PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Zachowania konsumentów na rynku produktów zbożowych pełnoziarnistych i ich uwarunkowania na przykładzie makaronu i herbatników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Consumers’ behaviours in the market for wholegrain products and determinants thereof on the example of pasta and biscuits
RU
Povedenie potrebitelejj na rynke cel’nozernovykh produktov i ego obuslovlennosti na primere makaronov i pechen’ja
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badania było określenie, w jakim stopniu cechy socjodemograficzne, postrzeganie siebie w kontekście stylu życia oraz wiedza żywieniowa determinują częstość spożywania makaronu i herbatników z mąki pełnoziarnistej. Badanie przeprowadzono w 2013 roku w grupie ogólnopolskiej 1000 dorosłych konsumentów. Prawie 2/5 badanych nigdy nie spożywało makaronu i herbatników z mąki pełnoziarnistej, a około 15% badanych spożywało je z częstością 3 lub więcej razy w tygodniu. Istotnie statystycznie więcej mężczyzn (42,8%) niż kobiet (33,5%), najmniej osób z wykształceniem wyższym (27,1%) oraz osób najbardziej pozytywnie oceniających dochód (25,0%) nigdy nie spożywało makaronu pełnoziarnistego. Osoby deklarujące przywiązywanie uwagi do naturalności charakteryzowało częstsze spożywanie zarówno makaronu (18,8%), jak i herbatników (16,3%).Większą częstość spożywania makaronu deklarowały osoby zorientowane (16,9%) niż nie zorientowane na przyjemność (10,5%). Osoby reprezentujące dużą wiedzę na temat produktów zbożowych i błonnika stanowiły najmniejszy odsetek osób spożywających makaron (7,8%) i herbatniki (5,1%) z mąki pełnoziarnistej z największą częstością. Zróżnicowanie częstości spożywania produktów pełnoziarnistych wskazuje na konieczność uwzględniania tych różnic w podejmowanych działaniach ukierunkowanych na wzrost konsumpcji produktów zbożowych
EN
An aim of the research was to determine in what degree the socio-demographic traits, self-perception in the context of lifestyle and nutritional knowledge determine frequency of consumption of pasta and biscuits made of wholegrain flour. The research was carried out in 2013 in the whole-Poland group of 1000 adult consumers. Almost 2/5 of the respondents had never consumed pasta and biscuits made of wholegrain flour and some 15% of the interviewees consumed them with frequency of 3 or more times a week. Statistically significantly more men (42.8%) than women (33.5%), the least number of people with higher education (27.1%) and individuals most positively evaluating their income (25.0%) had never consumed wholegrain pasta. For the people declaring paying attention to naturalness specific was more frequent consumption of both pasta (18.8%) and biscuits (16.3%). The greater frequency of consumption of pasta was declared by the individuals oriented (16.9%) than not oriented at pleasure (10.5%). The individuals representing their great knowledge on grain products and dietary fibre constituted the lowest per cent of individuals consuming pasta (7.8%) and biscuits (5.1%) made of wholegrain flour with higher frequency. Diversification of frequency of consumption of wholegrain products indicates the need to take into account those differences while undertaking measures aimed at growth of consumption of wholegrain products. The article is of the research nature.
RU
Целью исследования было определение, в какой степени социально-демографические черты, восприятие самого себя в контексте стиля жизни и знания о питании определяют частотность потребления макаронов и печенья из цельнозерновой муки. Исследование провели в 2013 г. в общепольской группе 1000 взрослых потребителей. Почти 2/5 опрошенных никогда не потребляли макаронов и печенья из цельнозерновой муки, а около 15% опрошенных потребляли их с частотностью 3 или более раз в неделю. Статистически существенно больше мужчин (42,8%), чем женщин (33,5%), меньше всего лиц с высшим образованием (27,1%) и лиц, наиболее положительно оценивающих свой доход (25,0%), никогда не потребляли цельзерновых макаронов. Для лиц, заявляющих о том, что они обращают внимание на натуральность, свойственно было более частое потребление как макаронов (18,8%), так и печенья (16,3%). О большей частотности потребления макаронов заявляли лица, целеустремленные (16,9%), нежели нецелеустремленные на удовольствие (10,5%). Лица, представляющие большие знания в отношении зерновых продуктов и пищевых волокон, составляли самый низкий процент лиц, потребляющих макароны (7,8%) и пе- ченье (5,1%) из цельнозерновой муки с наибольшей частотностью. Дифференциация частотности потребления цельнозерновых продуктов указывает необходимость учитывать эти отличия в предпринимаемых действиях, направленных на рост потребления цельнозерновых продуктов. Статья имеет исследовательский характер.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.234-245,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • Adams J.F., Engström A. (2000), Dietary intake of whole grain vs. recommendations, “Cereal Foods World”, No. 45(2).
 • Aikman S.N., Min K.E., Graham D. (2006),Food attitudes, eating behavior, and the information underlying attitudes, “Appetite”, No. 47.
 • Arvola A., Lähteenmäki L., Dean M., Vassallo M., Winkelmann M., Claupein E., Saba A., Shepher R. (2007), Consumers’ beliefs about whole and refined grain products in the UK, Italy and Finland, “Journal of Cereal Sciences”, No. 46.
 • Augustin M. (2001),Functional foods: An adventure in food formulation, “Food Australia”, No. 53.
 • Cashel K.M., Crawford D., Deakin V., Talbot B. (2001), Is the link between nutrients and food understood? The case of fibre and folate, “Public Health Nutrition”, No. 4.
 • Cox D.N., Koster A., Russell C.G. (2004), Predicting intentions to consume functional foods and supplements to offset memory loss using an adaptation of protection motivation theory, “Appetite”, No. 33.
 • Czarnocińska J., Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Kowalkowska J., Wądołowska L. (2013), Postawy względem żywności, żywienia i zdrowia a zachowania żywieniowe dziewcząt i młodych kobiet w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Dean M., Shepherd R., Arvola A., Vassallo M., Winkelmann M., Claupein E., Lähteenmäki L., Raats M.M., Saba A. (2007),Consumer perceptions of healthy cereal products and production methods, “Journal of Cereal Science”, No. 46.
 • Gilbert L. (2000),The functional food trend: What’s next and what Americans think about eggs, “Journal of the American College of Nutrition”, No. 19.
 • Ginon E., Loheac Y., Martin C., Combris P., Issanchou S. (2009), Effect of fibre information on consumer willingness to pay for French baguettes, “Food Quality and Preference”, No. 20.
 • Lyly M., Soini K., Rauramo U., Lähteenmäki L. (2004), Perceived role of fibre in a healthy diet among Finnish consumers, “Journal of Human Nutrition and Dietetics”, No. 17.
 • Margetts B. M., Martinez J. A., Saba A., Holm L., Kearney M. (1997), Definitions of ‘healthy’ eating: a pan-EU survey of consumer attitudes to food nutrition and health, “European Journal of Clinical Nutrition”, No. 51.
 • Neutzling M.B., AraÛjo C.L., Vieira Mde F., Hallal P.C., Menezes A.M., Victora C.G. (2010), Intake of fat and fiber-rich foods according to socioeconomic status: The11-year follow up of the1993
 • Pelotas(Brazil) birth cohort study, “Cad Saude Publica”, No. 26(10).
 • Prättälä R.H., Helasoja V., Mykkänen H. (2001), The consumption of rye bread and white bread as dimensions of health lifestyles in Finland, “Public Health Nutrition”, No. 4.
 • Roininen K., Tuorila H. (1999), Health and taste attitudes in the prediction of use frequency and choice between less healthy and more healthy snacks, “Food Quality and Preference”, No. 10.
 • Seal C.J., Jones A.R., Whitney A.D. (2006), Whole grains uncovered, “Nutrition Bulletin”, No. 31.
 • Smith A.T., Kuznesof S., Richardson D.P., Seal C..(2003), Behavioural, attitudinal and dietary responses to the consumption of wholegrain foods, “Proceedings of the Nutrition Society”, No. 62(2).
 • Thane C.W., Jones A.R., Stephen A.M., Seal C.J., Jebb S.A. (2005), Whole-grain intake of British young people aged 4-18 years, “British Journal of Nutrition”, No. 94.
 • Verbeke W. (2006), Functional foods: Consumer willingness to compromise on taste for health? “Food Quality and Preference”, No. 17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f2ce36ad-365f-45fe-bc06-d7e65034c023
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.