PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 07 |
Tytuł artykułu

Ocena jakości wód podziemnych w rejonie elektrowni i kopalni "Turów" na podstawie badań zawartości metali

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Estimation of groundwaters quality in area of power station and mine "Turow" on the base of metals contents study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzone w dwóch rejonach badawczych. Pierwszy zlokalizowany był w pobliżu Elektrowni i Kopalni „Turów” (Bogatynia, Działoszyn, Wolanów, Bratków). Drugi, stanowiący grupę kontrolną, usytuowany był na terenie gmin położonych w centralnej i północnej części powiatu zgorzeleckiego (Jerzmanki, Sławnikowice, Łagów, Gronów, Jagodzin). W próbkach wód, pobranych do analizy, oznaczano zawartość żelaza, manganu, ołowiu, kadmu, glinu, arsenu, cynku, miedzi i chromu oraz wskaźniki fizyko-chemiczne jakości wód tj. odczyn, przewodność, amoniak, azotany, azotyny, siarczany, fosforany, chlorki, twardość ogólną. Nie stwierdzono istotnych różnic w zawartości wymienionych składników w próbkach wód z obu rejonów badawczych. Kryterium zawartości metali ciężkich pozwala zaliczyć próbki wód podziemnych do I lub II klasy jakości. Wyjątek stanowi zawartość glinu (III lub IV klasa). Przy uwzględnieniu pozostałych parametrów fizykochemicznych, ogólna ocena jakości wód podziemnych wypada znacznie słabiej. Próbki wód znajdują się w klasie II, III, a nawet V (Jagodzin). Spowodowane jest to zwiększoną zawartością azotanów, amoniaku, manganu, glinu i arsenu. Z tego powodu próbki wód nie spełniają normy jakości wody do picia.
EN
Results of research works carried in two investigative areas are presented in the paper. The first was situated near Power Station and Mine “Turów” (Bogatynia, Działoszyn, Wolanów, Bratków). The second, presenting check group, was situated in central and northern districts of Zgorzelec administrative district (Jerzmanki, Sławnikowice, Łagów, Gronów, Jagodzin). In samples of water, collected for analysis, contents of iron, manganese, lead, cadmium, aluminium, arsenic, zinc, copper, chromium, physical and chemical parameters of groundwater quality such as pH, conductivity, ammonia, nitrates, nitrites, sulphates, phosphates, chlorides, total hardness was determined. It was not affirmed important differences in contents of mentioned components in samples of waters in both investigative areas. Criterion of metals contents allows to include samples of groundwaters for I or II class of quality. Exceptions presents contents of aluminium (III or IV class). Taking into consideration remaining physical and chemical parameters, general estimate of groundwater quality falls out considerably weakly. Samples of water locates in II, III and even V class (Jagodzin). It is caused by increased contents of nitrates, ammonia, manganese, aluminium and arsenic. For this reason samples of waters do not meets conditions for drinking water quality norm.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
07
Opis fizyczny
s.201-212,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
autor
Bibliografia
 • Chełmicki W. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
 • Długaszek M, Szopa M., Graczyk A. Zawartość metali ciężkich w polskich wodach mineralnych i Źródlanych. J.Elementol., 1(3), 2006, s.243–248.
 • Gromysz-Kałkowska K., Szubartowska E. Glin. Występowanie w przyrodzie oraz wpływ na organizmy roślin, zwierząt i człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999.
 • Kowalski J. Hydrogeologia z podstawami geologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Macioszczyk A., Dobrzyński D. Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Macioszczyk A. (red.) Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Raport o stanie środowiska województwa dolnośląskiego w 2006 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 2007, http:// www.wroclaw.pios.gov.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. Nr 241, poz. 2093).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. z 2004 r. nr 32, poz. 284).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 07.61.417).
 • Wiśniowska-Kielian B., Czech T. Heavy metal concentrations in well waters from Limanowa town area. Ecolog. Chem. Engineering, 14(5–6), 2007, s. 571–580.
 • Wspólny raport o jakości powietrza w trójgranicznym regionie Republiki Czeskiej, Polski i Niemiec w roku 2004 (były region Czarnego Trójkąta), 2005, CHMU (Czechy), WIOŚ (Polska), LfUG, UBA (Niemcy).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e98274f7-055a-4bad-9e33-c27bc8488509
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.