PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1958 | 03 | 1 |

Tytuł artykułu

An early Pleistocene fauna of small mammals from the Kadzielnia Hill in Kielce (Poland)

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wczesnoplejstoceńska fauna drobnych ssaków z Kadzielni w Kielcach
RU
Ranneplejjstocenovaja fauna melkikh mlekopitajushhikh Kadzel'ni v Kel'cakh (Pol'sha)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
A description is given of the Insectivora , Chiroptera , Lagomorpha and Rodentia found in clay deposits filling up karst potholes in the Kadzielnia Hill of Kielce. The collected fauna is of early Pleistocene age and is probably referable to the Gunz -Mindel Interglacial. The following species have been identified : Talpa minor Freudenberg, T.fossilis Petenyi, Sorex cf. runtonensis Hinton, Sorex sp.,Beremendia fissidens (Petenyi), Petenyia hungarica Kormos , Rhinolophus cf. ferrumequinum (Schreber), Myotis cf.exilis Heller, Myotis sp., Hypolagus brachygnathus Kormos, Pliolagus cf. tothi Kretzoi, Sciurus sp., Dolomys episcopalism (Mehely) , D. kretzoi n.sp ., Mimomys pliocaenicus (F.Major ), M. reidi Hinton,M.newtoni F. Major , Apodemus sp., Muscardinus sp.The description of a new species - Promimomys insuliferus n .sp., previously indetified by the writer as "Mimomy cf . pusillus (Mehely)" , supplements his earlier paper on the fauna from Podlesice .
PL
Na terenie miasta Kielc , na wzgórzu Kadzielnia , znaleziono w zagłębieniach krasowych bogata faunę drobnych ssaków. Kości ich znajdowały się w glinach będących produktem wietrzenia wapienia w dość ciepłym klimacie. Większość kości stanowiły resztki zającowatych . Skład fauny przedstawia się następująco: Insectivora Talpa minor Freudenberg Sorex sp . T. fossilis Petenyi Beremendia fissidens (Petenyi) Sorex.cf runtonensis Hinton Petenyia hungarica Kormos Chiroptera Rhinolophus cf. ferrumequinum Myotis cf. exilis Heller (Schreber) Myotis sp. Lagomorpha Hypolagus brachygnathus Kormos Pliolagus cf. Toffi Kretzoi Rodentia Sciurus sp. M.reidi Histon Dolomys episcopalis (Mehely) M.newtoni F.Major D.kretzoii n.sp. Apodemus sp. Mimomys pliocaenicus Muscardinus sp. Ponadto znaleziono resztki Ophisaurus cf. pannonicus Kormos oznaczone przez M. Młynarskiego, oraz bliżej nie oznaczone resztki Mustelidae. Występowanie poszczególnych elementów fauny z Kadzielni w faunach wczesnoplejstoceńskich Europy środkowej . a w szczególności obecność starszych geologicznie przedstawicieli rodzaju Mimomys F. Major i skład fauny zającowatych - wskazują na przynależność znaleziska do wyróżnionego przez M. Kretzoila piętra Villanyium. odpowiadającego okresowi międzylodowcowemu Gunz-Mindel. Fauna z Kadzielni jest młodsza niż fauna z Podlesic i - nie opracowana dotychczas pod względem składu drobnych ssaków - fauna z Wężów koło Działoszyna . Skład jej wskazuje na cieplejszy klimat umiarkowany, obecność zaś rodzajów Sciurus L. i Muscardinus Kaup dowodzi istnienia lasu . Część szczegółowa pracy zawiera opisy wymiary szczątków drobnych ssaków znalezionych na Kadzielni oraz uwagi systematyczne . Po raz pierwszy podano w niej opis i wymiary zębów szczęki Hypolagus brachygnathus Kormos. Na końcu pracy, w uzupełnieniu publikacji autora o faunie z Podlesic (Kowalski, 1956) podano opis nowego gatunku Promimomys insuliferus n . sp . Szczątki tego gryzonia opisane zostały we wspomnianej pracy jako " Mimomys cf. pusillus (Mehelyi )" , jednak bliższe ich zbadanie i porównanie z typowymi przedstawicielami rodzaju Mimomys F. Major wykazało, ze nalezą do opisanego w r. 1955 przez Kretzoi'a prymitywnego rodzaju Promimomys Kretzoi. W związku z tym należy przypuszczać, że fauna z Podlesic jest starsza, niż podano w poprzedniej pracy autora i pochodzi z początku interglacjału Gunz-Mindel.
RU

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

03

Numer

1

Opis fizyczny

p.1-47,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Zoological Institute, Polish Academy of Sciences, Krakow Branch, Krakow, Poland

Bibliografia

 • BERNSEN. J . J . A. & SCHREUDER, A. 1934. Eine Revision der fossilen Saugetierfauna aus den Tonen von Tegelen. - Natuurh . Maandbl., 23, 82- 86. Limburg.
 • BRUNNER, G. 1934. Eine praglaziale Fauna aus dem Windloch bei Sackdilling (Oberpfalz) . - N. Jb. Min . etc ., B, 71, 303- 328. Stuttgart. -1950. Das Gaisloch bei Munzinghof (Mfr.) mit Faunen aus dem Altdiluvium und aus jungeren Epochen . - Ibidem , 91 (B) . 1-34. -1957. Die Breitenberghohle bei Gossweinstein Ofr. Ibidem, 7/9, 352- 378. 385- 403.
 • CZARNOCKI. J . 1932. Mniej znane zabytki geologiczne Gór Świętokrzyskich . Ochr.Przyr., 12, 74-81, Kraków. - 1949a. W sprawie ochrony krajobrazu i obiektów naukowych w granicach miasta Kielc . - Wiad. Muz. Ziemi, 4, 313-320 Warszawa. - 1949b . O trwałe zabezpieczenie rezerwatu Kadzielni w Kielcach . - Chrońmy Przyr. Ojcz., 5, 9 10. 41-43. Kraków.
 • DICE. L. R. 1929. The phylogeny of the Leporidae with description of a new genus. - J. Mammal., 10, 340-344. Baltimore.
 • DUBOIS. A. & STEHLIN, H. G. 1933. La grotte de Cotencher station mousterienne. Mem. Soc. Paleont . Suisse, 52/53 , 1-292, Bale.
 • EHIK. J. 1913. Die praglaziale Fauna von Brasso , - Foldt . Kozl., 43, 136-150. Budapest.
 • FEJFAR, O. 1956a. Nove druhy hrabosu (Microtinae) v ceskem pleistocenu a jejich vyznam pro detailni stratigrafii. - Casop. miner.geol., 1, 93-101, Praha. -1956b. Seznam druhu fosilnich ssavcu z jeskvne C 718 na Zlatem koni u Koneprus. - Vestn. Ustr . Ust . Geol., 31, 274-276, Praha. -1956c. Zprava o vyzkumu pleistocennich ssavcu v roce 1954.- Anthropozoikum, 5, 359-362, Praha. - 1956d. Prvni dva nalezy promata rodu Macaca Lacepede , 1799 na uzemi CSR. Vestn . Ustr.Ust. Geol., 31, 243-245, Praha.
 • FREUDENBERG, W. 1914. Die Saugetiere des alteren Quartars von Mitteleuropa mit besonderer Berucksichtigung der Fauna von Hundsheim und Deutschaltenburg in Niederosterreich .- Geol. Palaont. Abh , N. F ., 12, 4/5, I- IX -1- 219.Wien .
 • FRIANT, M. 1949. Les Musaraignes (Soricidae) quaternaires et actuelles de l'Europe occidentale . - Ann. Soc . Geol. Nord, 67, 222-269, Lille. - 1953. Presence d 'un rongeur du quaternaire ancien, le Mimomys pliocaendicus Maj., en France mediterraneenne . - C. R. Acad. Sci., 236, 730-732, Paris. - 1954. Une faune du quaternaire ancien en France Mediterraneenne (Sete, Herault) . - Ann. Soc .Geol . Nord, 73, 161-170 , Lille.
 • HELLER, F . 1930a. Eine Forest- Bed-Fauna aus der Sackdillinger Hohle (Oberpfalz).-;N.Jb. Min . etc., Beil-Bd. 63 A, 247-298 , Munchen. - 1930b. .Jungstpliozane Knochenfunde in der Moggaster-Hohle (Frank.- Schweiz). - Cbl. Min., B, 154-159 , Stuttgart. - 1933. Ein Nachtrag zur Forest-Bed-Fauna aus der Sackdillinger Hohle (Oberpfalz). - Ibidem, B,1, 60-68. -1936a. Eine oberpliozane Wirbeltierfauna aus Rheinhessen, N. J b. Min., Beil.-Bd. 76 B, 99- 160, Munchen. -1936b. Eine Forest-Bed-Fauna aus der Schwabischen Alb. - Sitzber. Heidelb. Akad. Wiss ., Math.-naturw. Kl. , 2, 1-29, Heidelberg. -1937. Uber fossilfuhrende Spaltenausfullungen im Muschelkalk von Eschelbronn (Kraichgau). - Bad. Geol. Abh., 9, 1/2, 75-77, Karlsruhe. -1939. Kleinsaugerreste aus den altdiluvialen Sanden von Mauer. - Sitzber . Heidelb. Akad. Wiss., Math.-naturw. Kl., 8, 1-18. -1954. Neue Fundstellen altdiluvialer Desmana-Reste in Sudwestdeutschland. N.Jb. Geol. Palaont., 10, 465-478 , Stuttgart. -1957. Die fossilen Gattungen Mimomys F. Maj ., Cosomys Wil. und Ogmodontomys Hibb. (Rodentia. Microtinae) in ihren systematischen Beziehungen. Acta Zool. Crac., 2, 219-237 , Kraków.
 • HINTON, M. A. C. 1926. Monograph of the voles and lemmings (Microtinae), 1, I-XV +1-488 , London. - 1954. Note sur le Mimomys pliocaenicus Maj.de Sete, - Ann. Soc . Geol. Nord, 73, p. 170, Lille.
 • KORMOS T . 1911. Canis (Cerdocyon ) Petenyii n , sp . und andere interessante Funde aus dem Komitat Baranya - Mitt. Jb, ungar. geol, Reichsanst., 19, 155-196 . Budapest. -1930a. Diagnosen neuer Saugetiere aus dem oberpliozanen Fauna des Somlyoberges bei Puspokfurdo. - Ann. hist .-nat. Mus. Nat. Hungar., 27, 237-246, Budapest. - 1930b. Beitrage zur Praglazialfauna des Somlyoberges bei Puspokfurdo. Allat. Kozl., 27, 40-62 , Budapest. -1931a. Oberphozane Wuhlmause von Seneze (Haute -Loire) und Val d'Arno (Toscana). - Abh. Schweiz. Palaont . Ges., 51, 1, 11-14 , Basel. - 1931b. Uber eine neuentdeckte Forestbed-Fauna in Dalmatien - Palaeobiologia, 4, 113-136 . Wien. - 1934a. Neue Insectenfresser , Fledermause und Nager aus dem Oberpliozan der Villanyer Gegend. - Foldt. Kozl., 64, 296-321 , Budapest. -1934b. Zur Frage der Abstammung eurasiatischer Nasen .- Allat. Kozl , 31, 65-78, Budapest. -1937a. Zur Frage dee Abstammung und Herkunft der quartaren Saugetierfauna Europas. - Festschr. Embr. Strand, 4, 163-180, Riga . - 1937b. Revision der Kleinsauger van Hundsheim . - Foldt. Kozl., 67, 23-37 + 157-171 , Budapest. - 1938. Mimomys Newtoni F. Major und Lagurus pannonicus Korm.. zwei gleichzeitlge verwandte Wuhlmause von verschiedener phylogenetischen Entwicklung. Math.-naturw . Anz. Ungar . Akad. Wiss., 57, 353-379, Budapest.
 • KOWALSKI, K. 1956. Insectivores, Bats and Rodents from the early PleistoceneBone breccia of Podlesice near Kroczyce (Poland) .- Acta Palaeont . Pol., 1, 4, 331-394, Warszawa. - 1957. Academie Polonaise des Sciences, Institut Zoologique , Section a Cracovie. - Boll. Inf., 8/9, 48-49 , Sabadell.
 • KRETZOI , M. 1938. Die Raubtiere von Gombaszog nebst einer Ubersicht der Gesamtfauna . - Ann. hist.-mat. Mus.Nat.Hungar ., 31, 88-157 , Budapest. - 1941a. Die unterpleistozane Saugetierfauna von Betfia bei Nagyvarad, -Foldt. Kozl. , 71, 308-335 , Budapest. - 1941b. Weitere Beitrage zur Kenntnis der Fauna von Gornbaszog. - Ann.hist.-nat. Mus. Nat. Hungar., 34, 105-139, Budapest. - 1943. Bernerkungen uber Petenyia. - Foldt . Kozl. , 73, 607-608, Budapest. - 1954. Bericht uber die calabrische (villafranchische) Fauna von Kislang, Kom. Fejer. - Jber. ungar. geol. Anst., 1953, 1, 239-256 , Budapest. - 1955a. Promimomys cor n . g. n , sp ., ein altertumlicher Arvicolide aus dem ungarischen Unterpleistozan. - Acta Geol., 3, 89-94, Budapest. - 1955b. Dolomys and Ondatra. - Ibidem, 347-355. - 1956. Die altpleistozanen Wirbeltierfaunen des Villanyer Gebirges. - Geol. Hungar., S. P al. , 27, 1-264 , Budapest.
 • MEHELY, L. 1914. Fibrinae Hungariae. Die Tertiaren und Quaternaren Wurzelzahnigen Wuhlmause Ungarns, - Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hungar., 12, 155-243,Budapest.
 • NIEZABITOWSKI-LUBICZ, E. 1926. Szczątki nosorożca włochatego (Rhinoceros antiquitatis Blum.) znalezione na ziemi wielkopolskiej , - Roczn. Muz. Wielkopol. , 2. 1-52 , Poznań,
 • PASA. A. 1948. I Mammiferi di alcune antiche brecce Veronesi. - Mem. Mus. Stor . Nat. Verona , 1, 1-111 , Verona.
 • PETENYI, S. J . 1864. Hatrahagyott munkai, I, 1-130 . Pest.
 • PIDOPLICKO, I. G. 1955. Novye danye o faune pozvonocnych antropogenovych otlozenij Tarnopolskoj Oblasti. - Dokl. Akad. Nau k SSSR, 100, 989-991,Moskva.
 • SCHREUDER A. 1933. Microtinae (Rod.) in the Netherlands, extinct and recent. Verh. k . Akad. Wetensch . Natuurkd, II, 30, 1 , 1-37, Amsterdam - 1936. Fossil Voles and a Lemmus out of well-borings in the Netherlands .Ibidem, 35, 3, 1- 24. - 1937. Hypolagus from the Tegelen Clay; with a note on recent Nesolagus . Arch. Neerl. Zool., 2, 225-239 , Leiden. - 1943. Fossil Voles and other mammals (Desmana , Talpa , Equus etc.) out of well - borings in the Netherlands - Verh. Geol. Mijnb. Gen. Nederl. Kolon.. Geol. Ser , 13, 399-434 . s' Gravenhage .
 • WEILER, W. 1952. Pliozan und Diluvdum im sudlichen Rheinhessen , I. Teil . Notizbl.hess. Landesamt Bodenforsch. (VI), 3, .147-170, Wieshaden .
 • YOUNG, C. C. 1934. On the Insectivora, Chiroptera , Rodentia and Primates other than Sinanthropus from locality 1 at Choukoutien. - Palaeont.Sinica (C), 8, 3.1-160, Peking.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-f4e52600-d74e-4497-a681-2ac372d4b320
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.