PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 09 |
Tytuł artykułu

Programowanie usuwania azbestu na szczeblu lokalnym - propozycja wytycznych. Część 1

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The schedule of asbestos removal on locally level - proposition of direktives. Part 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy zaprezentowano zagrożenia wywołane uwalniającym się do środowiska azbestem. Przedstawiono rodzaje materiałów zawierających azbest, z uwzględnieniem miejsc ich występowania, oraz zawartości azbestu w poszczególnych wyrobach. Omówiono problemy zawodowej, parazawodowej i środowiskowej ekspozycji na włókna azbestowe.
EN
This paper presents a treat evoked free of asbestos. Authors discussed types of asbestos-containing materials and products, taking into account where they can be found and how much asbestos there is in individual products. The health effects of occupational, para-occupational and environmental exposition to asbestos fibres were presented in this article.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.73-83,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Ahmad Ansari F., Ahmad I, Ashquin M., Yunus M, Rahman Q. Monitoring and identification of airborne asbestos in unorganized sectors. India. Chemosphere 68, 2007, s. 716–723.
 • Anastasiadou K., Gidarakos E. Toxicity evaluation for the broad area of the asbestos mine of northern Grece. Journal of Hazardous Materials A139, 2007, s. 9–18.
 • Atsushi T., Yuichi M. Environmental impact assessment of sprayed-on asbestos in buildings. Journal of Material Cycles and Waste Management Volume: 2, Issue: 2, 2000, s. 80–88.
 • Brzozowski A., Obmiński A. Gdzie występuje potrzeba zabezpieczania lub usuwania azbestu w Polsce? Bezpieczeństwo Pracy 4/2004, 2004, s 11–15.
 • Chodak T., Bogda A. Zawartość azbestu w glebach przyległych do kruszarni serpentynitów [w:] Krajowa Konferencja: geologiczne aspekty ochrony środowiska. Kraków, 21–23.10.1991. Kraków 1991, s. 103–107.
 • Czaja W. Jak postępować z azbestem i odpadami zawierającymi azbest. Biuletyn eko-net.pl, nr 9/2004, 2004, s 11–21.
 • Deja L. Procedury bezpiecznego postępowania przy użytkowaniu, konserwacji i usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wynikające z polskich przepisów prawnych oraz dyrektyw i dobrych praktyk, zalecanych przez unię europejską [w:] Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest, Dyczek J (Red.). Wydawnictwo Naukowe „Akapit”,2007, s. 55–84.
 • Dyczek J. Azbest i materiały zawierające azbest. Ocena ryzyka emisji włókien azbestu. W: Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest, Dyczek J (Red.). Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007, s. 7–26.
 • Foltyn M. Azbest – kłopotliwa spuścizna. Bezpieczeństwo Pracy 4/2007, 2007, s 16–19.
 • Gibbons W. The Exploitation and Environmental Legacy of Amphibole Asbestos: A Late 20th Century Overview, Environmental Geochemistry and Health 20, 1998, s. 213–230.
 • Hagemeyer O., Otten H. , Kraus T. Asbestos consumption, asbestos exposure and asbestos-related occupational diseases in Germany. International Archives of Occupational and Environmental Health Volume: 79, Issue: 8, September 2006, 2006, p. 613–620.
 • Jawecki B. Programowanie usuwania azbestu na szczeblu lokalnym - propozycja wytycznych. Cz. 2: postępowanie z azbestem i programowanie jego usuwania. Infrastruktura i ekologia terenówwiejskich, 2008, w druku.
 • Komitet Starszych Inspektorów Pracy (SLIC). Azbest – podręcznik dobrych praktyk. Warszawa 2006, s. 134
 • Lee R., Strohmeier B., Bunker K., Van Orden D. Naturally occurring asbestos—A recurring public policy challenge. Journal of Hazardous Materials 153, 2008, s 1–21.
 • Lis J., Sylwestrzak H. Minerały Dolnego Śląska. Wydawnictwa geologiczne, Warszawa. 1986, s.791
 • Marszałek H. Nierozwiązany problem demontażu i utylizacji płyt azbestowo cementowych na wsi. Inżynieria Rolnicza 5/2002, 2002, s. 91–99.
 • Marszałek H. Unieszkodliwianie zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych. Acta Scientarum Polonorum formatio Architectura 2(2), 2003, s. 37–44.
 • Marszałek H. Zginanie elementów betonowych zawierających zdemontowane faliste płyty azbestowo cementowe. Acta Scientarum Polonorum formatio Architectura 4(1), 2005, s. 53–60.
 • Obmiński A. Postępowanie z azbestem w obiektach budowlanych. Państwowa Inspekcja Pracy. Warszawa 2006, s 44.
 • Obmiński A. AZBEST - zagrożenia, sytuacja prawna, unieszkodliwianie, koszty. http://www.old.cieplej.pl/Porady/Spoldzielnie/1049796276.shtml, 2003.
 • Pastuszka J., Kabala-Dzik A., Paw U. A study of fibrous aerosols in the home environment in Sosnowiec, Poland. The Science of the Total Environment Volume: 229, Issue: 1–2, 1999, s. 131–136
 • Pastuszka J., Kabala-Dzik A., Paw U., Kohyama N., Sokal J. Respirable airborne fibers in the home environment in upper silesia, Poland. Compared with Davis, California Journal of Aerosol Science Volume: 31, Supplement 1, 2000, s. 484–485.
 • Program Usuwania Azbestu I Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych Na Terytorium Polski. Przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polski, 14 maja 2002 roku, s. 91, maszynopis.
 • Pyssa J., Rokita G. M. Azbest – występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymi. Gospodarka surowcami mineralnymi, t. 23, z. 1, 2007, s. 49–61.
 • Sachanbiński M. Wpływ eksploatacji serpentynitów na zanieczyszczenie azbestem środowiska przyrodniczego [w:] Materiały sympozjum: Zagadnienia sozologiczne w przemyśle wydobywczym i przetwórczym surowców mineralnych. Kraków: Akad. Górn.-Hutn., 1989. s. 95–100.
 • Subramanian V., Madhavan N. Asbestos problem in India. Lung Cancer 49S1, 2005, s. 9–12.
 • Szeszenia-Dąbrowska N. 2007: Szkodliwe oddziaływanie azbestu na zdrowie ludzi [w:] Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest, Dyczek J (Red.). Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, s. 27–44.
 • Thayer W., Griffith D., Diamond G. Geography of asbestos contamination near the World Trade Center site. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment Volume: 21, Issue: 5, 2007, s. 461–471.
 • Thompson S., Mason E. Asbestos: Mineral and fibers. Chemical Health and Safety Volume: 9, Issue: 4, 2002, s. 21–23.
 • Więcek E. Azbest - narażenie i skutki zdrowotne. Bezpieczeństwo Pracy 2/2004, 2004, s. 2–6.
 • Yu I. J., Yoo C. Y., Chung Y., H., Han J. H, Yhang S. Y., Yu G. M., Song K. S Asbestos exposure among Seoul metropolitan subway workers during renovation of subway air-conditioning systems. Environment International 29, 2003, s. 931–934.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ec979625-6a58-4a68-897d-fb075d7e8bc6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.