PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 2/1 |
Tytuł artykułu

Wpływ infrastruktury technicznej na rozwój otoczenia społecznego obszarów wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The influence of technical infrastructure on development of social surrounding of rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Infrastruktura jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich, a jej niedostatki decydują o niskim standardzie życia, utrudnieniach w gospodarowaniu oraz o niskiej atrakcyjności wsi dla inwestorów. W pracy przeprowadzono badania dotyczące występowania związków pomiędzy poziomem rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich a jakością otoczenia społecznego tych obszarów. Badania oparto na materiale statystycznym pochodzącym z 97 jednostek terytorialnych (gmin wiejskich oraz obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich) województwa świętokrzyskiego. Przyjęto, że siła oddziaływania infrastruktury technicznej na jakość otoczenia społecznego jest zmienna. Dla weryfikacji tego założenia dokonano podziału badanej zbiorowości gmin ze względu na jakość otoczenia społecznego, wyodrębniając trzy skupienia obiektów. W tym celu wykorzystano metodę k-średnich. Przeprowadzona analiza korelacyjna pomiędzy jakością otoczenia społecznego a jakością przestrzeni infrastrukturalnej w wyróżnionych grupach gmin wykazała, że w grupie gmin charakteryzujących się średnią jakością otoczenia społecznego występuje dodatnia zależność korelacyjna (r=0,45). W grupie gmin o niskiej jakości otoczenia społecznego zależność ta jest dużo słabsza (r=0,04). Trzecia grupa gmin, w której stwierdzono najwyższą jakość otoczenia społecznego liczyła jedynie 8 obiektów. Ze względu na małą liczebność tej grupy nie było możliwe przeprowadzenie analizy statystycznej. Rozwój obszarów wiejskich, którego istotnym elementem jest rozwój społeczeństwa, wykazuje związek z rozwojem infrastruktury. Infrastruktura w początkowej fazie rozwoju wsi przyciąga ludność, natomiast w późniejszym etapie ludność staje się stymulatorem dalszego rozwoju infrastruktury.
EN
Infrastructure is one of the most important factors of rural development and its deficiencies decide about a low living standard, make farming difficult and cause low attractiveness of rural areas for investors. The paper presents research on the relationships between the level of rural infrastructure development and the quality of social surrounding of the rural areas. The studies were based on statistical material obtained from 97 administrative territorial units (rural gminas and from the areas of urban-rural gminas) of the świętokrzyskie province. It was assumed that the impact of technical infrastructure on the quality of social surrounding is variable. In order to verify this assumption the researched gminas community was divided according to the quality of social surrounding and three clusters were identified using the k-means method of cluster detection. The correlation analysis conducted between the quality of social surrounding and the quality of infrastructural space in the identified groups revealed a positive correlation relationship (r=0.45) in the group of gminas characterized by an average quality of social surrounding. The relationship is much weaker in the group of gminas of low quality of social surrounding. The third group of gminas, where the highest quality of social surrounding was registered numbered only 8 objects. Because of small number of objects in this group it was impossible to conduct statistical analysis. Rural areas development, where community development is an important factor reveals a relationship with infrastructure development. At the initial stage of rural development infrastructure attracts people, whereas at the later stage the community becomes the stimulator of further infrastructure development.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/1
Opis fizyczny
s.195-207,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Akademia Rolnicza w Krakowie, ul.Balicka 104, 30-149 Kraków
Bibliografia
  • Dziechciarz J. (red). Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Wrocław 2003
  • Ostasiewicz W. (red). Statystyczne metody analizy danych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Wrocław 1998
  • Salamon J. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego w aspekcie jakości otoczenia społecznego, infrastrukturalnego i przyrodniczego. Infrastruktura i Ekologia terenów wiejskich. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, Kraków 2004, z. 2, s. 75–94
  • Salamon J. Zróżnicowanie rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Infrastruktura i Ekologia terenów wiejskich. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, Kraków 2005, z. 1, s. 95–105
  • Sektorowy Program Operacyjny: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa 2003
  • Zeliaś A. (red). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Kraków 2000
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ed62cc45-72eb-4afc-a95a-14c1bfddaf01
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.