PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 09 |
Tytuł artykułu

Wyniki badań jakości wody dopływającej i odpływającej z małego zbiornika wodnego Młyny na rzece Julianpolka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Quality study results of water inflowing and outflowing from small water reservoir Mlyny on river Julianpolka
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca dotyczy małego zaporowego zbiornika wodnego Młyny II zlokalizowanego w km 6,968 rzeki Julianpolki, w miejscowości Młyny, w gminie Rudniki w województwie opolskim. Zbiornik ten jest jednym z dziewięciu małych zbiorników zaporowych, znajdujących się na terenie województwa opolskiego. Spełnia wiele funkcji, do których należy zaliczyć m.in. rolniczą (wykorzystanie wody do nawodnień rolniczych i hodowli ryb) oraz rekreacyjną. Powierzchnia zbiornika wynosi 4,53 ha, a jego pojemność 81 540 m3. Celem pracy jest przedstawienie wyników badań jakości wody rzeki Julianpolki przepływającej przez zbiornik Młyny. Badania wykonywano w okresie od stycznia 2006 do grudnia 2006 roku. Pomiarami objęto następujące wskaźniki jakości wody: azotany, azotyny, amoniak, fosforany, BZT5, odczyn wody, przewodność elektrolityczną i temperaturę wody. Rozpoczęte na terenie zbiornika Młyny badania dostarczają informacji o jakości wody dopływającej i odpływającej ze zbiornika, co przyczyni się do podejmowania właściwych decyzji gospodarczych związanych z użytkowaniem wód retencjonowanych w zbiorniku i ich ochrony.
EN
Paper concerns the small reservoir Młyny II located in km 6,968 of river Julianpolka, place Młyny, commune Rudniki, Opole Province. Młyny reservoir II is one of nine of small dam reservoirs situated in Opole Provine. It has a lot of functions: agricultural irrigation, fish farming and recreation. Reservoir are is 4,53 ha, and capacity 81 540 m3. The aim of this work is presenetation of study results of water quality on river Julianpolka flowing across Młyny reservoir. Investigations has been performed in period from January 2006 to December 2006. Measurements concern following water quality indexes: nitrates, nitrites, ammonia, phosphates, BOD, COD, water reaction, electrolytic conductivity and water temperature. Studies showed that water from Młyny reservoir had lower content of nitrates, phoshpates and electrolytic conductivity. Started investigations on Młyny reservoir deliver information on water quality inflowing and outflowing from this reservoir, and facilitate to make correct economic decisions connected with storied water use at reservoir and protection.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.297-318,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski, ul.Oleska 22, 45-052 Opole
Bibliografia
 • Benndorf J., Pütz K. Control of eutrophication of lakes and reservoirs by means of pre-dams – I. Mode of operation and calculation of the nutrient elimination capacity. Wat. Res. Vol. 21, No. 7, 1987, s. 829–838.
 • Czamara W., Wiatkowski M. Ochrona zbiorników wodnych małej retencji przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Prace Instytutu Geografii AŚ w Kielcach nr 7, Kielce 2002, s. 259–267.
 • Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J. Physico-chemical analysis of water and sewage, Arkady, Warszawa 1999, s. 556.
 • Ilnicki P. Przyczyny, źródła i przebieg eutrofizacji wód powierzchniowych. Przegląd Komunalny 2 (125), 2002, s. 35–49.
 • Miernik W. Wstępne wyniki badań nad przemianą związków organicznych i biogennych w małym zbiorniku wodnym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 4/1/2007, PAN, s. 131–140.
 • Mioduszewski W., Łoś M. J. Mała retencja w systemie ochrony przeciwpowodziowej kraju. Gosp. Wodna nr 2, 2002, s. 69–73.
 • Mioduszewski W. Rola małej retencji w kształtowaniu i ochronie zasobów wodnych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Inżynieria Środowiska XIII, 2004, s. 293–305.
 • Operat wodnoprawny na pobór wody powierzchniowej z rzeki Julianpolki, (wyk. Chmielewski R.), Kluczbork 2003.
 • Pływaczyk L. Mała retencja wodna i jej uwarunkowania techniczne [w:] Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. L. Tomiałojć (red.). Wyd. Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków 1995, s. 141–148.
 • Radczuk L., Olearczyk D. Małe zbiorniki retencyjne jako element poprawy bilansu wodnego zlewni użytkowanej rolniczo. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Inżynieria Środowiska, Nr 393, z. 23, Kraków 2002, s.139–148.
 • Rast W., Thornton J. A. Trends in eutrophication research and control. Hydrological Processes, 10, s. 295–313, 1996.
 • Suchowolec T., Górniak A. Changes water quality in small reservoirs in agricultural landscape of northern Podlasie. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 3, 2006, s. 195–202.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 11 lutego 2004 r., w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód, Dz.U. Nr 32 poz. 284.
 • Wiatkowski M. Charakterystyka zbiorników zaporowych małej retencji w województwie opolskim. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych PAN, O/Katowice, z. 31, 2007, s. 127–129.
 • Wiatkowski M., Głowski R., Kasperek R., Kościański S. Ocena sposobu użytkowania zbiorników zaporowych małej retencji na terenie województwa opolskiego. Nauka Przyroda Technologie, Melioracje i Inżynieria Środowiska, Tom 1, Zeszyt 2, , Poznań 2007, s. 249–257.
 • Żbikowski A., Żelazo J. Ochrona środowiska w budownictwie wodnym. Materiały informacyjne. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ed9ad107-6663-4c28-83e6-1e883b5857a1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.