PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 4 |
Tytuł artykułu

Usefulness of selected seed dressing insecticides for integrated maize (Zea mays L.) protection against frit fly (Oscinella frit L.)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Przydatność wybranych insektycydowych zapraw nasiennych w integrowanej ochronie kukurydzy (Zea mays L.) przed ploniarką zbożówką (Oscinella frit L.)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Studies were carried out in years 2006-2010 in south-eastern Poland in Krzeczowice near Przeworsk (49°59’ N; 22°27’ E). In the experiment, insecticide formulations were used that contained imidacloprid (Gaucho 600 FS and Couraze 350 FS) and methiocarb (Mesurol 500 FS). During the years of the research, the percentage of plants damaged by frit fly larvae in the control plots varied from 13.5% to 38.2%. All insecticides in the studied doses showed high efficiency in limiting the harmfulness of the above species. By applying formulations that contained imidacloprid, the number of plants damaged by larvae was limited by 69.6%-98.1%, while in the case of the insecticide that contained methiocarb, by 65.1%-96.2%. The pre-sowing treatment of maize grain with the studied insecticides also resulted in higher grain yield. Following the application of imidacloprid, the increase in grain yield ranged from 3.1% to 17.3%, while in the case of methiocarb, from 1.5% to 10.4%.
PL
Badania wykonano w latach 2006-2010 w południowo-wschodniej Polsce w Krzeczowicach koło Przeworska (49°59’ N; 22°27’ E). W doświadczeniu wykorzystano zaprawy insektycydowe zawierające imidachlopryd (Gaucho 600 FS i Couraze 350 FS) oraz metiokarb (Mesurol 500 FS). W latach badań procent roślin uszkodzonych przez larwy ploniarki zbożówki na poletkach kontrolnych wynosił od 13,5 do 38,2%. Wszystkie zastosowane insektycydy wykazały wysoką przydatność w ograniczaniu szkodliwości tego gatunku. Zastosowanie preparatów zawierających imidachlopryd pozwoliło obniżyć liczbę roślin uszkodzonych przez larwy o 69,6-98,1%; natomiast użycie insektycydu zawierającego metiokarb – o 65,1-96,2%. Zabiegi przedsiewnego zaprawiania ziarna kukurydzy badanymi insektycydami pozwoliły również uzyskać wyższy plon ziarna. Po zastosowaniu imidachloprydu uzyskano zwyżkę plonu ziarna na poziomie od 3,1 do 17,3%, natomiast po użyciu metiokarbu – od 1,5 do 10,4%.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
4
Opis fizyczny
p.15-23,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Plant Protection - National Research Institute in Poznan, Regional Experimental Station in Rzeszow, Gen.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszow, Poland
Bibliografia
 • Adamczewski K., Matysiak K., 2002. Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno i dwuliściennych w skali BBCH [Compendium of growth stage identification keys for monoand dicotyledonous plants]. Wyd. Inst. Ochr. Roślin Poznań, 20-21 [in Polish].
 • Bereś P., Gaj R., Grzebisz W., Kaniuczak Z., Mrówczyński M., Paradowski A., Pruszyński G.,Pruszyński S., Siódmiak J., Sulewska H., Tekiela A., Wachowiak H., 2007a. Integrowanaprodukcja kukurydzy [Integrated maize production]. Wyd. Inst. Ochr. Roślin Poznań, ISBN978-83-89867-16-2 [in Polish].
 • Bereś P., Gaj R., Grzebisz W., Kaniuczak Z., Mrówczyński M., Paradowski A., Pruszyński G., Pruszyński S., Siódmiak J., Sulewska H., Tekiela A., Wachowiak H., 2009. Metodyka integrowanej produkcji kukurydzy [Methodology of integrated production of maize]. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Warszawa [in Polish].
 • Bereś P.K., Kaniuczak Z., Tekiela A., Mrówczyński M., Pruszyński G., Paradowski A., 2007b. Ochrona kukurydzy przed agrofagami w integrowanej produkcji [An integrated agrophages control in maize]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47(4), 275-284 [in Polish].
 • Bereś P.K., Pruszyński G., 2008. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w produkcji integrowanej [Pest management in integrated maize production]. Acta Sci. Pol., Agricultura7(4), 19-32 [in Polish].
 • Domański P.J., Grzebisz W., Wolny S., 2008. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej [Crop production. Factors of crop production]. Cz. II, Wyd. Hortpress Warszawa, ISBN 978--83-89211-64-4 [in Polish].
 • Drzewiecki S., Pietryga J., 2008. Przydatność nowej zaprawy insektycydowej w zwalczaniu wybranych szkodników kukurydzy [Usefulness of a new seed insecticide treatment in thecontrol of some corn pest]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48(3), 822-825 [inPolish].
 • Kania C., 1962a. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959. Część I [Pestilent entomofauna of maize observed in the environs of Wrocław in 1956-1959. Part I]. Pol. Pismo Entomol., Seria B, 1-2(25-26), 53-69 [in Polish].
 • Kania C., 1962b. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959. Część II [Pestilent entomofauna of maize observed in the environs of Wrocław in 1956-1959. Part II]. Pol. Pismo Entomol., Seria B, 3-4(27-28), 183-216 [inPolish].
 • Lisowicz F., 1979. Ploniarka zbożówka jako szkodnik kukurydzy [Frit fly (Oscinella frit L.) as the pest of maize]. Mat. XIX Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin Poznań, 315-333 [in Polish].
 • Lisowicz F., 1983. Ploniarka zbożówka – Oscinella frit L. (Diptera, Chloropidae) jako szkodnik kukurydzy. Wybrane zagadnienia z biologii, ekologii i zwalczania [Frit fly – Oscinella frit L.(Diptera, Chloropidae) the pest of selected problems of biology, ecology and control]. Pr.Nauk. Inst. Ochr. Roślin 24(2), 69-151 [in Polish].
 • Lisowicz F., 1985a. Efekty chemicznego zwalczania ploniarki zbożówki (Oscinella frit L.) na kukurydzy [ Effects of chemical control of the Frit fly (Oscinella frit L.) on maize]. Pr. Nauk.Inst. Ochr. Roślin 27(2), 45-50 [in Polish].
 • Lisowicz F., 1985b. The influence of seeding date on the degree of plant damage from the Frit fly (Oscinella frit L.) and on maize yield [Wpływ terminu siewu na stopień uszkodzenia roślin przez ploniarkę zbożówkę (Oscinella frit L.) oraz na plon kukurydzy]. Pr. Nauk. Inst. Ochr.Roślin 27(1), 107-114 [in Polish].
 • Lisowicz F., 1994a. Skuteczność zaprawy Gaucho 70 WS (imidakloprid) w zwalczaniu szkodników kukurydzy [Effectiveness of the seed treatment Gaucho 70 WS (imidakloprid) inthe control of maize pests]. Mat. XXXIV Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Cz. II, 80-83 [inPolish].
 • Lisowicz F., 1994b. Występowanie, szkodliwość oraz metody zwalczania ploniarki zbożówki (Oscinella frit L.) na kukurydzy [Occurrence, extent of damage and methods of controllingthe frit fly (Oscinella frit L.) on maize]. Biul. IHAR 191, 59-62 [in Polish].
 • Lisowicz F., 1996. Teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania metod integrowanych w ochronie kukurydzy przed szkodnikami [Theoretical and practical bases for applications ofintegrated pest control protecting maize from damages]. Pr. Nauk. Inst. Ochr. Roślin 36(1/2),5-46 [in Polish].
 • Lisowicz F., 2001. The occurrence of economically important maize pests in south-eastern Poland. J. Plant Protection Res. 41(3), 250-255.
 • Lisowicz F., Tekiela A., 2004. Szkodniki i choroby kukurydzy oraz ich zwalczanie [Maize pests and diseases and their control]. [In:] Technologia produkcji kukurydzy [Maize productiontechnology], A. Dubas (ed.), Wyd. Wieś Jutra Warszawa, 52-64 [in Polish].
 • Pruszyński S., Mrówczyński M., Pruszyński G., 2008. Ochrona roślin w integrowanej technologii produkcji rolniczej [Plant protection in an integrated technology of agricultural production].Probl. Inż. Rol. 1, 87-98 [in Polish].
 • Sulewska H., Szymańska G., Panasiewicz K., 2009. Ocena skuteczności zapraw insektycydowych stosowanych w kukurydzy [Effectiveness of selected insect treatments used as seed dressing in maize]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(1), 150-153 [in Polish].
 • Zalecenia, 2008. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008-2009 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych. Część II. Rośliny rolnicze [Recommendationsfor Plant Protection for years 2008-2009 on cultivated plant disease, pest, and weed control.Part II. Agricultural plants]. Wyd. Inst. Ochr. Roślin Poznań, 133-140, ISSN 1732-1816 [in Polish].
 • Zalecenia, 2010. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010-2011 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych. Część II. Rośliny rolnicze [Recommendationsfor Plant Protection for years 2010-2011 on cultivated plant disease, pest, and weed control.Part II. Agricultural plants]. Wyd. Inst. Ochr. Roślin Poznań, 110-117, ISSN 1732-1816 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f4e0daf0-71aa-434b-b45f-f303d3d1811d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.