PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 14 |

Tytuł artykułu

Agritourism and its influence on the transformation in agriculture and rural areas (by the example of Bytow district)

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Agroturystyka i jej wpływ na przeobrażenia w rolnictwie i na wsi (na przykładzie powiatu bytowskiego)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Agritourism is a chance in view of attractive for municipal population, healthy and relatively cheap rest. First of all it constitutes an additional earnings source for agricultural farms as well as development of infrastructure of country region. The development of agritourism is one of the ways to improve countryside areas. It helps local communities to get additional income. The most important aim is also to create new work places and diminish unemployment. It is also a chance for small farms to develop and keep production. The aim of this article is to evaluate the development of the agritourism and its influence on the transformation in agriculture and rural areas in the Bytów district.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena rozwoju agroturystyki powiatu bytowskiego i jej wpływu na przeobrażenia w rolnictwie i na wsi. Powiat bytowski, ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe i wypoczynkowe, ma doskonałe warunki, sprzyjające świadczeniu usług turystycznych przez rolników. Agroturystyka przynosi istotne korzyści zarowno dla regionu, wsi, rolnikow, jak i turystow. Przy złej kondycji ekonomicznej wielu gospodarstw rolnych i słabym rozwojem społeczno- ekonomicznym wsi, agroturystyka może stać się czynnikiem usprawniającym warunki życia na wsi. Biorąc pod uwagę problemy wsi i rolnictwa, rozwój tej formy turystyki na prezentowanym terenie może przysporzyć dodatkowych źródeł dochodu dla miejscowej ludności, a także przyczynić się do złagodzenia problemu bezrobocia na obszarach wiejskich. Ponadto stanowi szansę rozwoju, zwłaszcza dla gospodarstw mniejszych obszarowo, o niewielkim udziale produkcji towarowej. Agroturystyka stanowi tę formę aktywności gospodarczej, która pozwala zagospodarować istniejące nadwyżki siły roboczej oraz stwarza możliwość zbytu produktów rolnych bezpośrednio w gospodarstwie rolnym. Rozwój agroturystyki jest jednym z priorytetów planistycznych większości gmin powiatu bytowskiego. Prezentowana forma przedsiębiorczości jest szansą rozwojową gmin, zwłaszcza rolniczych, położonych z dala od miast, o niezdegradowanym środowisku naturalnym i wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

14

Opis fizyczny

p.75-86,fig.,ref.

Twórcy

 • Institute of Geography, Pomeranian University in Slupsk, Partyzantow 27, 76-200 Slupsk, Poland

Bibliografia

 • Bank Danych Regionalnych. (Regional Data Bank). www.stat.gov.pl, (access on the 4/12/2009), (in Polish).
 • Czapiewska G., 2003. Promocja walorów turystycznych powiatu bytowskiego w kontekście zjednoczenia z Unią Europejską. W: Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzania się Unii Europejskiej. (Tourist attractions promotion of the Bytów district in the context of European Union access. In: Tourism economy to the integration and expansion of the European Union). (Eds) K. Sikora, D. Makiłła, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz, 209-216, (in Polish).
 • Czapiewska G., 2009. Lokalne sieci agroturystyczne a rozwój turystyki wiejskiej w województwie pomorskim. W: Terra incognito w turystyce. (Local agritourism networks and the development of rural tourism in the Pomerania province. In: Terra incognita in tourism). (Ed.) M.K. Leniartek, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław, 213-221, (in Polish).
 • Dane statystyczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie. (Statistical data from the Employment Office of the Bytów district). 28/04/2009.
 • Dane statystyczne z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bytowie. (Statistical data from the Department of Geodesy and Rural Estate Management Office of the Bytów District). 29/04/2009.
 • Dane z Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Bytowie. (Statistical data from the Department of the District Office of Promotion in Bytów). 29/04/2009.
 • Drzewiecki M., 1992. Wiejska przestrzeń rekreacyjna. (Rural recreation space). Instytut Turystyki, Warszawa, (in Polish).
 • Drzewiecki M., 1995. Agroturystyka. (Agritourism). Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz, (in Polish).
 • Drzewiecki M., 2001. Podstawy agroturystyki. (Fundamentals of agritourism). Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz, (in Polish).
 • Dziennik Ustaw 1999, nr 101, poz. 1178.
 • Dziennik Ustaw 2001, nr 55, poz. 578.
 • Gralak K., 2002. Zewnętrzne uwarunkowania powstawania i rozwoju gospodarstw agroturystycznych. (External determinants of emergence and development of agritouristic farms). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 3/4, 9-99, (in Polish).
 • Hasiński W., 1999. Rolnictwo indywidualne na Dolnym Śląsku w okresie transformacji systemowej. (Individual agriculture in the period of system transformation in the Lower Silesia). Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, (in Polish).
 • Hasiński W., Głaz M., Kemona S., 2004. Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodów gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku. W: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. (Agricultural activity as an alternative source of income for farms in the Lower Silesia. In: Non-agricultural economic activity in rural areas). Rural Studies, vol. 5. (Ed.) E. Pałka, Warszawa, 137-150, (in Polish).
 • Kacprzak E., 2004. Rozwój agroturystyki w województwie wielkopolskim w latach 1992-2003. W: Alternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych. (Development of agritourism in Wielkopolska Voivodeship in 1992-2003. In: Alternative sources of incomes in farms in rural areas). (Ed.) E. Pałka, Kielce, 51-63, (in Polish).
 • Majewski J., 2003. Agroturystyka to też biznes. (Agrotourism is also a business). FWW, Warszawa, (in Polish).
 • Matlegiewicz M., 2006. Agroturystyka przykładem przedsiębiorczości ludności wiejskiej w walce z bezrobociem. (Agrotourism as an example of enterprise the rural population against unemployment). Europa Regionum, 9, 141-147, (in Polish).
 • Pałka E., 2003. Rozwój gospodarstw agroturystycznych w województwie świętokrzyskim. W: Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi. (Development of agritourist farms in the Świętokrzyskie Voivodeship. In: Conteporary transformation and the future of rural areas in Poland). Rural Studies, vol. 4. (Eds) B. Górz, C. Guzik, Warszawa, 137-145, (in Polish).
 • Sawicki B., 2007. Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich. (Agritourism in activation of rural areas). Wyd. InterGraf, Międzyrzec Podlaski, (in Polish).
 • Sikora J., 1999. Organizacja ruchu turystycznego na wsi. (The organization of tourism in the country). WSiP, Warszawa, (in Polish).
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Bytów na lata 2007-2015. (Strategy of social and economic development of the Bytów district 2007-2015). www.powiatbytowski.pl, (access on the 11/01/2010), (in Polish).
 • Strzembicki L., Kmita E., 1994. Agroturystyka – formą przedsiębiorczości ludności wiejskiej w Polsce. W: Alternatywne źródła dochodów ludności wiejskiej. (Agritourism – a form of enterprise of the rural population in Poland. In: Alternative sources of incomes of the rural population). Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego, AR Kraków, 309, (in Polish).
 • Wiśniewska A., Jujka R., 2005. Bariery rozwoju agroturystyki na wybrzeżu na przykładzie gminy Smołdzino. W: Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. (Barriers of development of agritourism at the coast exemplified by the community of Smołdzino. In: Land management and development of coastal areas in Poland). (Ed.) M. Dutkowski, Wyd. Oficyna, Szczecin, 91-94, (in Polish).
 • Wolf J., Sitz E., 1997. Tourismus Mangement und Marketing. (Tourism Management and Marketing). Miverlang, (in German).
 • Zaręba D., 2000. Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. (Ecotourism. Challenges and hopes). PWN, Warszawa, (in Polish).
 • śelazna K., Mikuta B., 2002. Bezrobocie jako determinanta rozwoju turystyki wiejskiej w regionie kampinoskim. W: Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich. (Unemployment as a determinant ofdevelopment of rural tourism in the Kampinos region. In: The use of local and regionalfactors in the socio-economic activisation of rural areas). Vol. 2. (Ed.) B. Mickiewicz. ARSzczecin, 301-307, (in Polish).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-ea879455-195c-4523-905a-45e98819ee81
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.