PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | 1 |

Tytuł artykułu

Is the obligation to monitor land use change in Poland complied with?

Autorzy

Warianty tytułu

PL
Realizacja obowiązku monitorowania zmian użytkowania gruntów w Polsce

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The paper focuses on issues related to the monitoring of changes in land use, which is a statutory obligation of voivodeship marshals in Poland. The analysis involved responses to author’s inquiries received from 16 marshal offices. The paper analysed whether and how marshals fulfil this obligation. At the second stage, the official replies were juxtaposed with relevant information from marshal offices’ websites. The results suggest that not all marshals fulfil the obligation to monitor land use change. In most cases, the actions taken currently involve comparison of the current land use structure to the one of the previous year. This approach does not lead to proper conclusions from analyses and hinders taking appropriate decisions.
PL
W artykule podjęto zagadnienia dotyczące monitorowania zmian sposobu użytkowania gruntów, co jest ustawowym zadaniem marszałków województw w Polsce. Do analizy wykorzystano uzyskane z 16 urzędów marszałkowskich odpowiedzi na pytania przygotowane przez autora. W pracy przeanalizowano czy i w jaki sposób marszałkowie realizują swój obowiązek. W drugim etapie badań zweryfikowano oficjalne odpowiedzi z informacjami pozyskanymi w tym zakresie ze stron internetowych urzędów marszałkowskich. Wyniki pozwalają stwierdzić, iż nie wszyscy marszałkowie wykonują obowiązek monitorowania użytkowania gruntów. W większości przypadków obecnie podejmowane działania polegają na porównaniu aktualnej struktury użytkowania gruntów do roku poprzedniego. Podejście to nie prowadzi do prawidłowego wyciągania wniosków z przeprowadzanych analiz i utrudnia podejmowanie odpowiednich decyzji.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

1

Opis fizyczny

p.11-18,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Land Management and Landscape Architecture, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow, Balicka 253c, 30-149 Krakow, Poland

Bibliografia

 • Akinyemi, F.O., Pontius, R.G., Braimoh, A.K. (2017). Land change dynamics: insights from Intensity Analysis applied to an African emerging city. J. Spat. Sci., 62(1), 69–83.
 • Analiza… (2013). Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2013 roku. 2013. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Dostęp pod adresem: http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2013/09/05/ 1378375368/1378375406.pdf (dostęp: 27.10.2017 r.).
 • Analiza… (2014). Analiza struktury agrarnej i sposobu użytkowania gruntów w województwie warmińsko-mazurskim na dzień 1.01.2014 r. 2014. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dostęp pod adresem: http://atlas.warmia.mazury.pl/index.php/opracowania/44-analizy-agrarne-2014 (dostęp: 7.09.2017 r.).
 • Analiza… (2015). Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2015 roku. 2015. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Dostęp pod adresem: http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2015/09/04/ 1441366581/1441366614.pdf (dostęp: 27.10.2017 r.).
 • Analiza… (2016a). Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 roku. 2016. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dostęp pod adresem: http://geoportal.infoteren.pl/AnalizaStrGruntWojKujPom2010-2015.pdf (dostęp: 7.09.2017 r.).
 • Analiza… (2016b). Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2016 roku. 2016. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Dostęp pod adresem: http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2016/05/20/ 1463732902/1463733025.pdf (dostęp: 26.08.2017 r.).
 • Analiza… (2017). Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie wielkopolskim wg stanu na 1 stycznia 2017 r. 2017. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Dostęp pod adresem: https://www.umww.pl/attachments/article/52518/ Analiza%20struktury%20wlasnosci%20i%20sposobu%20uzytkowania%20gruntow%20wg%20stanu%20na%201.01.2016%20r.pdf (dostęp: 27.10.2017 r.).
 • Cegielska, K., Kudas, D., Różycka-Czas, R., Salata, T., Szylar, M. (2017). The analysis of land cover macrostructure in the suburban area of Krakow. Geomat. Landmanag. Landsc. (GLL), 2, 47–60.
 • Chen, L., Dirmeyer, P.A. (2017). Impacts of Land-Use/Land-Cover Change on Afternoon Precipitation over North America. J. Climate, 30, 2121–2140.
 • Dawidowicz, A. (2010). Wykorzystanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków w procesie zbierania informacji o stanie rozwoju gminy wiejskiej. Przegl. Geodez., 3, 14–23.
 • Deng, J.S., Wang, K., Hong, Y., Qi, J.G. (2009). Spatio-temporal dynamics and evolution of land use change and landscape pattern in response to rapid urbanization. Landscape Urban Plan., 92(34), 187–198.
 • Deng, X., Li, Z. (2016). A review on historical trajectories and spatially explicit scenarios of land-use and land-cover changes in China. J. Land Use Sci., 11, 709–724.
 • Gawroński, K., Kuryltsiv, R., Hernik, J. (2013). Racjonalne użytkowanie oraz ochrona gruntów rolnych w Polsce i na Ukrainie. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej., 3/III/2013, 17–30.
 • ISAP (2017). Internetowy System Aktów Prawnych. Dostęp pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp (dostęp: 24.08.2017 r.).
 • Karimi, M., Mesgari, M.S., Sharifi, M.A., Pilehforooshha, P. (2017). Developing a methodology for modelling land use change in space and time. J. Spat. Sci., 62(2), 261–280.
 • Kim, C. (2016). Land use classification and land use change analysis using satellite images in Lombok Island, Indonesia. Forest Sci. Technol., 12, 183–191.
 • Kleemann, J., Baysal, G., Bulley, H.N.N., Furst, C. (2017). Assessing driving forces of land use and land cover change by a mixed-method approach in north-eastern Ghana, West Africa. J. Environ. Manage., 196, 411–442.
 • Kocur-Bera, K. (2016). Climate change and its importance for agricultural production. Geomat. Landmanag. Landsc. (GLL), 3, 77–87.
 • Krasowicz, S., Oleszek, W., Horabik, J., Dębicki, R., Jankowiak, J., Stuczyński, T., Jadczyszyn, J. (2011). Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Pol. J. Agronomy, 7, 43–58.
 • Kuemmerle, T., Levers, C., Erb, K., Estel, S., Jepsen, M.R., Muller, D., Plutzar, C., Sturck, J., Verkerk, P.J., Verburg, P.H., Reenberg, A. (2016). Hotspots of land use change in Europe. Environ. Res. Lett., 11, 064020.
 • Kumar, S., Radhakrishnan, N., Mathew, S. (2014). Land use change modelling using a Markov model and remote sensing. Geomat. Nat. Haz. Risk, 5, 145–156.
 • Łowicki, D. (2008). Land use changes in Poland during transformation Case study of Wielkopolska region. Landscape Urban Plan., 87, 279–288.
 • Mika, M. (2016). Proposals for changes in surveying-legal procedures for the needs of cadastre in Poland. Reports on Geodesy and Geoinformatics, 102, 67–77.
 • Noszczyk, T. (2018). Land use change monitoring as a task of local government administration in Poland. J. Ecol. Eng., 19(1), 170–176.
 • Noszczyk, T., Rutkowska, A., Hernik, J. (2017). Determining Changes in Land Use Structure in Malopolska Using Statistical Methods. Pol. J. Environ. Stud., 26(1), 211–220.
 • Poławski, Z. (2009). Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w ostatnich dwóch stuleciach. Teledetekcja Środ., 42, 69-82.
 • Rajcaniova, M., Kancs, D.A., Ciaian, P. (2014). Bioenergy and global land-use change. Appl. Econ., 46, 3163–3179.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.).
 • Samal, D.R., Gedam, S.S. (2015). Monitoring land use changes associated with urbanization: An object based image analysis approach. Eur. J. Remote Sens., 48, 85–99.
 • Senetra, A., Szczepanska, A., Wasilewicz-Pszczolkowska, M. (2014). Analysis of changes in the land use structure of developed and urban areas in Eastern Poland. Bull. Geogr. Socioecon. Ser., 24, 219–230.
 • Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim. 2016. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Dostęp pod adresem: http://www.geodezja.mazovia.pl/pliki/prezentacje/analiza_swsiwg_2016.pdf (dostęp: 7.09.2017 r.).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136.
 • Van der Molen, P. (2017). Food security, land use and land surveyors. Surv. Rev., 49(353), 147–152.
 • Van Vliet, J., De Groot, H.L.F., Rietveld, P., Verburg, P.H. (2015). Manifestations and underlying drivers of agricultural land use change in Europe. Landscape Urban Plan., 133, 24–36.
 • Woch, F., Woch, R. (2014). Zmiany użytkowania przestrzeni wiejskiej w Polsce. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej., I/1/2014, 111–124.
 • Wolny, B. (2005). Wybrane problemy aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków. Przegl. Geodez., 77, 14–17.
 • Yang, D., Fu, C.S., Smith, A.C., Yu, Q. (2017). Open land-use map: a regional land-use mapping strategy for incorporating OpenStreetMap with earth observations. Geo. Spat. Inf. Sci., 20(3), 269–281.
 • Zwirowicz, K. (2010). Propozycja zasad racjonalnego funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków. Przegl. Geodez., 82, 4–9.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-f3925207-a207-4285-b0fc-b87310fde630
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.