PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 102 | 4 |

Tytuł artykułu

Narzędzia identyfikacji niewypłacalności przedsiębiorstw sektora prywatnego

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Tools for identification of insolvency of private sector companies

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem badania było zdiagnozowanie i ocena, czy niewypłacalność przedsiębiorstw sektora prywatnego (ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora rolnego) można oceniać z wykorzystaniem poziomu przychodów ze sprzedaży. W analizach panelowych małych i średnich przedsiębiorstw uwzględniono dane z lat 2007-2011 dla 451 przedsiębiorstw (łącznie 2255 obserwacji), a po przekształceniach 408 jednostek (łącznie 1942 obserwacje). Do uzupełnienia analizy wykorzystano badania przeprowadzone z użyciem kwestionariusza ankiety w 2014 r. Stwierdzono, że identyfikacja niewypłacalności jest postępowaniem wieloaspektowym, wymagającym postrzegania problemów finansowych przedsiębiorstwa m.in. z punktu widzenia cash flow, zapewnienia bezpieczeństwa finansowego czy kontroli czynników powiązanych z poziomem przychodów ze sprzedaży.
EN
The aim of the study was to identify if the insolvency of private sector companies (particularly small and medium-sized enterprises and the agricultural sector) may be assessed by the level of sales. The panel analyses of small and medium size enterprises took into account data from the years 2007-2011 for 451 companies (a total of 2,255 observations), and the transformation of 408 units (a total of 1,942 observations). The research was supplemented with a questionnaire in 2014. It was found that the identification of insolvency is a multi-faceted procedure that requires perceiving the company’s financial problems from the standpoint of cash flow, ensuring financial security and controlling factors associated with the level of sales revenues.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

102

Numer

4

Opis fizyczny

s.18-25,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
 • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, ul.Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
autor
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Bibliografia

 • Bereżnicka Joanna, 2011: Poziom kapitału obrotowego a możliwości generowania kapitału finansowego w rodzinnych gospodarstwach rolniczych, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G”, t. 98, z. 4, s. 49-55.
 • Boratyńska Katarzyna, 2014: The theoretical aspects of measuring the costs of corporate bankruptcy, „Equilibrium: Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, vol. 9, no, 3, s. 43-57.
 • Chmielewska Marzena, 2009: Zależności między przychodami ze sprzedaży a kosztami w spółdzielniach mleczarskich, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G”, t. 96, z. 3, s. 121-130.
 • Franc-Dąbrowska Justyna, Porada-Rochoń Małgorzata, 2015: Effects of cash flow management on SME insolvency: methodological approach, Proceedings of World Business, Finance and Management Conference, 14-15 December 2015, World Business Institute Australia, s. 88-97.
 • Franc-Dąbrowska Justyna, Porada-Rochoń Małgorzata, Zioło Magdalena, Babczuk Arkadiusz, 2015: Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych, Wydawnictwo CEDEWU Sp. z o.o., s. 98-104.
 • Gołębiowski Bogusław, 2008: Uwarunkowania rozwoju produkcji mleka w gospodarstwach wielkotowarowych w województwie zachodniopomorskim, „Roczniki Nauk Rolniczych Seria G”, t. 95, z. 1, s. 103-110.
 • Grontkowska Anna, 2007: Zmiany zasobów i wyników spółek ANR w latach 1996-2005, „Roczniki Nauk Rolniczych Seria G”, t. 94, z. 1, s. 66-73.
 • Kobiałka Anna, 2014: Czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. XVI, z. 4, s. 141-146.
 • Kufel Tadeusz, 2007: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mączyńska Elżbieta, 2009: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Parzonko Andrzej, 2006: Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G”, t. 93, z. 1, s. 83-91.
 • Pawlak Joanna, Paszko Dariusz, 2014: Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producentów owoców i warzyw, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 101, z. 3, s. 162-170.
 • Prusak Błażej, Korol Tomasz, 2009: Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa.
 • Wawrzynowicz Jacek, Wajszczuk Karol, Baum Rafał, 2012: Specyfika czynników ryzyka w przedsiębiorstwach rolnych – próba holistycznego podejścia, „Zarządzanie i Finanse”, t. 1, z. 2, s. 349-360.
 • Zawadzka Danuta, 2009: Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 108-146.
 • Zawadzka Danuta, Ardan Roman, Szafraniec-Siluta Ewa, 2011: Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 64, s. 195-207.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-f15f8956-a78b-4164-a387-61d710d5af85
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.