PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 69 | 1 |
Tytuł artykułu

Nutrition practices in nurseries in Poland - initial results of nationwide study

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Rational nutrition of infants and toddlers is essential for their normal growth and development, and for the development of proper nutritional habits. It should be preceded by proper planning. Objective. The aim of the study was to evaluate of the planning and organization of nutrition in nurseries. Material and methods. In the research conducted within the program “Eating healthy, growing healthy” (EHGH), 128 crèches from all over Poland participated. The nurseries were attended by 8182 children under the age of 3. The research was carried out between 2015 and 2016. Data on the organization and quality of nutrition were collected through direct interviews with directors and / or staff responsible for feeding in crèches. In addition, analysis of the decade’s menu of the participating institutions (128 menus) and daily inventory reports (1280 documents) were analyzed. The data were analyzed for the total number and the type (public and non-public) of institution. The program Statistica Version 13.1 was used. Results. Half of the surveyed DCCs planned in the menu whole grains, nearly all of them served fresh vegetables and fruits to the children, and every third added them to every meal. The most common drink during the meal was compote. Access to water between meals was offered to children in majority of the DCCs. The quality of diet was differentiated by the type of nursery: depending on the type (public vs non-public), the differences in salting and sweetening meals have been shown. Public DCCs had a much lower average amount of money allocated per day to feed a child compared to non-public, most of these managed own kitchens and did not employ a dietitian. Despite the higher nutritional rates in non-public crèches, some errors in nutrition planning have been observed. Conclusions. Higher average amount of money allocated per day to feed a child in non-public nurseries did not provide adequate nutrition. There is a need to publish standardized, understandable and practical recommendations in nutrition of children in nurseries. Adopting such recommendations in daily practice in all public and non-public crèches should improve the nutrition of children.
PL
Wprowadzenie. Racjonale żywienie niemowląt i małych dzieci jest kluczowe dla ich prawidłowego wzrostu i rozwoju oraz kształtowania prawidłowych nawyków żywienia. Powinno być poprzedzone jednak prawidłowym zaplanowaniem. Cel. Celem badania była ocena planowania i realizacji żywienia dzieci w żłobkach. Materiał i metody. W badaniach w ramach programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” (ZJZR) uczestniczyło 128 żłobków z całej Polski. Do placówek tych uczęszczało 8182 dzieci w wieku poniżej 3 lat. Badania realizowano w latach 2015-2016. Dane dotyczące organizacji i jakości żywienia zbierane były drogą bezpośredniego wywiadu z dyrektorami i/ lub personelem odpowiedzialnym za żywienie w żłobkach. Dodatkowo poddano analizie jadłospisy dekadowe placówek uczestniczących w badaniach (128 jadłospisów) oraz dzienne raporty magazynowe (1280 dokumentów). Dane analizowano dla placówek ogółem oraz w podziale na rodzaj placówki (publiczna i niepubliczna). Do analizy statystycznej wyników zastosowano program Statistica ver. 13.1. Wyniki. Wykazano, że połowa badanych placówek planowała w jadłospisach udział produktów pełnoziarnistych, prawie wszystkie podawały dzieciom świeże warzywa i owoce, a co trzecia podawała te produkty w każdym posiłku. Najczęściej do picia podczas posiłków był kompot. Dostęp do wody między posiłkami oferowała dzieciom większość badanych placówek. Jakość diety była zróżnicowana ze względu na rodzaj placówki (publiczna, niepubliczna), w tym w zależności od jej typu wykazano zróżnicowanie w zakresie dosalania i dosładzania potraw. Placówki publiczne miały dużo mniejszą stawkę żywieniową niż niepubliczne, w większości prowadziły własną kuchnię i nie miały dietetyka. Pomimo wyższej stawkiżywieniowej w żłobkach niepublicznych, obserwowano pewne błędy w planowaniu żywienia dzieci. Wnioski. Wyższa stawka żywieniowa w żłobkach niepublicznych nie zapewniała prawidłowego żywienia. Istnieje potrzeba opublikowania ujednoliconych, zrozumiałych i praktycznych zaleceń w zakresie żywienia dzieci w żłobkach. Stosowanie takich zaleceń w codziennej praktyce we wszystkich żłobkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, powinno wpłynąć na poprawę żywienia dzieci.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
1
Opis fizyczny
p.23-29,ref.
Twórcy
autor
 • Chair of Dietetics, Department of Dietetics, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Science - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-776 Warsaw, Poland
 • Chair of Dietetics, Department of Dietetics, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Science - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-776 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1.Crowe-White K., O’Neil C.E., Parrott J.S., Benson- Davies S., Droke E., Gutschall M., Stote K.S., Wolfram T., Ziegler P.: Author information et al. Impact of 100% fruit juice consumption on diet and weight status of children: An evidence-based review. Crit Rev Food Nutr 2016; 56(5): 871-84.
 • 2.de Ruyter J.C., Olthof M.R., Seidell J.C., Katan M.B.: A trial of sugar-free or sugar-sweetened beverages and body weight in children. N Engl J Med. 2012; 367: 1397-406.
 • 3.Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Notatka informacyjna. Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r.
 • 4.Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2015.
 • 5.Hamułka J., Wawrzyniak A.: Ocena wartości odżywczej jadłospisów dekadowych dzieci w wieku 1-6 lat. Bromat Chem Toksykol 2003; 36(1): 7-11.
 • 6.Harton A., Myszkowska-Ryciak J.: Wpływ edukacji żywieniowej na realizację zaleceń modelowej racji pokarmowej w wybranych żłobkach – wyniki wstępne. [The influence of nutrition education on the implementation of the recommendations of daily food ration in selected nurseries – preliminary results].Stand Med Pediatr 2016; 13: 567-73.
 • 7.Heyman M.B., Abrams S.A.: AAP Section On Gastroenterology, Hepatology, And Nutrition, AAP Committee On Nutrition. Fruit Juice in Infants, Children, and Adolescents: Current Recommendations. Pediatrics. 2017; 139(6):e20170967AAP 2017.
 • 8. http://www.zdrowojemy.info
 • 9. Jarosz M. (red.): Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Wyd. IŻŻ, Warszawa 2012.
 • 10. Królak-Olejnik B., Hordowicz M.: Ocena sposobu żywienia noworodków i niemowląt do 12 miesiąca życia – wieloośrodkowe badanie ankietowe. Stand Med Pediatr 2016; 13: 1057-1063.
 • 11. Marcinek K., Wójciak R.W., Krejpcio Z.: Assessment of the nutritional value of daily food rations of children aged 1-4 years. Rocz Panstw Zakl Hig 2016; 67(2): 169-177.
 • 12. Matić I., Jureša CV.: Compliance of menus with nutritional standards in public and private kindergartens in Croatia. Rocz Panstw Zakl Hig 2015; 66(4): 367- 371.
 • 13. Myszkowska-Ryciak J., Harton A.: Ocena realizacji norm i zaleceń żywieniowych w wybranych placówkach przedszkolnych z terenu Krakowa. [Evaluation of the implementation of recommendations and dietary guidelines in selected kindergartens from the area of Cracow]. W: Gromadzka-Ostrowska J. (red.): Metabolizm i fizjologia jako podstawy postępowania dietetycznego. Wyd. SGGW, Warszawa 2016, 357-69.
 • 14. Neelon S.E.B., Burgoine T., Hesketh K.R.: Nutrition practices of nurseries in England. Comparison with national guidelines. Appetite 2015; 85: 22-29.
 • 15. Rakuś-Kwiatosz A., Frańczak P., Pac-Kożuchowska E: Ocena sposobu żywienia niemowląt w świetle aktualnych zaleceń. Czyn Ryz 2011; 1: 18-27.
 • 16. Roszko-Kirpsza I., Olejnik B.J., Kulesza M., Jabłoński R., Czerech E., Maciorkowska E.: Żywienie dzieci wiejskich w 2 i 3 roku życia. Probl Hig Epidemiol 2012; 93(3): 605-612.
 • 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Dz. U., poz. 1256.
 • 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Dz. U. Poz. 1154.
 • 19. Stolarczyk A., Szott K., Socha P.: Ocena sposobu żywienia niemowląt w wieku 6 i 12 m.ż. w populacji pilskiej w odniesieniu do zaleceń Schematu Żywienia Niemowląt z 2007 r. Stand Med Pediatr 2012; 9: 545-551.
 • 20. Szajewska H., Horvath A., Rybak A., Socha P.: Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Stand Med Pediatr 2016; 13: 9-24.
 • 21. Szajewska H., Socha P., Horvath A., Rybak A., Dobrzańska A., Borszewska-Kornacka M.K., Chybicka A., Czerwionka-Szaflarska M., Gajewska D., Helwich E., Książyk J., Mojska H., Stolarczyk A., Weker H.: Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Stand Med Pediatr 2014; 11: 321- 338.
 • 22. Trafalska E., Szczepanik A., Kolmaga A.: Wartość energetyczna i odżywcza racji pokarmowych dzieci uczęszczających do żłobka. Probl Hig Epidemiol 2014; 95(2): 477-480.
 • 23. Weker H., Barańska M. (red.): Żywienie niemowląt i małych dzieci Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym. Warszawa 2014.
 • 24. Weker H., Hamułka J., Więch M., Głowacka K.: Analysis of nutrition of children In Warsaw day nurseries in view of current recommendations. J Pre-Clin Res 2010; 4(1): 63-67.
 • 25. Weker H., Strucińska M., Więch M,. Riahi A., Barańska M.: Modelowa racja pokarmowa dziecka w wieku poniemowlęcym – uzasadnienie wdrożenia. Stand Med Pediatr 2013; 6: 815-30.
 • 26. Whitaker R.C., Gooze R.A., Hughes C.C., Finkelstein D.M.: A national survey of obesity prevention practices in Head Start. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163(12): 1144-50.
 • 27. Weker H., Barańska M., Riahi A., Strucińska M., Więch M., Rowicka G., Dyląg H., Klemarczyk W., Bzikowska A., Socha P.: Nutrition of infants and young children in Poland - PITNUTS 2016. Dev Period Med 2017; XXI(1): 13-28.
 • 28. Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad żywienia dzieci w żłobkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-eda46419-0cc7-4616-9c73-4d937aa0b6ed
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.