PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 1 |
Tytuł artykułu

The content of pigments in leaves of spinach and susceptibility of cultivars to black bean aphid (Aphis fabae Scop.) invasion

Warianty tytułu
PL
Poziom barwników w liściach szpinaku a podatność odmian na zasiedlenie przez mszycę burakową (Aphis fabae Scop.)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2007 i 2008 badano różnice w zawartości barwników zielonych (chlorofil a + b) i żółtopomarańczowych (karotenoidy) w liściach 7 odmian szpinaku warzywnego (Spinacia oleracea L.) i szpinaku nowozelandzkiego (Tetragona expansa Murr.) oraz ich wpływ na zasiedlanie mszycy burakowej (Aphis fabae Scop.). W obydwu latach badań największe liczby wszystkich mszyc i kolonii były obserwowane na odmianie Olbrzym Zimowy, a najmniejsze – na Tetragona expansa. Wysokie procenty zasiedlanych roślin przez mszyce ogółem i uskrzydlone migrantki oraz największe liczby uskrzydlonych mszyc zostały wykazane na 2 odmianach: Matador i Markiza. Odmiana Matador charakteryzowała się najwyższą zawartością żółtopomarańczowych barwników w liściach i najwyższym wzajemnym stosunkiem tych barwników do barwników zielonych. W obydwu latach badań na odmianie Spiros F1 obserwowano małe liczebności mszycy i niskie procenty zasiedlanych roślin. Odmiana Spiros F1 charakteryzowała się najniższą zawartością barwników w liściach (chlorofil a + b, karotenoidy). Wpływ barwników żółtopomarańczowych na A. fabae potwierdziły statystycznie istotne i dodatnie współczynniki korelacji między wzajemnym stosunkiem karotenoidów do chlorofilu (a + b) a liczbą uskrzydlonych mszyc i kolonii oraz procentem roślin zasiedlonych przez mszyce ogółem i uskrzydlone migrantki.
EN
The differences in the content of green (chlorophyll a + b) and yellow-orange (carotenoids) pigments in the leaves of 7 cultivars of spinach (Spinacia oleracea L.) and New Zealand spinach (Tetragona expansa Murr.) and their effect on black bean aphid (Aphis fabae Scop.) invasion were investigated in 2007 and 2008. In both years, the largest numbers of total aphids and colonies were observed on the cultivar Olbrzym Zimowy, whereas, the fewest ones – on Tetragona expansa. The high percentages of plants infested by total aphids and winged migrants, and the largest numbers of winged aphids were found on two cultivars: Matador and Markiza. The cultivar Matador was characterised by the highest yellow-orange pigments content in leaves and the highest ratio of these pigments to green ones. In both years, on the cultivar Spiros F1, small numbers of aphids and small percentages of infested plants were observed. The cultivar Spiros F1 was characterized by the lowest content of pigments (chlorophyll a + b, carotenoids) in leaves. The influence of yellow-orange pigments on the A. fabae invasion was confirmed by the statistically significant and positive correlation coefficients between the carotenoids to chlorophyll (a + b) ratio and the number of winged aphids and colonies, and also the percentages of infested plants by total aphids and winged migrants.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
1
Opis fizyczny
s.52-58,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, ul.Al.29 Listopada 54, 31-425 Kraków
autor
 • Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, ul.Al.29 Listopada 54, 31-425 Kraków
 • Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, ul.Al.29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Bibliografia
 • Coon B.F., Pepper J.B. 1968. Alate aphid species captured in yellow pans. J. Econ. Entomol. 61: 1472−1473.
 • David C.T., Hardie J. 1988. The visual responses of free-flying summer and autumn forms of the black bean aphid, Aphis fabae, in an automated flight chamber. Physiol. Entomol. 13 (3): 277−284.
 • Gawęda M., Łuczak I. 1993. The role of chemical factors in sugar beet resistance to invasion by black bean aphid Aphis fabae. IOBC/WPRS Bull. 16 (5): 185−191.
 • Goos A. 1966. Metodyka ilościowego określania nasilenia mszyc w doświadczeniach polowej oceny insektycydów. Ekologia Polska, Ser. B, 12: 357−361.
 • Goszczyński W., Cichocka E., Chacińska M. 1992. Aphis fabae (Scop.) on field beans (Vicia faba sp. minor) – life cycle and the direct harmfulness. Aphids and Other Homopterous Insects 3: 51−57.
 • Hardie J., Poppy G.M., David C.T. 1989. Visual responses of flying aphids and their chemical modification. Physiol. Entomol. 14 (1): 41−51.
 • Hurej M. 1991. Reakcja Buraka Cukrowego na Żerowanie Mszycy Burakowej (Aphis fabae Scop.). Mszyce – ich Bionomia, Szkodliwość i Wrogowie Naturalni. PAN, Warszawa: 23−30.
 • Kennedy J.S., Booth C.D., Kershaw W.J.S. 1961. Host finding by aphids in the field. III. Visual attraction. Ann. Appl. Biol. 49: 1−21.
 • Kring J.S. 1967. Alighting of aphids on colored cards in a flight chamber. J. Econ. Entomol. 60: 1207−1210.
 • Leszczyński B. 1987. Mechanizmy odporności pszenicy ozimej na mszycę zbożową Sitobion avenae F. ze szczególnym uwzględnieniem roli związków fenolowych. WSR-P Siedlce, Rozp. Nauk. 21, 97 ss.
 • Leszczyński B., Warchoł J., Niraz S. 1985. Poziom barwników roślinnych jako wskaźnik odporności pszenicy ozimej na mszyce zbożowe. Ochrona Roślin 5: 5−6.
 • Lichtenthaler K.N., Wellburn R.A. 1983. Determinations of total carotenoids and chlorophylls a and b of leaf extracts in different solvents. Biochem. Soc. Trans. 603: 591−592.
 • Łuczak I. 1991. Szkodliwość Mszycy Burakowej (Aphis fabae Scop.) na Buraku Ćwikłowym. Mszyce – ich Bionomia, Szkodliwość i Wrogowie Naturalni. PAN, Warszawa: 31–41.
 • Łuczak I. 1993. Zasiedlenie czterech odmian szpinaku przez mszycę burakową (Aphis fabae Scop.) w powiązaniu z zawartością barwników liściowych. Zesz. Nauk. AR Kraków, Ogrodnictwo 21: 115−127.
 • Łuczak I. 1996a. Harmfulness of Aphis fabae (Scop.) to sugar beet cultivars. Aphids and Other Homopterous Insects 5: 119−125.
 • Łuczak I. 1996b. Occurrence of Aphis fabae (Scop.) on different sugar beet cultivars. Rocz. Nauk Roln., Seria E – Ochrona Roślin 25 (1/2): 71−75.
 • Łuczak I. 1996c. Colonization of different sugar beet cultivars by Aphis fabae (Scop.). Rocz. Nauk Roln., Seria E – Ochrona Roslin 25 (1/2): 77−82.
 • Łuczak I. 2010. Podatność nowych odmian i linii hodowlanych buraka ćwikłowego na zasiedlenie i żerowanie mszycy burakowej (Aphis fabae Scop.). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (1): 140−143.
 • Łuczak I., Gawęda M. 1991a. Effect of leaf pigments on black bean aphid (Aphis fabae Scop.) invasion of red beets. Folia Hort. Ann. III/3: 27−37.
 • Łuczak I., Gawęda M. 1991b. Development of the black bean aphid (Aphis fabae Scop.) on red beets in relation to the chemical composition of the leaves. Folia Hort. Ann. III/3: 39−48.
 • Łuczak I., Gawęda M. 1993. The relationships between the chemical composition of sugar beet leaves and the development of black bean aphid Aphis fabae. IOBC/WPRS Bull. 16 (5): 178−184.
 • Łuczak I., Świderski A., Gaborska M., Mech-Nowak A. 2012. Występowanie i szkodliwość mszycy burakowej (Aphis fabae Scop.) w uprawie marchwi. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (2): 235–239.
 • Nottingham S.T., Hardie J. 1989. Migratory and targeted flight in seasonal forms of the black bean aphid, Aphis fabae. Physiol. Entomol. 14 (4): 451−458.
 • Prokopy R.J., Owens E.D. 1983. Visual detection of plants by herbivorous insects. Annu. Rev. Entomol. 28: 337−364.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f0163e13-4114-44c6-9c75-af8b7488bee7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.