PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Poziom świadomości mieszkańców obszarów wiejskich z zakresu praw konsumenckich na rynku usług bankowych na przykładzie ludności wiejskiej województwa małopolskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The level of consumer awareness of rural areas in the banking services market on the example of the rural population of the Malopolskie voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy jest określenie i charakterystyka poziomu znajomości praw konsumenckich na rynku usług bankowych w grupie mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego oraz określenie wybranych czynników społeczno-demograficznych determinujących ten poziom. Zasadniczym źródłem danych wykorzystanych do analizy i wnioskowania były informacje pierwotne uzyskane z badań własnych. Badania metodą wywiadu bezpośredniego zrealizowano w 2016 roku na grupie 370 osób. Wywiad został przeprowadzony z mieszkańcami małopolskiej wsi. W badaniach zastosowano celowy dobór próby. Analiza statystyczna badanego materiału obejmowała sumaryczne wskaźniki statystyczne oraz nieparametryczny test χ2. Jak wynika z analizy, poziom znajomości praw konsumenckich w badanej grupie respondentów był niski. Większość mieszkańców wsi stwierdziła, że ich wiedza z tego zakresu jest niewystarczająca. Odnotowano zróżnicowanie odpowiedzi respondentów w zależności od wieku, wykształcenia i głównego źródła dochodu. Przedstawione rezultaty badań wskazują, że dotychczasowy sposób propagowania wiedzy finansowej prowadzonej przez różne podmioty w Polsce jest mało efektywny.
EN
The aim of the study was to determine and characterise the level of knowledge of consumer rights in the banking services market in the group of rural population of Malopolskie Voivodship and to identify selected socio-demographic factors determining this level. The main source of the data used for the analysis and the applications were the primary information obtained from personal research. The research was done by using PAPI method in 2016 on the group of 370 people. The interview was conducted with the inhabitants of the Małopolskie province. In the study a deliberate selection of the sample was applied. The statistical analysis of the studied material encompassed aggregate statistical indicators as well as the non-parametric test χ2. According to the analysis, the level of knowledge of consumer rights in the respondent group was low. Most respondents claim that their knowledge in this area is insufficient. There was a diversity of responses of respondents depending on age, education and main source of income. The presented research results indicate that the current way of promoting financial knowledge conducted by various entities in our country is not effective enough.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.289-294,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
Bibliografia
 • Barbrich Przemysław. 2017. Co dla branży oznacza zaufanie? (What does trust mean for the branch?)Nowoczesny Bank Spółdzielczy 5: 42-45.
 • Dąbrowska Anna. 2012. Konsument na rynku usług bankowych. [W] Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych (A consumer on the banking services market. [In] Consumer protection in the banking and telecommunications services market), ed. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, 11-59. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • EC. 2007. Financial Education. Brussels: European Commission.
 • GUS. 2015. Rocznik statystyczny województw – Polska (Statistical Yearbook of the provinces – Poland). Warszawa: Zaklad Wydawnictw Statystycznych.
 • Iwanicz-Drozdowska Małgorzata. 2014. Wykluczenie finansowe i edukacja finansowa – kilka uwag w dyskusji. [W] Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego (Financial exclusion and financial education ~ a few comments in the discussion. [In] The role of financial education in limiting financial exclusion), ed. M. Penczar, 113-116. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Kata Ryszard. 2011. Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami (Endogenous and institutional factors shaping financial relations of farms with banks). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Koźliński Tomasz. 2017. Wybrane wyniki badania Polaków nt. korzystania z usług bankowych (Selected results of the Poles on the use of banking services). Warszawa: NBP.
 • Kukuła Karol. 2012. Elementy statystyki w zadaniach (Elements of statistics in tasks). Warszawa: PWN.
 • TNS Polska. 2016. Reputacja polskiego sektora bankowego (Reputation of the Polish banking sector). Warszawa: TNS Polska.
 • Stan wiedzy finansowej Polaków (The state of financial knowledge of Poles). 2009. Raport Fundacji Kronenberga przy City Handlowy (Report of the Kronenberg Foundation at Citi Handlowy). Warszawa: Dom Badawczy Maison.
 • Szafrańska Monika. 2015. Poziom wiedzy finansowej właścicieli drobnych gospodarstw rolnych Małopolsce (Level of financial knowledge among owners of small agricultural holdings in the Małopolskie Province). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 224-229.
 • UOKiK. 2009. Konsumenci na rynku usług bankowych. Raport (Consumers in the market for banking service. Report). Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f2d61c56-ebec-4e3c-acf7-3c6ba521160a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.