PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 28 | 2 |
Tytuł artykułu

Water quality and phytoplankton community in selected recreational lakes and reservoirs under restoration measures in Western Poland

Warianty tytułu
PL
Jakość wód i skład fitoplanktonu wybranych , wykorzystywanych rekreacyjnie i rekultywowanych zbiorników i jezior zachodniej Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The goal of our studies was to determine the taxonomic composition of phytoplankton and physico-chemical water properties in selected lakes and reservoirs in Western Poland to estimate the influence of restoration measurements. Polimictic Maltański Reservoir (restored by means of phosphorus inactivation and biomanipulation) was characterized by increased concentrations of ammonium nitrogen as well as chlorophyll a (over 100 μg l⁻¹ in autumn 2011), related to cyanobacteria bloom. Slightly lower values of chlorophyll-a were noted in Sławskie Lake (ca. 42 μg l⁻¹, sewage inflow divertion), where organic nitrogen and orthophosphate content increased in time in analyzed season. Lowest concentrations of phosphorus were noted in Głębokie Lake (aeration and phosphorus inactivation), while a little bit higher were observed in polimictic Turawa Średnia Reservoir (also aeration and phosphorus inactivation). The latter water body was characterized by some increases in the abundance of cyanobacteria in warm months.
PL
Celem pracy było określenie składu taksonomicznego fitoplanktonu oraz fizyczno-chemicznych cech jakości wody wybranych jezior i zbiorników wodnych o walorach rekreacyjnych położonych w zachodniej Polsce. Określono także wpływ podjętych w nich działań rekultywacyjnych. Polimiktyczny Zbiornik Maltański (rekultywowany metodą inaktywacji fosforu i biomanipulacji) cechowały wysokie stężenia azotu amonowego oraz najwyższa spośród badanych akwenów koncentracja chlorofilu a, wynosząca ponad 100 μg l⁻¹ jesienią 2011 r., związana z sinicowym zakwitem wody. Nieco niższa zawartość barwnika cechowała dimiktyczne Jezioro Sławskie (ok. 42 μg l⁻¹, wyeliminowanie dopływu ścieków), w którym w sezonie wegetacyjnym wzrastały stopniowo stężenia azotu organicznego i ortofosforanów. Najniższe zawartości fosforu notowano w Jeziorze Głębokim (natlenianie i inaktywacja fosforu), niewiele wyższe w polimiktycznym Zbiorniku Turawa Średnia (również natlenianie i inaktywacja fosforu). Ostatni z akwenów cechowały zwiększone liczebności sinic w cieplejszych miesiącach.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
28
Numer
2
Opis fizyczny
p.217-226,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University in Poznan, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
 • Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University in Poznan, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
 • Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University in Poznan, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
autor
 • Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University in Poznan, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
autor
 • Department of Public Utilities and Environmental Protection Szczecin City Office, Szczecin, Poland
Bibliografia
 • ANDRZEJEWSKI W., SZLAKOWSKI J., MASTYŃSKI J., MAZURKIEWICZ J., GODLEWSKA M. 2010. Fish biomass and species composition in the Malta Reservoir, Poland. J. Water Land Dev., 14: 67–82.
 • CELEWICZ-GOŁDYN S. 2005. Abundance of Dinobryon divergens Imhoff in the eutrophic Lake Rosnowskie Duże in 2002 and 2003. Rocz. AR Pozn. CCCLXXIII, Bot.-Stec., 9: 23–30.
 • CELEWICZ-GOŁDYN S., KLIMKO M., KUCZYŃSKA-KIPPEN N., NAGENGAST B. 2010. Relationship between plankton assemblages and habitat characteristics of stands of Typha angustifolia and Chara hispida in Lake Wielkowiejskie. Ocean. Hydrobiol. Stud., 39(1): 127–135.
 • DONDAJEWSKA R., GOŁDYN R., JONIAK T., KOWALCZEWSKA-MADURA K., KOZAK A. 2010. Zmiany jakości wód zbiornika Maltańskiego w latach 1993–2008. [In:] Zanieczyszczenie i ochrona wód powierzchniowych. Woda – Środowisko – Zmiany. Ser. Studia i Prace z Geografii i Geologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 13: 17–30.
 • ELBANOWSKA H., ZERBE J., SIEPAK J. 1999. Fizyczno-chemiczne badania wód. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • FREMPONG E. 1984. A seasonal sequence of diel distribution patterns for the planktonic dinoflagellate Ceratium hirundinella in a eutrophic lake. Freshwater Biol., 14(4): 401–421.
 • GOŁDYN R., KOWALCZEWSKA-MADURA K. 2008. Interactions between phytoplankton and zooplankton in the hypertrophic Swarzędzkie Lake in western Poland. J. Plankton Res., 30(1): 33–42.
 • KIVRAK E. 2006. Seasonal and long term changes of the phytoplankton in the Lake Tortum in relation to environmental factors, Erzurum, Turkey. Biologia, 61(4): 339–345.
 • KOWALCZEWSKA-MADURA K. 2003. Mass balance calculations of nitrogen and phosphorus for Swarzedzkie Lake. Limnol. Review., 3: 113–118.
 • KOZAK A. 2009. Community structure and dynamics of phytoplankton in Lake Uzarzewskie. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN, 6: 146–152.
 • KOZAK A., KOWALCZEWSKA-MADURA K. 2010. Pelagic phytoplankton of shallow lakes in the Promno Landscape Park. Pol. J. Environ. Stud., 19(3): 587–592.
 • KOZAK A. 2005. Seasonal changes occurring over four years in a reservoir’s phytoplankton composition. Pol. J. Environ. Stud., 14(4): 451–465.
 • KOZAK A., GOŁDYN R. 2004. Zooplankton versus phyto- and bacterioplankton in the Maltański Reservoir (Poland) during an extensive biomanipulation experiment. J. Plankton Res., 26(1): 37–48.
 • KOZAK A., GOŁDYN R., DONDAJEWSKA R., KOWALCZEWSKA-MADURA K., PODSIADŁOWSKI S. 2009. Rekultywacja Zbiornika Maltańskiego w Poznaniu w latach 2005–2008. [In:] Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych (english summary). Ed. G. Malina, Poznań, pp. 329–344.
 • LEDREUX A., THOMAZEAU S., CATHERINE A., DUVAL C., YE’PRE’MIAN C., MARIE A., BERNARD C. 2010. Evidence for saxitoxins production by the cyanobacterium Aphanizomenon gracile in a French recreational water body. Harmful Algae, 10: 88–97.
 • MARIE B., HUET H, MARIE A, DJEDIAT CH., PUISEUX-DAO S., CATHERINE A., TRINCHET I., EDERY M. 2012. Effects of a toxic cyanobacterial bloom (Planktothrix agardhii) on fish. Insights from histopathological and quantitative proteomic assessments following the oral exposure of medaka fish (Oryzias latipes). Aquat. Toxicol., 114–115: 39–48.
 • OBERHOLSTER P.J., BOTHA, A.M. 2011. Dynamics of phytoplankton and phytobenthos in Lake Loskop (South Africa) and downstream irrigation canals. Fundamental and Applied Limnology / Archiv für Hydrobiologie, 179(3): 169–178.
 • PEŁECHATA A., WALNA B., PEŁECHATY M., KACZMAREK L., OSSOWSKI P., LORENC M. 2009. Sezonowa dynamika zbiorowiska glonów i sinic planktonowych Jeziora Góreckiego na tle cech fizyczno-chemicznych wód powierzchniowych i stopnia rozwoju makrofitów [In:] Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych. Eds. B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska, Poznań, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach, pp. 27–42.
 • SOMMER U., GLIWICZ Z.M., LAMPERT W., DUNCAN A. 1986. The PEG-model of succession of planktonic events in fresh waters. Arch. Hydrobiol., 106: 433–471.
 • STEFANIAK K., KOKOCIŃSKI M., MESSYASZ B. 2005. Dynamice of Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Kom. blooms in polimictic Lake Laskownickie and Grylewskie (Wielkopolska region). Poland, Ocean. Hydrobiol. Stud. 34 (Suppl. 3): 125–136.
 • SZELĄG-WASIELEWSKA E. 2006. Seasonal changes in the structure of the community of phototrophs in a small mid-forest Lake. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 3: 209–215.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f0fe6c97-809c-41c7-8293-53cbc9493e19
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.