14, http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/communications/communication2010–en.pdf
 • JACOBSEN L., BERG S., SKOV C. 2004. Management of lake fish populations and lake fisheries in Denmark: history and current status. Fisheries Management and Ecology, 11: 219–224.
 • KOGUT B., KAPELEWSKA M. 2010. Warmińsko-Mazurska Wieś Zaprasza. Katalog Gospodarstw Agroturystycznych. Wyd. W-MODR, Olsztyn.
 • KUPREN K., CZARKOWSKI T.K., TURKOWSKI K., HAKUĆ-BŁAŻOWSKA A., ŻARSKI D., KUCHARCZYK D.,TARGOŃSKA K. 2012. Lokalne grupy rybackie jako czynnik aktywizacji obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum (w druku).
 • KUSTUSZ A. 2011. Rybactwo śródlądowe w świadomości społecznej – jego medialny i społeczny charakter. [In:] Użytkownik rybacki. Kondycja polskiego rybactwa śródlądowego. Wyd. „Wieś Jutra”, Warszawa, pp. 45–58.
 • KUUSISTO E. 2012. Finland – Lands of islands and waters. The Island Committee. Ministry of Employment and the Economy, Finland, pp. 1–44.
 • PZW 2003. Report on the status, perspectives and threats for angling in Poland Data on file. Polish Angling Union.
 • RADECKI W. 2011. Kompendium prawa rybackiego. Wyd. PTRyb, Poznań, 1–383.
 • ROGERS M.W., ALLEN M.S., BROWN P., HUNT T., FULTON W., INGRAM B.A. 2010. A simulation model to explore the relative value of stock enhancement versus harvest regulations for fishery sustainability. Ecol. Mod., 221: 919–926.
 • SEREMAK-BULGE J. 2010. Krajowa produkcja ryb i owoców morza. Rybactwo śródlądowe. Rynek Ryb, 13: 16–18.
 • Strategia rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim do roku 2030 (w druku).
 • Strategia rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim. Uchwała Nr XLIII/831/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2010 r.
 • SZCZERBOWSKI J.A. 1981. Rybactwo jeziorowe i rzeczne. PWRiL, Warszawa.
 • SZCZERBOWSKI J.A., 2008 . Rybactwo śródlądowe . Wyd. IRS, Olsztyn
 • The Socio-Economic Value of Recreational Angling in Europe. 2004. Presentation in the European Parliament 25th March 2004 by EAA and EFTTA. /www.eaa- europe.org/, access:
 • Ustawa o rybactwie śródlądowym. Dz.U.2009.189.1471 j.t.
 • Ustawa o rybołówstwie. Dz.U.2004.62.574 z późniejszymi zmianami.
 • WELCOMME R.L., COWX I.G., COATES D., BENE CH., FUNGE-SMITH S., HALLS A., LORENZEN K. 2010. Inland capture fisheries. Phil. Trans. R. Soc. B, 365: 2881–2896
 • WOŁOS A. 2006. Społeczne, ekonomiczne i ekologiczne znaczenie wędkarstwa. [In:] Rybactwo, wędkarstwo, ekorozwój. Wyd. IRS, Olsztyn, pp. 57–71.
 • WOŁOS A., DRASZKIEWICZ-MIODUSZEWSKA H. 2011. Charakterystyka presji i połowów wędkarskich z jezior użytkowanych przez wybrane gospodarstwa rybackie w 2009 roku. [In:] Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku. Wyd. IRS, Olsztyn, s. 97–105.
 • WOŁOS A., MICKIEWICZ M., DRASZKIEWICZ-MIODUSZEWSKA H. 2009. Gospodarka rybacka w śródlądowych wodach płynących w roku 2007. 1. Uprawnieni do rybactwa, obwody rybackie, połowy gospodarcze i zatrudnienie. Kom. Ryb., 2: 28–32
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f555dbca-b989-4413-8858-81e432d62153
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.