PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 23 | 1 |

Tytuł artykułu

Jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszanką z udziałem bobiku niskotaninowego

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Meat quality of Pulawska breed pigs fed mixtures with low-tannin faba bean meal

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Materiał doświadczalny stanowiło 30 mięśni longissimus lumborum i 30 mięśni semimembranosus pobranych ze świń rasy puławskiej z 2 równolicznych grup żywieniowych (I, II). Zwierzęta grupy I (kontrolnej) żywione były mieszanką zawierającą jęczmień, pszenżyto, poekstrakcyjną śrutę sojową i dodatki mineralno-witaminowe, natomiast tuczniki grupy doświadczalnej otrzymywały mieszankę, do której wprowadzono 10 % nasion bobiku niskotaninowego w miejsce części poekstrakcyjnej śruty sojowej. Zastąpienie w mieszance części sojowej śruty poekstrakcyjnej śrutą z bobiku nie miało statystycznie istotnego (p ≥ 0,05) wpływu na zawartość składników podstawowych i związków mineralnych oraz na udział nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych w lipidach obu analizowanych mięśni. Wpłynęło jednak istotnie (p ≤ 0,05) na zwiększenie w mięśniach longissimus lumborum i semimembranosus tuczników z grupy II zawartości kwasu α-linolenowego odpowiednio: o 0,02 i 0,01 % oraz dihomo-γlinolenowego - o 0,18 i 0,05 %. Zastosowany skład mieszanki paszowej dla świń rasy puławskiej nie miał wpływu na odczyn mięśni (pH1 i pH24) oraz wodochłonność i parametry barwy L* i b* obydwu mięśni. Mięśnie świń doświadczalnych cechowały się większym nasyceniem barwy czerwonej (a*), aczkolwiek różnica jako statystycznie istotna (p ≤ 0,05) została potwierdzona tylko w przypadku m. longissimus lumborum. Mięśnie longissimus lumborum i semimembranosus świń otrzymujących mieszankę z bobikiem charakteryzowały się istotnie (p ≤ 0,05) mniejszym wyciekiem naturalnym (odpowiednio: o ok. 20 % i o ok. 10 %) oraz lepszymi walorami smakowymi, w szczególności wyróżnikami tekstury - soczystością i kruchością.
EN
The research material comprised 30 longissimus lumborum and 30 semimembranosus muscles that were taken from the Pulawska pigs organized in two feeding groups (I, II) with the same quantity of animals. The animals in group I (control) were fed mixtures of barley, triticale, extracted soybean meal, and mineral and vitamin additives. The fatteners in the experimental group were, however, fed mixtures with 10 % of lowtannin faba bean seeds that replaced the post-extraction soybean meal. The partial substitution of postextraction soybean meal with a faba bean meal had no statistically significant (p ≥ 0.05) effect on the content of basic nutrients and minerals as well as on the share of saturated and unsaturated fatty acids in the lipids of the two muscles analysed. Though, in the musclus longissimus lumborum and semimembranosus of the fatteners in group II, it significantly (p ≤ 0.05) increased the percent content of α-linolenic acid (by 0.02 % and 0.01 %, respectively) and dihomo-γ-linolenic acid (by 0.18 % and 0.05 %, respectively). The composition of the feed mixtures used to feed Pulawska pigs did not impact the hydrogen ion concentration (pH1 and pH24), water holding capacity, and colour parameters L* and b* of the both muscles. The muscles of the experimental pigs were characterized by a larger saturation of the red colour (a*); however, only in the case of m. longissimus this difference was confirmed to be statistically significant. The Longissimus lumborum and semimembranosus muscles of the pigs fed mixtures with faba bean were characterized by a significantly (p ≤ 0.05) lower drip loss (20 % and 10 % respectively), and by better sensory characteristics, in particular by the better texture parameters: tenderness and juiciness (p ≤ 0.05).

Wydawca

-

Rocznik

Tom

23

Numer

1

Opis fizyczny

s.57-67,tab.,biblogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

Bibliografia

 • [1] AOAC: Official Methods of Analysis. 15th Edition. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, 1990.
 • [2] Babicz M., Kamyk P., Stasiak A., Pastwa M.: Opportunities to use Puławska pigs for heavy fattener production. Ann. Anim. Sci., 2009, 9 (3), 259 - 268.
 • [3] Babicz M., Kamyk P., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Stasiak A., Lechowski J.: Use of Pulawska breed pig for specific-quality pork production. Med. Weter., 2010, 66 (8), 555 - 558.
 • [4] Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I.: Sensoryczne badania żywności. Podstawy. Metody. Zastosowania. Wyd. II. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2014.
 • [5] Czarniecka-Skubina E., Przybylski W., Jaworska D. Wachowicz I., Urbańska I., Niemyjski S.: Charakterystyka jakości mięsa wieprzowego o zróżnicowanej zawartości tłuszczu śródmięśniowego. Żywność Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 6 (55), 285 - 294.
 • [6] Daszkiewicz T., Bąk T., Denaburski J.: Quality of pork with a different intramuscular fat (IMF) content. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2005, 14 (1), 31 - 36.
 • [7] De Vol D. L., McKeith F. K., Bechtel P. J., Novakofski J., Shanks R. D., Carr T. R.: Variation in composition and palatability traits and relationships between muscle characteristics and palatability in random sample of pork carcasses. J. Anim. Sci., 1988, 66, 385 - 395.
 • [8] Florek M., Litwińczuk A., Skałecki P., Topyła B.: Influence of pH1 of fatteners’ musculus longissimus lumborum on the changes of its quality. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2004, 13/54, 195 - 198.
 • [9] Florowski T., Pisula A., Adamczak L., Buczyński J. T., Orzechowska B.: Technological parameters of meat in pigs of two Polish local breeds Zlotnicka Spotted and Pulawska. Anim. Sci. Pap. Rep., 2006, 24, 3, 217 - 224.
 • [10] Gatta D., Russo C., Giuliotti L., Mannari C., Picciarelli P., Lombardi L., Giovannini L., Ceccarelli N.: Influence of partial replacement of soya bean meal by faba beans or peas in heavy pigs diet on meat quality, residual anti-nutritional factors and phytoestrogen content. Arch. Anim. Nutr., 2013, 67 (3), 235 - 247.
 • [11] Giuliotti, L., Salvadori, G., Moscati L., Sensi M., Ventura A., Benvenuti M. N., Russo C., Gatta D.: Influence of partial introduction of protein sources alternative to soybean on some metabolic and immunological parameters in fattening pigs. Large Animal Review, 2014, 20 (2), 59 - 62.
 • [12] Grau R., Hamm R.: Eine einfache Methode zur Bestimmung der Wasserbindung im Muskel. Naturwissenschaften, 1953, 40, 29.
 • [13] Gunawardena C. K., Zijlstra R. T., Beltranena E.: Characterization of the nutritional value of airclassified protein and starch fractions of field pea and zero-tannin faba bean in grower pigs. J. Anim. Sci., 2010, 88, 660 - 670.
 • [14] Hanczakowska E., Księżak J.: Krajowe źródła białkowych pasz roślinnych jako zamienniki śruty sojowej GMO w żywieniu świń. Rocz. Nauk. Zoot., 2012, 39, 2, 171 - 187.
 • [15] Jaworska D., Przybylski W., Kołożyn-Krajewska D., Czarniecka-Skubina E., Wachowicz I., Trząskowska M., Kajak K., Lech A., Niemyski S.: The assessment of relationships between characteristics determining technological and sensory quality of pork. Anim. Sci. Pap. Rep., 2006, 24 (2), 121 - 135.
 • [16] Jelińska M.: Kwasy tłuszczowe – czynniki modyfikujące procesy nowotworowe. Biul. Wydz. Farm. AMW, 2005, 1, 1 - 14.
 • [17] Jezierny D., Mosenthin R., Bauer E.: The use of grain legumes as a protein source in pig nutrition: A review. Anim. Feed Sci. Technol., 2010, 157, 111 - 128.
 • [18] Kasprzyk A., Stasiak A. Babicz M.: Meat quality and ultrastructure of muscle tissue from fatteners of Wild Boar, Pulawska and its crossbreed Pulawska × (Hamshire × Wild Boar). Archiv Für Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 2010, 53 (2), 184 - 193.
 • [19] Kasprzyk A., Babicz M., Kamyk-Kamieński P., Lechowski J.: Slaughter value and meat quality of Pulawska and Polish Landrace breeds fatteners. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica, 2013, 31 (3), 1 - 9.
 • [20] Kunachowicz H, Nadolna I, Przygoda B, Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2005.
 • [21] Lechowski J., Kamyk-Kamieński P., Kasprzyk A., Zuba J.: Influence of magnesium added to diet of pulawska breed fatteners on physical and chemical properties of meat. J. Elem., 2013, 18 (1), 99 - 105.
 • [22] Mordenti A. L., Martelli G., Brogna N., Nannoni E., Vignola G., Zaghini G., Sardi L.: Effects of soybean-free diet supplied to Italian heavy pigs on fattening performance, and meat and dry-cured ham quality. Ital. J. Anim. Sci., 2012, 11 (80), 459 - 465.
 • [23] Normy żywienia świń. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Grela E. R., Skomiał J. (Red.). Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna 2014.
 • [24] Osek M., Milczarek A.: Wyniki tuczu, wartość rzeźna oraz jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami z udziałem nasion bobiku i rzepaku. Rocz. Nauk. Zoot., 2005, 32 (2), 103 - 113.
 • [25] Piórkowska K., Tyra M., Rogoz M., Ropka-Molik K., Oczkowicz M., Różycki M.: Association of the melanocortin-4 receptor (MC4R) with feed intake, growth, fatness and carcass composition in pigs raised in Poland. Meat Sci., 2010, 85, 297 - 301.
 • [26] Pohja N. S., Ninivaara F. P.: Bestimmung der Wasserbindung des Fleisches mittels der Konstantdrűckmethode. Fleichwirtschaft, 1957, 9, 193 - 195.
 • [27] Prange H., Jugrrt L., Scharner E.: Untersuchungen zur Muskelfleischqualität beim Schwein. Archiv für Experimentelle Veterinärmedizin, 1977, 31 (2), 235 - 248.
 • [28] Przybylski W., Jaworska D., Boruszewska K., Borejko M., Podsiadły W.: Jakość technologiczna i sensoryczna wadliwego mięsa wieprzowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 80 (1), 116 - 127.
 • [29] Schwörer D., Hofer A., Lorenz D., Rebsamen A.: Selection progress of intramuscular fat in Swiss pig production. EAAP, No. 100, Zurich, Switzerland, 25 August 2000, pp. 69 - 72.
 • [30] StatSoft, Inc.: 2001, STATISTICA (data analysis software system), ver. 6.
 • [31] Wajda S., Daszkiewicz T., Winarski R., Borzuta K.: Współzależność między zawartością tłuszczu śródmięśniowego a składem tkankowym tusz wieprzowych. Rocz. IPMiT, 2004, XLI, 119 - 129.
 • [32] Wood J. D., Richardson R. I., Nute G. R., Fisher A. V., Campo M. M., Kasapidou E., Sheard P. R., Enser M.: Effects of fatty acids on meat quality: a review. Meat Sci., 2004, 66 (1), 21 - 32.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-edbb1756-f925-4654-939e-9f4f22c7c22c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.