PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą w ośrodkach doradztwa rolniczego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Knowledge management at agricultural extension service centres
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz różnych elementów procesów składających się na zarządzanie wiedzą w ośrodkach doradztwa rolniczego. Analizowano zagadnienia teoretyczne dotyczące zarządzania wiedzą oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ośrodkach w 2010 roku. Celem badań ankietowych było ustalenie, czy i w jakim stopniu ośrodki stosują mechanizmy zarządzania wiedzą. Do badań wykorzystano test zarządzania wiedzą nakierowany na samoocenę jakości zarządzania z wykorzystaniem mechanizmów dotyczących wiedzy organizacyjnej. W wyniku analiz ustalono, że ośrodki stosuj ą niektóre mechanizmy zarządzania wiedzą, szczególnie w obszarach dotyczących pracowników i kierowników. Głównie poprzez sprzyjanie procesom rozwoju kompetencji zawodowych osób zatrudnionych. Natomiast uznano, że ośrodki nie stosuj ą mechanizmów systemowego kształtowania organizacyjnej bazy wiedzy, w tym także w celu udostępniania jej w ramach procesów dzielenia się wiedzą.
EN
In the paper results of analyses of various components of processes resulting in the knowledge management at centres of the agricultural extension were presented. The theoretical issues concerning the knowledge management and results of the questionnaire survey conducted at centres in 2010 were being analysed. An establishment was a goal of the questionnaire survey whether and what step centres apply mechanisms of the knowledge management in. A test of the knowledge management aimed at the self-assessment of qualities concerning managing with using mechanisms was used for examinations of organizational knowledge. As a result of analyses they established that centres applied some mechanisms of the knowledge management, particularly in areas concerning employees and managers. Mainly by supporting processes of the development of competence of professional persons the employed. However they acknowledged that centres didn ’t apply mechanisms of system shaping the organizational knowledge base, including in order to make available to her as part of processes of sharing know.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
s.165-170,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Baruk J. 2006: Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Błaszczuk A., Brdulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A. 2004: Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Drucker P. 2003: Praktyka zarządzania. Wyd. MT Biznes, Warszawa
 • Gościński: J. 1982: Sterowanie i planowanie. Ujęcie systemowe, PWE, Warszawa
 • Grudzewski H., Hejduk I. (red.). 2004: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difi n, Warszawa.
 • Jurkowski 2009: Polityka w dziedzinie edukacji i kształcenia ustawicznego. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Zesz. Nauk. SGGW, 2, (51-T.II), 57-82.
 • Kotarbiński T. 1982: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław.
 • Kuc B.R. 2003: Zarządzanie doskonałe. Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa, 32-33.
 • Kurnal J. (red.) 1967: Twórcy naukowych podstaw organizacji. PWN, Warszawa.
 • Mazurkiewicz A. 2003: Mazurkiewicz, Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji. Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 7, Rzeszów. Nowa encyklopedia powszechna 1997: PWN, Warszawa.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. 2002: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Rampersad H.K. 2004: Rampersad. Kompleksowa karta wyników. Place, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego.Dz.U. nr 6 poz. 49.
 • Szomburg J. (red.) 2006: Polska i Unia wobec wyzwań globalizacji. Biała księga. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej. Instytut Badań Nad Gospodarka Rynkową, Warszawa-Gdańsk, 23.
 • Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Dz.U. Nr 251 poz. 2507, z późn. zm.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f1598f5b-35c1-47f0-a6be-015be90650b0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.