PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 64 | 6 t.2 |

Tytuł artykułu

Determinanty wyboru miejsca realizacji zakupów

Warianty tytułu

EN
Determinants of choosing the shopping place
RU
Determinanty vybora mesta osushchestvlenija pokupok

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem rozważań jest zidentyfikowanie zachowań konsumentów na rynku na podstawie opinii dotyczących miejsca i częstotliwości dokonywania zakupów. Przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na próbie 482 respondentów zamieszkujących w Polsce [w każdym z 14 województw przeprowadzono 3 - 4% ankiet oraz po 25% ankiet w województwie dolnośląskim (133 osoby) i podlaskim (133 osoby)]. Próba miała charakter losowy i reprezentatywny. Wyniki badań wykazały, że 90% Polaków dokonuje zakupów przynajmniej kilka razy w tygodniu. Ulubionymi sklepami są Lidl, Biedronka, a na Podlasiu - Auchan. Jako miejsce zakupów internetowych wskazano w obu województwach Allegro i Zalando. Czynnikiem decydującym o zakupie jest lokalizacja sklepu blisko miejsca zamieszkania, w którym jest akceptowalna jakość asortymentu i odpowiedni dla nabywcy poziom cen.
EN
The aim of the considerations was to identify consumer behaviour in the market based on opinions regarding the place and frequency of purchases. The results of a survey conducted on a sample of 482 respondents living in Poland were presented [in each of the 14 provinces, 3 - 4% of surveys were carried out and 25% of questionnaires in Lower Silesia (133 people) and 25% in Podlaskie Voivodeship (133 people)]. The sample was random and representative. The research results showed that 90% of Poles make purchases at least several times a week. Favourite stores are Lidl, Biedronka and, in Podlasie, Auchan. As the place for online shopping, Allegro and Zalando were indicated in both provinces. The deciding factor for the purchase is the location of the store near the place of residence, where there is the acceptable quality of the assortment and the price level appropriate for the buyer.
RU
Цель рассуждений - выявить поведение потребителей на рынке на основе мнений в отношении места и частотности совершения покупок. Представили результаты опроса, проведенного на выборке 482 респондентов, проживающих в Польше [в каждом из 14 воеводств провели 3 - 4% анкет и по 25% анкет в Нижнесилезском (133 лица) и Подляском (133 лица)] воеводствах. Выборка имела случайный и представительный характер. Результаты опросов показали, что 90% поляков совершают покупки по крайней мере несколько раз в неделю. Любимые магазины: Lidl, Biedronka, а в Подляском воеводстве - Auchan. В качестве места онлайн-покупок в обоих воеводствах указали Allegro и Zalando. Фактором, решающим вопрос о покупке, является расположение магазина близ местожительства, где имеется приемлемое качество ассортимента и соответствующий для покупателя уровень цен.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

64

Numer

Opis fizyczny

s.410-421,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

  • Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, ul.Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
  • Zakład Ekonomii Sektora Publicznego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, ul.Warszawska 63, 15-062 Białystok

Bibliografia

  • Altkorn J. (2004), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
  • Angowski M., Domańska K. (2015), Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 875.
  • Bartosik-Purgat M. (2011), Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków, Wydawnicto Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
  • Engel J. F., Blackwell R. D., Miniard P. W. (1993), Consumer Behavior, The Dryden Press, Chicago.
  • Falkowski A., Tyszka T. (2009), Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk.
  • Foxall G. R. (2004), Consumer Behaviour Analysis. Critical Perspectives on Business and Management, Routledge, London.
  • Gąsior M. (2012), Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produktów rynku IT, (w:) Rosa G., Smalec A., Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 711.
  • Gensler S., Verhoef P., Böhm M. (2012), Understanding consumers’ multichannel choices across the different stages of the buying process, „Marketing Letters” , Vol. 23, Iss. 4.
  • Goldsmith E. B. (2005), Consumer Economics. Issues and Behaviors, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
  • Jaciow M., Wolny R., Stolecka-Makowska A. (2013), E-konsument w Europie. Komapratywna analiza zachowań, Helion, Gliwice.
  • Jacobs S., van der Merwe D., Lombard E., Kruger N. (2010), Exploring consumers’ preferences with regard to department and specialist food stores, “International Journal of Consumer Studies”, Vol. 34, Iss. 2.
  • Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
  • Kardes F. R. (1999), Consumer Behaviour: Managerial Decision Making, Addison Wesley Longman, New York.
  • Khan M. (2006), Consumer behaviour and advertising management, New Age International (P) Limited, New Delhi.
  • Kieżel E. (2000), Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  • Kieżel E. (2003), Zachowania konsumentów determinanty, racjonalność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  • Kłosiewicz-Górecka U. (red.) (2007), Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, PWE, Warszawa.
  • Kosicka-Górecka M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J. (2011), Handel detaliczny żywności w Polsce, SGGW, Warszawa.
  • Lipowski M., Angowski M. (2014), Zachowania rynkowe nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(349).
  • Mącik R. (2013), Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupu przez konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  • Miczyńska-Kowalska M. (2004), Zachowania konsumenckie, Polihymnia, Lublin.
  • Nowak L. (2009), Uwarunkowania zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. Eksploracja struktur ukrytych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Piotrowski M. (2013), Dyskonty rosną, hipermarkety umieraj. Zobacz gdzie jest ich najwięcej, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14331084,Dyskontyrosnahipermarketyumierajazobaczgdzie.html [dostęp: 10.06.2015]
  • Pradeep A. K. (2011), Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Helion, Gliwice.
  • Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Sandhusen R. L. (2000), Marketing, Barron’s Educational Series, New York.
  • Solomon M. R., Bamossy G. J., Askegaard S., Hogg M. K. (2006), Consumer Behaviour. A European Perspective, Third edition, Prentice Hall, London.
  • Szwacka-Salmonowicz J. (2003), Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, SGGW, Warszawa.
  • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
  • Urban S., Michałowska M. (2013a), Determinanty wyboru konsuemntów dotyczące miejsca zakupu. Raport z badań, „Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences”, nr 3(16).
  • Urban S., Michałowska M. (2013b), Czynniki wpływające na zachowania konsuemntów zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego, „Roczniki Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 100, z. 2.
  • Wel C., Hussin S. R., Omar N. A., Nor S. M. (2012), Important determinant of consumers’ retail selection decision in Malaysia, “World Review of Business Research”, Vol. 2, No. 2.
  • Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M. (2004), Zachowania konsumentów teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Woś J. (red.) (2003), Zachowania konsumenckie teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Zachowania zakupowe Polaków 2010 (2010), http://pentorarch.tnsglobal.pl/60303.xml?docid=11280 [dostęp: 09.03.2018]..
  • (www1) http://www.dlahandlu.pl/wiadomosci/,58316.html [dostęp: 09.03.2018].
  • (www2) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [dostęp: 09.03.2018].
  • (www3) http://www.politykazdrowotna.com/8699,gus-co-drugi-polak-cierpi-na-choroby-przewlekle [dostęp: 09.03.2018].
  • (www4) http://www.bialystok.stat.gov.pl [dostęp: 15.01.2018].
  • (www5) http://www.wroclaw.stat.gov.pl [dostęp: 15.01.2018].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-f4b3194d-940a-420c-926b-be6054706fd8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.