PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 66 | 2 |

Tytuł artykułu

Assessing the virulence of ophiostomatoid fungi associated with the pine-infesting weevils to scots pine Pinus sylvestris L. seedlings

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Ocena wirulencji grzybów ofiostomatoidalnych związanych z ryjkowcami w stosunku do sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The pine-infesting weevils are known to be effective vectors of ophiostomatoid fungi. To understand more about fungal virulence of these fungi, inoculation studies were conducted on Scots pine (Pinus sylvestris L.). Two-year-old seedlings were wound-inoculated with one of eleven ophiostomatoid fungi associated with pine-infesting weevils. After 11 weeks, a darkened lesion, extending from the point of inoculation, was observed in all species, except for Ophiostoma cf. abietinum Marm. & Butin, Ophiostoma quercus (Georgev.) Nannf., and Sporothrix inflata de Hoog. Seedling mortality was observed in seedlings inoculated with Leptographium truncatum (M.J. Wingf. & Marasas) M.J. Wingf., Leptographium lundbergii Lagerb. & Melin, Leptographium procerum (W.B. Kendr.) M.J. Wingf., Grosmannia radiaticola (J.J. Kim, Seifert & G.H. Kim) Zipfel, Z.W. de Beer & M.J. Wingf., Ophiostoma floccosum Math.-Käärik, Ophiostoma minus (Hedgc.) Syd. & P. Syd., and Ophiostoma piliferum (Fr.) Syd. & P. Syd. Ophiostoma minus and L. truncatum caused the largest lesions and sapwood blue-stain in Scots pine. Grosmannia radiaticola, Ophiostoma piceae (Münch) Syd. & P. Syd., O. floccosum, O. piliferum, L. lundbergii, and L. procerum produced significantly smaller lesions and sapwood blue- -stain than O. minus and L. truncatum, while O. cf. abietinum, O. quercus and S. inflata did not cause any lesions.
PL
Dwuletnie sosny rosnące w kontenerach z podłożem torfowo-perlitowym były inokulowane dwutygodniową grzybnią wyrosłą na 2-procentowej pożywce agarowo-maltozowej. Kontrolę stanowiło 30 sadzonek inokulowanych sterylną pożywką. Badano 11 gatunków grzybów związanych z owadami z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae) żerującymi na sośnie zwyczajnej. Leptographium truncatum (M.J. Wingf. & Marasas) M.J. Wingf., L. lundbergii Lagerb. & Melin, L. procerum (W.B. Kendr.) M.J. Wingf., Grosmannia radiaticola (J.J. Kim, Seifert & G.H. Kim) Zipfel, Z.W. de Beer & M.J. Wingf., Ophiostoma cf. abietinum Marm. & Butin, O. floccosum Math.- -Käärik, minus (Hedgc.) Syd. & P. Syd., O. piliferum (Fr.) Syd. & P. Syd., piceae Münch) Syd.& P. Syd., O. quercus (Georgev.) Nannf. i Sporothrix inflata de Hoog. Sadzonki zakażano poprzez nacięcie strzałki pędu i wprowadzenie inokulum w postaci krążka pożywki z grzybnią. Izolaty L. truncatum i L. lundbergii spowodowały zamarcie 23–33% roślin, zaś izolaty L. procerum, G. radiaticola, O. floccosum i O. minus przyczyniły się do śmierci 10–17% sadzonek sosny. Ophiostoma piliferum spowodował zamarcie jednej sadzonki. U żadnej sadzonki kontrolnej ani sadzonki zakażanej grzybami O. cf. abietinum, O. piceae, O. quercus i S. inflata nie zaobserwowano objawów chorobowych. Wszystkie gatunki grzybów, z wyjątkiem O. cf. abietinum, O. quercus i S. inflata spowodowały na strzałce pędu powstanie ciemnobrunatnych nekroz. Ophiostoma minus i L. truncatum indukowały wyraźnie dłuższe nekrozy niż inne grzyby i niż te występujące na sadzonkach kontrolnych. Wszystkie gatunki grzybów, z wyjątkiem O. cf. abietinum, O. quercus i S. inflata, spowodowały siniznę drewna bielastego u inokulowanych sadzonek. Podobnie jak w przypadku nekroz, także O. minus i L. truncatum spowodowały najgłębsze przebarwienie drewna bielastego sadzonek sosny.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

66

Numer

2

Opis fizyczny

p.85-93,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Forest Pathology, Agricultural University of Krakow, Al.29 Listopada 46, 31-425 Krakow, Poland

Bibliografia

 • Alexander S.A., Horner W.E., Lewis K.J. 1988. Leptographium procerum as a pathogen of pines. [In:] Leptographium root diseases on conifers. T. C. Harrington, F. W. Cobb (eds). St. Paul, Minnesota, APS Press: 97–112.
 • Cobb F.W. 1988. Leptographium wageneri, cause of black-stain root disease: a review of its discovery, occurrence and biology with emphasis on Pinyon and Ponderosa pine. [In:] Leptographium root diseases on conifers. T. C. Harrington, F. W. Cobb (eds). St. Paul, Minnesota, APS Press: 41–62.
 • Day K.R., Nordlander G., Kenis M., Halldórson G. 2004. General biology and life cycles of bark weevils. [In:] Bark and wood boring insects in living trees in Europe, a synthesis. F. Lieutier, K. R. Day, A. Battisti, J. C. Gregoire, H. F. Evans (eds). Kluwer, Dordrecht: 331–349.
 • Eckhardt L.G., Weber A.M., Menard R.D., Jones J.P., Hess N.J. 2007. Insect-fungal complex associated with loblolly pine decline in central Alabama. For. Sci. 53 (1): 84–92.
 • Eckhardt L.G., Jones J.P., Klepzig K.D. 2004. Pathogenicity of Leptographium species associated with Loblolly pine decline. Plant Dis. 88: 1174–1178. http://dx.doi.org/10.1094/PDIS.2004.88.11.1174
 • Harrington T.C., Cobb F.W. 1988. Pathogenicity of Leptographium and Verticicladiella spp. isolated from roots of Western North American conifers. Phytopathology, 73: 596–599.
 • Jacobs K., Wingfield M.J. 2001. Leptographium species: Tree pathogens, insect associates and agents of blue-stain. St. Paul, Minnesota, APS Press.
 • Jankowiak R. 2006. Fungi associated with Tomicus piniperda in Poland and assessment of their virulence using Scots pine seedlings. Ann. For. Sci. 63:801–808. http://dx.doi.org/10.1051/forest:2006063
 • Jankowiak R., Rossa R., Bilański P. 2007.Contribution to pathogenicity of three blue-stain fungi associated with the pine sawyer beetle Monochamus galloprovincialis (Coleoptera: Cerambycidae) to Scots pine in Poland. Phytopathologica Pol. 46:37–46.
 • Jankowiak R. 2011. Assessing the virulence of four blue-stain fungi associated with Tomicus minor using Scots pine seedlings. Phytopathologia, 61: 9–15.
 • Jankowiak R. 2012. Ophiostomatoid fungi associated with Ips sexdentatus on Pinus sylvestris in Poland. Dendrobiology, 68:43–54.
 • Jankowiak R., Bilański P., Kolařík M., Wasiuta D. 2012. Root-colonizing ophiostomatoid fungi associated with dying and dead young Scots pine in Poland. Forest Pathol. 42 (6): 492–500. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0329.2012.00783
 • Jankowiak R., Bilański P. 2013a. Diversity of ophiostomatoid fungi associated with the large pine weevil, Hylobius abietis and infested Scots pine seedlings in Poland Ann. Forest Sci. 70: 391–402. http://dx.doi.org/10.1007/s13595-013-0266-z.
 • Jankowiak R., Bilański P. 2013b. Association of the pine-infesting Pissodes species with ophiostomatoid fungi in Poland. Eur. J. Forest Res. 132: 523–534. http://dx.doi.org/10.1007/s10342-013-0693-2
 • Jankowiak R., Bilański P. 2013c. Ophiostomatoid fungi associated with root-feeding bark beetles on Scots pine in Poland. Forest Pathol. http://dx.doi.org/10.1111/efp.12049
 • Kirisits T. 2004. Fungal associates of European bark beetles with special emphasis on the ophiostomatoid fungi. [In:] Bark and wood boring insects in living trees in Europe, a synthesis. F. Lieutier, K. R. Day, A. Battisti, J. C. Gregoire, H. F. Evans (eds). Kluwer, Dordrecht: 185–235.
 • Klepzig K.D., Kruger E.L., Smalley E.B., Raffa K.F. 1995. Effects of biotic and abiotic stress on induced accumulation of terpenes and phenolics in red pines inoculated with bark beetle-vectored fungus. J. Chem. Ecol. 21: 601–626. http://dx.doi.org/10.1007/BF02033704
 • Kolk A., Starzyk R.J. 1996. Atlas szkodliwych owadów leśnych. Wydawnictwo Multico, Warszawa. (in Polish)
 • Krokene P., Solheim H. 1998. Assessing the virulence of four bark beetle-associated blustain fungi using Norway spruce seedlings. Plant Pathol. 47: 537–540. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-3059.1998.00268.x
 • Långström B., Solheim H., Hellqvist C., Gref R. 1993. Effects of pruning young Scots pines on host vigour and susceptibility to Leptographium wingfieldii and Ophiostoma minus, two blue-stain fungi associated with Tomicus piniperda. Eur. J. Forest Pathol. 23: 400–415. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0329.1993.tb00820.x
 • Lévieux J., Piou D., Cassier P., André M., Guillaumin D. 1994. Association of phytopathogenic fungi for the Scots pine (Pinus sylvestrsis L.) with the European pine weevil Hylobius abietis (L.) (Col. Curculionidae). Canad. Entomol. 126: 929–936. http://dx.doi.org/10.4039/Ent/126929-4
 • Lieutier F., Yart A., Garcia J., Ham M.C., Morelet M., Levieux J. 1989: Champignons phytopathogènes associés à deux coléoptères scolyti-
 • dae du pin sylvestre (Pinus sylvestris L.) et étude préliminaire de leur agressivité envers l’hôte. Ann. Sci. Forest 46: 201–216. (in French)
 • Lieutier F., Yart A., Ye H., Sauvard D., Gallois V. 2004. Variations in growth and virulence of Leptographium wingfieldii Morelet, a fungus associated with the bark beetle Tomicus piniperda L. Ann. Forest Sci. 61: 45–53. http://dx.doi.org/10.1051/forest:2003083
 • Linnakoski R., de Beer Z.W., Niemelä P., Wingfield M.J. 2012. Associations of conifer-infesting bark beetles and fungi in Fennoscandia. Insects, 3:200–227. http://dx.doi.org/10.3390/insects3010200
 • Mathiesen-Käärik A. 1953. Eine Übersicht über die gewöhnlichsten mit Borkenkäfern assoziierten Bläuepilze in Schweden und einige für Schweden neue Bläuepilze. Meddnelanden från Statens Skogforskningsinstitut 43:1–74. (in German)
 • Mathiesen-Käärik A. 1960. Studies on the ecology, taxonomy and physiology of Swedish insect-associated blue-stain fungi, especially the genus Ceratocystis. Oikos, 11:1–25. http://dx.doi.org/10.2307/3564881
 • Matusick G., Eckhardt L.G. 2010. Variation in virulence among four root-inhibiting ophiostomatoid fungi on Pinus teada L., P. palustris Mill, and P. eliottii Engelm. seedlings. Canad. J. Pl. Pathol. 32(3): 361–367. http://dx.doi.org/10.1080/07060661.2010.499268
 • Michalski J., Mazur A. 1999. Korniki. Praktyczny przewodnik dla leśników. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa. (in Polish)
 • Nevill R.J., Alexander S.A. 1992. Root- and stem-colonizing insects recovered from eastern white pines with procerum root disease. Canad. J. Forest Res. 22: 1712–2726. http://dx.doi.org/10.1139/x92-225
 • Nevill R.J., Kelley W.D., and Hess N.J. 1995. Pathogenicity to loblolly pines of fungi recovered from trees attacked by southern pine beetles. S. J. Appl. Forest, 19: 78–83.
 • Piou D. 1993. Rôle d’Hylobius abietis (L.) (Col, Curculionidae) dans le transport de Leptographium procerum (Kendr.) Wingf. Et son inoculation au Pin sylvestre. Ann. Sci. Forest, 50:297–308.
 • Reay S.D., Thwaites J.M., Farrell R.L. 2005. A survey of Ophiostoma species vectored by Hylastes ater to pine seedlings in New Zealand. Forest Pathol. 35: 105–113. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0329.2004.00393.x
 • Reay S.D., Walsh P.J., Ram A., Farrell R.L. 2002. The invasion of Pinus radiata seedlings by sapstain fungi, following attack by the Black Pine Bark Beetle, Hylastes ater (Coleoptera: Scolytidae). Forest Ecol. Managem. 165: 47–56.
 • Sandnes A., Solheim H. 2002. Variation in tree size and resistance to Ceratocystis polonica in a monoclonal stand of Picea abies. Scand. J. Forest Res. 17: 522–528. http://dx.doi.org/10.1080/02827580260417170
 • Solheim H., Krokene P., Långström B. 2001. Effects of growth and virulence of associated blue-stain fungi on the host colonisation behaviour of pine shoot beetles Tomicus minor and T. piniperda. Plant Pathol. 50: 111–116. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-3059.2001.00541.x
 • Solheim H., Långström B. 1991. Blue-stain fungi associated with Tomicus piniperda in Sweden and preliminary observations on their pathogenicity. Ann. Sci. Forest 48: 149–156.
 • Solheim H., Långström B., Hellqvist C. 1993. Pathogenicity of the blue-stain fungi Leptographium wingfieldii and Ophiostoma minus to Scots pine: effect of tree pruning and inoculum density. Canad. J. Forest Res. 23: 1438–1443. http://dx.doi.org/10.1139/x93-181
 • Wallertz K., Örlander G., Luoranen J. 2005. Damage by pine weevil Hylobius abietis to conifer seedlings after shelterwood removal. Scand. J. Forest Res. 20: 412–420. http://dx.doi.org/10.1080/028275805003069954
 • Wingfield M.J. 1983. Association of Verticicladiella procera and Leptographium terebrantis with insects in the Lake States. Canad. J. Forest Res. 13: 1238–1245. http://dx.doi.org/10.1139/83-162
 • Wingfield M.J. 1986. Pathogenicity of Leptographium procerum and L. terebrantis on Pinus strobus seedlings and established trees. Eur. J. Forest Pathol. 16: 299–308. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0329.1986.tb00195.x
 • Zanzot J.W., Matusick G., Eckhardt L.G. 2010. Ecology of root-feeding beetles and their associated fungi on Longleaf Pine in Georgia. Environ. Entomol. 39(2): 415–423. http://dx.doi.org/10.1603/EN09261
 • Zhou Xu., DeBeer W., Wingfield B.D., Wingfield M.J. 2002. Infection sequence and pathogenicity of Ophiostoma ips, Leptographium serpens and Leptographium lundbergii to pines in South Africa. Fungal Divers. 10: 229–240.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-f07620c6-3e76-4bf4-9132-4118c2c7fffa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.