PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 04 | 4 |
Tytuł artykułu

Wpływ obciążeń podatkowch i parapodatkowych na funkcjonowanie gospodarstw rolnych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The influence of fiscal and quasi-fiscal burdens on the functioning of the farms in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednym z istotnych elementów wpływających na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych jest ich obciążenie fiskalne oraz o charakterze parapodatkowym. Na system opodatkowania gospodarstw rolnych w Polsce składają się takie podatki, jak: rolny, od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, od nieruchomości, leśny, od środków transportu, od spadków i darowizn oraz podatek od towarów i usług. Natomiast wśród obciążeń parapodatkowych istotne znaczenie mają składki na ubezpieczenie społeczne. Przeprowadzona w artykule analiza wskazuje, iż podatkowe i parapodatkowe obciążenia są problemem w gospodarstwach małych (do 2 ha UR), w których produkcja czysta ma wartość ujemną. Oznacza to, że zobowiązania gospodarstw wobec urzędów skarbowych i KRUS są finansowane z dochodów uzyskiwanych spoza gospodarstwa. Natomiast cechą charakterystyczną ogółu badanych gospodarstw jest systematyczne zmniejszanie się poziomu obciążeń wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa oraz udziału dochodów rolniczych w dochodzie osobistym. Zatem gospodarstwa duże i silne mają dzięki konstrukcji systemu opodatkowania rolnictwa większe możliwości akumulacyjne w porównaniu z gospodarstwami małymi.
EN
The one of the most important component, which has influence on the functioning of the economic subjects, is his fiscal and quasi-fiscal burden. In Poland there are several taxes which build the whole system of economic taxation, which are: the agriculture tax, the tax on revenue from the special branch of the agrarian production, the real estate tax, the woodland tax, the motor vehicles duty, the capital transfer tax, and also the goods and services tax. On the contrary, among the quasi-fiscal burdens, the most important meaning have the social contributions. The analysis made in the article indicates that the fiscal and quasi-fiscal burdens cause problems for the small farms (to 2 ha UR), in which the clear production has a negative value. It means, that the obligations to the tax offices and KRUS are financed from the incomes from behind of the farm. The characteristic feature of the whole investigated farms is a systematic diminishing of the level of burdens together with an increase of the farm area and contribution of the agrarian incomes in the personal income. Therefore big and strong farms have greater opportunities, than small farms.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
04
Numer
4
Opis fizyczny
s.141-145,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Historii i Teorii Pieniądza, Uniwersytet w Białymstoku, ul.Warszawska 63, 15-062 Białystok
Bibliografia
  • Dziemianowicz R. I., Przygodzka R. (2002): Obciążenia podatkowe gospodarstw rolnych w Polsce. [W:] Podatki a polityka fiskalna państwa. Red. J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 87-93.
  • Gaudemet P. M., Molinier J. (2000): Finanse publiczne. PWE, Warszawa, 421-422.
  • Hanusz A. (1996): Polityka podatkowa w zakresie różnicowania obciążeń dochodów rolniczych w Polsce. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 262.
  • Przygodzka R. (2000): Polityka ubezpieczenia społecznego rolników Polsce. [W:] Roczniki Naukowe SERiA. Warszawa-Poznań-Zamość, tom II, zeszyt 4, 59.
  • Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych 2000 (2001). IERiGŻ, Warszawa, 9-10, 54-57.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f42e9ebb-0a9b-4a44-b2f5-42f1cd541af3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.