PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 2 |
Tytuł artykułu

Aspekty ekonomiczne wybranych technologii produkcji pszenicy jarej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Economical aspects of selected production technology of spring wheat cultivation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena efektywności ekonomicznej wybranych technologii produkcji pszenicy jarej, zróżnicowanych pod względem poziomów nawożenia mineralnego oraz wariantów ochrony łanu. Wykorzystano w tym celu kategorię nadwyżki bezpośredniej oraz zestaw wskaźników sprawności ekonomicznej. Wyniki badań wykazały, że na glebie płowej wytworzonej z lessu, zasobnej w składniki pokarmowe, wyraźną ekonomiczną przewagę uzyskała technologia produkcji z zastosowaniem podstawowego poziomu nawożenia, o czym świadczy wyższy poziom nadwyżki bezpośredniej. Spośród ocenianych wariantów ochrony, w obu poziomach nawożenia mineralnego najwyższą nadwyżkę uzyskano po zastosowaniu w pszenicy jarej herbicydu Lintur 70 WG (dikamba+triasulfuron) i antywylegacza Cerone 480 SL (etefon).
EN
This paper makes an assessment of economic efficiency of spring wheat’s chosen cultivation technologies differentiated regarding mineral fertilization levels as well as canopy protection methods. An author used Gross Margin category and the set of economic efficiency rates. Survey results showed that technology of agricultural plant production with applying basic fertilization level on lessive soil formed from loess, reach in nutritive components gained an explicit economic advantage what is confirmed by higher level of Gross Margin. Among assessed protection methods in two mineral fertilization levels, the highest Gross Margin was gained by using in spring wheat cultivation – Lintur 70 herbicide, WG (dikamba+ triasulfuron ) and retardant – Cerone 480 SL (etefon).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
2
Opis fizyczny
s.200-205,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Bednarek W., Tkaczyk S., Dresler S. 2009: Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od niektórych właściwości gleby i zabiegów agrotechnicznych, Acta Agroph., nr 14(2), 263-273.
 • Brzozowska I., Brzozowski J., Hruszka M. 2008: Plonowanie i struktura plonu pszenicy ozimej w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem, Acta Agroph., nr 11(3), 597-611.
 • Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa, 75.
 • Harasim A. (red.). 2007: Wybrane elementy technologii produkcji roślinnej, Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 7.
 • Jaczewska-Kalicka A. 2008: Czynniki wpływające na wzrost konkurencyjności w produkcji zbóż, Rocz. Nauk. SERiA, nr 10(4), 130-133.
 • Jaczewska-Kalicka A., Krasiński T. 2010: Powiązania cen zbytu ziarna z kosztami ochrony zbóż w Polsce uwzględniające wymagania fitosanitarne Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. SGGW, „Probl. Rol. Świat.”, t. 10, z. 2, 32-40.
 • Klikocka H., Głowacka A., Juszczak D. 2011: Wpływ zróżnicowanych sposobów uprawy roli i nawożenia mineralnego na efekty ekonomiczne uprawy jęczmienia jarego, Fragm. Agron., nr 28(2), 44-54.
 • Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Oleksy A. 2007: Wpływ intensywności uprawy na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej, Acta Sci. Pol. Agric., nr 6(4), 5-14.
 • Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kulig B. 2012: Plonowanie pszenicy jarej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem oraz stosowania mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby, Fragm. Agron., nr 29(1), 60-69.
 • Krasowicz S., Nowacki W. 2005: Wpływ intensywności produkcji na efektywność technologii produkcji roślinnej, Pam. Puł., nr 140, 87-102.
 • Krasowicz S. 2009: Rola oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych, J. Agribus. Rur. Dev., nr 2(12), 93-99.
 • Nieróbca P., Grabiński J., Szeleźniak E. 2008: Wpływ intensywności technologii uprawy zbóż w płodozmianie zbożowym na efektywność produkcyjną i ekonomiczną, Acta Sci. Pol., Agric., nr 7(3), 73-80.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa. 2013: GUS, Warszawa.
 • Skarżyńska A. (red.). 2009: Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku, IERiGŻ, Warszawa, 11-12.
 • Skarżyńska A. (red.). 2012: Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2011 roku oraz projekcja dochodów w perspektywie średnioterminowej, IERiGŻ, Warszawa, 22.
 • Suwara I., Lenart S., Gawrońska-Kulesza A. 2007: Wzrost i plonowanie pszenicy ozimej po 50 latach zróżnicowanego nawożenia i zmianowania, Acta Agroph., nr 10(3), 695-704.
 • Szpunar-Krok E. 2011: Produkcyjne i ekonomiczne efekty wybranych technologii produkcji nasion roślin strączkowych w siewie czystym i ich mieszanek ze zbożami, Rozprawa habilitacyjna, Wyd. URz, Rzeszów, 9.
 • Święcicki W.K., Surma M., Koziara W., Skrzypczak G., Szukała J., Bartkowiak-Broda I., Zimny J., Banaszak Z., Marciniak K. 2011: Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej – przyjazne dla człowieka i środowiska, Pol. J. Agron., nr 7, 102-112.
 • Wolny S., Jaworski R. 2009: Transfer innowacji w zakresie ochrony roślin do praktyki rolniczej i ogrodniczej, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, nr 49(3), 1159-1167.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f4a16fab-3923-47b1-abe1-f28b48ea9998
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.