PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | 395 |
Tytuł artykułu

Ocena poziomu cech osobniczych i wskaźnika masywności u buhajów czarno-białych w zależności od dolewu krwi rasy holsztyńsko-fryzyjskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Ocenka urovnja individual'nykh priznakov i pokazatelja massivnosti u cherno-pestrykh bykov v zavisimosti ot priliva krovi gol'shtino-frizskojj porody
EN
Estimination of the level of performance trains and massiveness idex in black-and-white bulls depending on the Holstein-Friesian blood share
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The most cases of statistically significant differences between bull calves of different were found in rearing stations where the traits formed at a more favourable level. The investigated traits for all genotype groups of bulls assumed significantly different values in particular years of rearing. Crosses (BW × HF) reached higher body weight and higher daily weight gains than the inland BW bulls. The height at withers depended on the genotype and the interaction: genotype x rearing year. The bulls were the taller the greater was the HF blood addition. The chest girth depended on the genotype and rearing year The smallest was recorded in the BW bulls. The measurement coefficient depended, first of all, on the genotype. The highest values of this index were found for BW bulls; the higher was the HF blood addition the lower was the massiveness index. To the A and B class the lowest number of BW bulls was assigned, whereas the highest number of bulls assigned to these classes was of bulls of the genotype of 50% and 75% HF.
RU
Большинство случаев статистически существенных различий между бычками с разными генотипами наблюдалось в воспитательных станциях бычков, где признаки удерживались на более благоприятном уровне. Исследуемые признаки для всех генотипах групп бычков различные величины в отдельные годы выращивания. Помести (чп × гф) показывали высший вес тела и высшие суточные привесы, чем польские черно-пестрые бычки. Высота в холке была обусловлена генотипом и взаимозависимостью: генотип × год выражения. Бычки характеризовалиць тем большей высотой, чем выше у них был процент крови голыптино-фризской породы. Обхват грудной клетки зависел от генотипа и года выращения: самый малый установлен у бычков чп. Показатель массивности был обусловлен в первую очередь влиянием генотипа. Самое высокое значение этово показателя было установлено у бычков чп; чем больше был процент голыптино-фризской крови, тем более низкую величину принимал показатель массивности. К классу А и Б было причислено меньше всего бычков чп, а больше всего-бычков с генотипом 50% и 75% гф.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
395
Opis fizyczny
s.125-141,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Hodowli Bydła, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
 • Katedra Hodowli Bydła, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
Bibliografia
 • 1. Averdunk G, Woodward B., Sauerer G., Schild H. J., Reinhardt F.: Performance test results in relation with progeny tests under station and field conditions for Fleckvieh. Proc. EAAP Seminar. EAAP Publication, No. 34, 36 - 44, Wageningen, 1987.
 • 2. Dobicki A., Juszczak J., Szulc T., Dymnicki E, Przybyło K., Adamski M.: Wzorce typów budowy młodych buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej ocenianych w CWB. Mater. Konf. nt. Doskonalenie oceny wartości hodowlanej bydła w Polsce. Polanica Zdrój, AR Wrocław, 46 - 62, 1988.
 • 3. Dymnicki E., Grabowski R., Karłowicz M., Palczewski K.: Relationship between milk and fattening performace of the progeny of bulls sires. Ann. Warsaw Agricult Unia, 18, 3 - 9, 1985.
 • 4. Ertnev M. M.: Ob effektivnosti skrescivanija cemo-pestrych korov s golstino-frizskimi bykami Sb. Nauc. Tr. Timiijaz Selskochoz. Akad., 31 - 36, 1984.
 • 5. Grabowski R.: Genetyczne i fenotypowe parametry wzrostu i budowy buhajów z wychowalni centralnych. Rozpr. Nauk. i Monogr. SGGW Warszawa, 19, 1981.
 • 6. Grin M. P., Jaknsevic A. M., Glytov L. I.: Vlijanie uvodnogo skrescivanija korov cerno-pestroj porody s bykami golstino-frizskoj na molochyju produktivnost Sb. Tr. Belorus. Inst. Zivotn. Minsk, T. 23, 21, 1982.
 • 7. Grodzki H.: Ocena użytkowości mięsnej buhajków-mieszańców dwu i trójrasowych pochodzących z krzyżowania krów rasy czarno-białej z buhajami ras jersey, simental i odmiany holsztyńsko-fryzyjskiej. Rozpr. Nauk. i Monogr., SGGW-AR Warszawa, 17, 1989.
 • 8. Chmielnik H., Jaworski M, Sawa A.: Wzrost i rozwój buhajków w Centralnych Wychowalniach Buhajków w rejonie Pomorza Środkowego na przestrzeni od 1973 - 1985 roku LIII Zjazd Nauk. PTZ, Olsztyn, 48, 1988.
 • 9. Jażdżewski J., Nablik K., Stolzman M.: Różnice w przydatności opasowej potomstwa o skrajnych wynikach oceny osobniczej. Prz. Hod., 4, 19 - 20, 1987.
 • 10. Jukas C. V, Pauljukas K. P.: Molocnaja i mjasnaja produktivnost golstino-friziskich pomesej. Dokl. Vses. Akad. Selskochoz, 12, 21 - 23, 1980.
 • 11. Juszczak J.: Problem oceny wartości hodowlanej bydła w Polsce. Mater. Konf. nt. Doskonalenie oceny wartości hodowlanej bydła w Polsce. Polanica Zdrój, AR Wrocław, 5 - 12, 1988.
 • 12. Kaczmarek A., Dorynek Z., Rosochowicz Ł., Wołoszyński W., Skrzypek R.: Bydło holsztyńsko-fryzyjskie. PWRiL Oddz. w Poznaniu, 17, 1985.
 • 13. Kamieniecki H.: Wartość hodowlana buhajów rasy czarno-białej makroregionu północnego. Rozprawy, 66, AR Szczecin, 78, 1979.
 • 14. Kamiński K.: Centralne Wychowalnie Buhajów w Wolanach obecnie PPH Szczytna. Prz. Hod, 20, 13, 1986.
 • 15. Mankovskij A. Ja.: Intensivnist rostu carno-rjabogo molodnjaka tajego pomisej z golstino-frizami Visn. Silskogosp. Nauki, 8, 38 - 39, 1982.
 • 16. Miksik J.: Bewertung ober Wachstumskapazität der Bullen in zentralen Aufzuchtstellen. Acta Univ. Agricult Pac. Agron. R. 27, 1, 143 - 150, 1979.
 • 17. Piotrowska K., Giersz B.: Próba oceny efektywności uwzględniania indeksu masywności w selekcji rocznych buhajów rasy ncb. LIII Zjazd Nauk. PTZ, Olsztyn, 86, 1988.
 • 18. Stenzel R., Kamieniecki K., Gnyp J.: Próba zmiany zasad kwalifikacji buhajów w centralnych wychowalniach. LIII Zjazd Nauk. PTZ, Olsztyn, 71, 1988.
 • 19. Szarek J., Brzuski P.: Uwarunkowania oceny wartości hodowlanej bydła w Polsce. Prz. Hod, 23, 9, 1988.
 • 20. Żuk B., Filistowicz A., Szyszkowski L.: Ocena wartości hodowlanej zdolności opasowej buhajów na podstawie pomiarów masy dała potomstwa. Prace i Mater. Zoot. 30, 53 - 64, 1984.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e9938648-1c9b-4123-bf27-0052d0ef6f34
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.