PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 09 | 3 |
Tytuł artykułu

Efekty stosowania produktów towarzyszących produkcji biopaliw w półintensywnym tuczu jagniąt. Cz.II. Uzysk elementów kulinarnych i jakość mięsa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effects of using the biofuel co-products in semi-intensively fattening of lambs. Part II. Yield of culinary cuts and meat quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano wpływ stosowania produktów ubocznych produkcji biopaliw w tuczu półintensywnym jagniąt na wydajność elementów kulinarnych z półtuszy oraz skład chemiczny, cechy fizykochemiczne i organoleptyczne mięsa surowego i po obróbce cieplnej. Badania przeprowadzono na półtuszach prawych 30 jagniąt (tryczków) tuczonych półintensywnie do masy ciała 35 kg (±3 kg) w 5 grupach, po 6 półtusz w grupie. W każdej grupie 50% (3 szt.) stanowiły półtusze tryczków plenno-mlecznej owcy kołudzkiej (OK) oraz mieszańców F1 z krzyżowania tryków ile de france x OK (If x OK). Jagnięta żywiono mieszankami treściwymi, w ilości 3% masy ciała. Dodatkowo podawano siano z traw ad libitum lub stosowano wypas na pastwisku przez 5-6 godzin na dobę. Grupa kontrolna otrzymywała mieszankę standardową oraz siano z traw, a grupy doświadczalne mieszankę z poekstrakcyjną śrutą rzepakową lub suszonym wywarem kukurydzianym − DDGS (50%), nasionami lnu (5%) i witaminą E (0,2%). Określono wydajność elementów kulinarnych z prawych półtusz. Badanie składu chemicznego, cech fizykochemicznych oraz ocenę organoleptyczną przeprowadzono na próbach z udźca surowego i/lub grillowanego. Oba czynniki żywieniowe (skład mieszanki treściwej oraz rodzaj paszy objętościowej), jak i pochodzenie rasowe jagniąt nie wpłynęły istotnie na wydajność mięsa kulinarnego z prawej półtuszy. Badane czynniki nie różnicowały istotnie podstawowego składu chemicznego mięsa surowego oraz jego cech fizykochemicznych. Stwierdzono natomiast wyższą zawartość białka w mięsie grillowanym jagniąt żywionych mieszankami z komponentami oleistymi. Zastosowanie w mieszance treściwej 50% DDGS i nasion lnu, niezależnie od rodzaju paszy objętościowej w dawce, nie wpływało istotnie na wyróżniki oceny organoleptycznej mięsa grillowanego. Natomiast żywienie mieszanką z 50% udziałem poekstrakcyjnej śruty rzepakowej połączone z wypasem na pastwisku obniżyło oceny sensoryczne mięsa.
EN
In part II of the study, the effects of using by-products from biofuels’ production in semi-intensive fattening of lambs on yield of culinary meat from the half-carcass, chemical composition and physicochemical characteristics of meat were investigated. Ram lambs were fattened to 35 kg (±3 kg) body weight in 5 groups, and 6 from each group were slaughtered. Each group included 50% of the prolific-dairy Kołuda sheep (OK) and 50% of F1 Ile de France rams × OK ewes (If x OK). The lambs were fed concentrates (3% of body weight) + grass hay ad libitum or pasture grazing for 5-6 h/day. The control group received a standard diet + hay, and experimental groups had a diet with rapeseed meal or maize DDGS (50%), linseed (5%) and vitamin E (0.2%). The yield of culinary meat was determined for the right half-carcasses, and its chemical composition, physicochemical properties and organoleptic characteristics were determined using samples of raw and/or grilled leg meat. Neither dietary factors nor breed origin of the lambs had a significant effect on the yield of culinary meat. The analyzed factors did not influence the basic chemical composition of meat and its physicochemical characteristics. Feeding the diet with 50% DDGS, regardless of the type of roughage used, had no significant effect on the organoleptic scores of grilled meat, while feeding the diet with 50% rapeseed meal and pasture grazing adversely affected these scores.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
3
Opis fizyczny
s.33-45,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, ul.Parkowa 1, 88-160 Janikowo
 • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, ul.Parkowa 1, 88-160 Janikowo
autor
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ul.Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
autor
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ul.Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Bibliografia
 • 1. AMAGASE H., PETESCH B.L., MATSUURA H., KASUGA S., ITAKURA Y., 2001 – Recent advances on the nutritional effects associated with the use of garlic as a supplement: Intake of garlic and its bioactive components. Journal of Nutrition 22, 955-962.
 • 2. ANDERSON J.M.L., 2001 – Sheep meat: can we adapt to forthcoming demands? Option Mediterraneennes. Serie A: Seminaires Mediterraneens 46, 11-17.
 • 3. BADIANI A., MONTELLATO L., BOCHICCHIO D., ANFOSSI P., ZANARDI E., MARANESI M., 2004 – Select nutrient contents, fatty acid composition, including conjugated linoleic acid, and retention values in separable lean from lamb rib loins as affected by external fat and cooking method. Journal of Agricultural and Food Chemistry 52, 5187-5194.
 • 4. BARYŁKO-PIKIELNA N., 1975 – Zarys analizy sensorycznej żywności. WNT, Warszawa. 5. BAS P., MORAND-FEHR P., 2000 – Effect of nutritional factors on fatty acid composition of lamb fat deposits. Livestock Production Science 64, 61-79.
 • 6. Biofuels: implications for feed industry. 2007 – Edited by: Doppenberg J. and Piet van der Aar, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands.
 • 7. BORYS A., BORYS B., GRZEŚKOWIAK E., STRZELECKI J., BORZUTA K., 2006 – Effect of some factors on the yield and culinary quality of roasted and grilled lamb meat. Archiv für Tierzucht 49, 174-180.
 • 8. BORYS B., BORYS A., LISIAK D., 2013 – Efekty stosowania produktów towarzyszących produkcji biopaliw w półintensywnym tuczu jagniąt. Cz. I. Wyniki tuczu i wartość rzeźna. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 9 (2), 35-43.
 • 9. BORYS B., PIETRAS M., 2010 – Produkty uboczne wytwarzania biodiesla – wykorzystanie w żywieniu małych przeżuwaczy. Konferencja Naukowo-Techniczna w Cieszynie. Rolnictwo XXI wieku – nowe aspekty gospodarowania (red. K. Węglarzy). Kraków – Grodziec Śląski, 277-290.
 • 10. BORYS B., PISULEWSKI P.M., 2001 – Jakość oraz możliwości kształtowania prozdrowotnych właściwości spożywczych produktów owczarskich. Roczniki Naukowe Zootechniki, Supl. 11, 67-86.
 • 11. BORYS B., STRZELECKI J., GRZEŚKOWIAK E., 2008 – Wstępne badania nad wpływem stosowania makuchu rzepakowego i nasion lnu bez lub z suplementacją witaminą E na uzysk i jakość elementów kulinarnych jagniąt z uwzględnieniem metody obróbki termicznej. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 4 (4), 97-110.
 • 12. BORZUTA K., STRZELECKI J., 2001 – Możliwość produkcji dobrej jakości mięsa kulinarnego z jagniąt. Roczniki Naukowe Zootechniki, Supl. 11, 13-21.
 • 13. GRAU R., HAMM R., 1952 – Eine einfache Methode zur Bestimmung der Wasserbindung in Fleisch. Fleischwirtschaft 4, 295-297.
 • 14. GRZEŚKOWIAK E., BORYS B., STRZELECKI J., BORZUTA K., BORYS A., LISIAK D., 2009 – Podstawowy skład chemiczny oraz wybrane parametry fizykochemiczne mięsa jagniąt tuczonych paszami suchymi lub z udziałem zielonek. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2 (63), 28-39.
 • 15. GRZEŚKOWIAK E., STRZELECKI J., BORYS B., BORYS A., BORZUTA K., LISIAK D., 2004 – Wpływ stosowania nasion rzepaku i lnu w tuczu jagniąt na uzysk wyrębów i mięsa kulinarnego oraz wybrane parametry jakości mięsa. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 72, z. 3, 69-78.
 • 16. GRZEŚKOWIAK E., STRZELECKI J., BORZUTA K., BORYS B., BORYS A., LISIAK D., 2003 – Wpływ rasy owiec na uzysk wyrębów kulinarnych i jakość mięsa jagniąt tuczonych intensywnie do wysokich standardów wagowych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 68, z. 3, 81-91.
 • 17. KACZOR U., BORYS B., PUSTKOWIAK H, 2010 – Effect of intensive fattening of lambs with forages on the fatty acid profile of intramuscular and subcutaneous fat. Czech Journal of Animal Science 55 (10), 408-419.
 • 18. KOSULWAT S., GREENFIELD H., BUCKLE K.A., 2003 – True retention of nutrient of cooking Australian retail lamb cuts of differing carcass classification characteristics. Meat Science 65, 1407-1412.
 • 19. MCNEILL S., VAN ELSWYK M.E., 2012 – Red meat in global nutrition. Meat Science 92, 166-173.
 • 20. NAWARA W., OSIKOWSKI M., KLUZ I., MODELSKA M., 1963 – Wycena tryków na podstawie badania wartości potomstwa w Stacjach Oceny Tryków Instytutu Zootechniki za rok 1962. Wydawnictwa własne IZ Kraków, No. 166.
 • 21. PN-A-04018. 1975 – Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczenie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko.
 • 22. PN-ISO 1442. 2000 – Mięso i przetwory mięsne. Oznaczenie zawartości wody i suchej masy.
 • 23. PN-ISO 1444. 2000 – Mięso i przetwory mięsne. Oznaczenie zawartości tłuszczu wolnego.
 • 24. POHJA N.S., NIINIVAARA F.P., 1957 – Die Bestimmung der Wasserbindung des Fleisches mittels des Konstantdrück Methods. Fleischwirtschaft 9, 193-195.
 • 25. ROWE C., MACEDO F.A.F., VISENTAINER J.V., SOUZA N.E., MATSUSHITA M., 1999 – Muscle composition and fatty acid profile in lambs fattened in drylot or pasture. Meat Science 51, 283-288.
 • 26. SANUDO C., SANCHES A., ALFONSO M., 1998 – Small ruminant production system and factors affecting lamb meat quality. Meat Science 49 (1), Supl., 29-64.
 • 27. SCHMID A., COLLOMB M., SIEBER R., BEE G., 2006 – Conjugated linoleic acid in meat and meat products: A review. Meat Science 73, 29-41.
 • 28. STRZELECKI J., BORYS B., GRZEŚKOWIAK E., BORYS A., BORZUTA K., LISIAK D., 2002 – Uzysk elementów kulinarnych z jagniąt rzeźnych w zależności od genotypu i wieku. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 63, 91-99.
 • 29. STRZELECKI J., BORZUTA K., GRZEŚKOWIAK E., BORYS B., BORYS A., LISIAK D., 2008 – Wpływ tuczu jagniąt paszami suchymi lub z udziałem zielonek na uzysk elementów kulinarnych oraz podstawowy skład chemiczny i cechy sensoryczne mięsa. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego 46 (3), 59-71.
 • 30. VICENTI A., COLONNA M.A., RAGNI M., TOTEDA F., 2004 – Effect of type of suckling and polyunsaturated fatty acid use on lamb production. 2. Chemical and fatty acid composition of raw and cooked meat. Italian Journal of Animal Science 3, 81-91.
 • 31. WOOD J.D., ENSER M., FISHER A.V., NUTE G.R., SHEARD P.R., RICHARDSON R.I., HUGHES S.I., WHITTINGTON F.M., 2008 – Fat deposition, fatty acid composition and neat quality: A review. Meat Science 78, 343-358.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f0e85dee-c7c0-40d5-8326-f99b96d1385e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.