PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 1 |
Tytuł artykułu

Effect of legume-cereal mixtures for weed infestation

Warianty tytułu
PL
Wpływ mieszanek strączkowo-zbożowych na zachwaszczenie łanu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Do roślin spełniających warunki rolnictwa zrównoważonego należą gatunki strączkowe, których uprawa w siewie czystym, w warunkach Polski, jest dość zawodna i często nieopłacalna, dlatego ważne znaczenie odgrywają mieszanki tych roślin ze zbożami. Jednoczesna uprawa dwóch gatunków roślin należących do różnych rodzin niesie za sobą pewne problemy związane z ochroną łanu przed chwastami. Odpowiednio dobrany skład komponentów mieszanki, obok efektów produkcyjnych, może wpłynąć istotnie na kształtowanie zachwaszczenia łanu tych roślin. Celem badań było określenie wpływu uprawy współrzędnej bobiku z pszenżytem jarym, przy różnym zagęszczeniu roślin na jednostce powierzchni, na zachwaszczenie łanu. Wykazano, że w miarę zwiększania udziału rośliny zbożowej w mieszance z bobikiem, ograniczeniu ulegała liczebność i sucha masa chwastów. Chwastami dominującymi w zachwaszczeniu łanu były: Chenopodium album L., Galinsoga parviflora Cav., Thlaspi arvense L., Capsella bursa‐pastoris L., Galium aparine L. oraz Viola arvensis Murr.
EN
Legumes are regarded as cultivated plants fulfilling the requirement of sustainable agriculture. Cultivations of legumes in pure sowing is quite risky and often unprofitable. Therefore, the mixtures of these plants with cereal crops are of special value. Simultaneous cultivation of two plant from different families may cause some problems related to the protection of crops against weeds. Properly selected composition of the mixture components may result in high productivity effects and significantly influence the development of weed infestation. The aim of the study was to determine the effect of faba bean grown simultaneously with spring triticale on weed infestation different density of plants per unit area unit was tested. It was shown that with increasing share of the cereal crops in the mixture with field bean the number and dry weight of weeds were considerably reduced species. Dominant weeds in weed infestation were Chenopodium album L., Galinsoga parviflora Cav., Thlaspi arvense L., Capsella bursa‐pastoris L., Galium aparine L. and Viola arvensis Murr.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
1
Opis fizyczny
s.110-114,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl.Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl.Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl.Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl.Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
Bibliografia
 • Blecharczyk A. 2002. Reakcja żyta ozimego i jęczmienia jarego na system następstwa roślin i nawożenie w doświadczeniu wieloletnim. Rocz. AR Poznań, Rozp. Nauk. 32, 127 ss.
 • Buczek J., Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D. 2007. Ocena plonowania i odchwaszczającego działania jarych mieszanek zbożowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 516: 11–18.
 • Buraczyńska D. 2009. Zachwaszczenie mieszanek strączkowo-zbożowych przy zróżnicowanym składzie ilościowo-jakościowym. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (2): 779–783.
 • Buraczyńska D., Ceglarek F. 2009. Plon i skład chemiczny mieszanek strączkowo-zbożowych. Fragm. Agron. 26 (3): 15–24.
 • Creamer N.G., Bennett M.A., Stinner B.R., Regnier E.E. 1996. Mechanism of weed suppression in cover crop-based production systems. Hort Sci. 31: 410–413.
 • Harasim A. 2006. Przewodnik Ekonomiczno-Rolniczy w Zarysie. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy: 74–86.
 • Haymes R., Lee H.C.1999. Competition between autumn and spring planted grain intercrops of wheat (Triticum aestivum) and field bean (Vicia faba). Field Crops Res. 62: 167–176.
 • Idziak R., Michalski T. 2003. Zachwaszczenie i plonowanie mieszanek jęczmienia jarego i owsa przy różnym udziale obu komponentów w zasiewie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490: 99–104.
 • Kotecki A. 1990. Wpływ składu gatunkowego oraz zróżnicowanego udziału komponentów w mieszankach na plon nasion peluszki uprawianych w różnych warunkach glebowych. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rozpr. hab. 87, 54 ss.
 • Kurowski T., Hruszka M., Sadowski T. 1992. Zdrowotność pszenicy ozimej w specjalistycznych zmianowaniach. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 54: 225–233.
 • Noworolnik K. 2000. Mieszanki zbożowo-strączkowe w systemie rolnictwa zrównoważonego. Pam. Puł. 120 (2): 325–329.
 • Parylak D., Zawieja J., Jędruszczak M., Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Dąbkowska T., Snarska K. 2006. Wykorzystanie zasiewów mieszanych, właściwości odmian lub zjawiska allelopatii w ograniczeniu zachwaszczenia. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (3): 271–275.
 • Sobkowicz P., Podgórska-Lesiak M. 2007. Zmiany w zachwaszczeniu zasiewów czystych i mieszanek dwóch odmian grochu z jęczmieniem pod wpływem nawożenia azotowego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (3): 271–275.
 • Wanic M., Nowicki J., Kurowski P.T. 2004. Zachwaszczenie oraz stan zdrowotności jęczmienia jarego i owsa uprawianych w mieszance i siewach jednogatunkowych. Cz. I. Zachwaszczenie roślin. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 44 (2): 1191–1193.
 • Wenda-Piesik A., Rudnicki F. 2000. Występowanie niektórych agrofagów pszenżyta jarego uprawianego w siewie czystym i w mieszankach. Folia Univ. Agric. Stetin 206, Agricultura: 303–310.
 • Wojciechowski W., Zawieja J. 2007. Oddziaływanie płodozmianów specjalistycznych na dynamikę zachwaszczenia pól. Pam. Puł. 145: 255–261.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e87548dc-7ddc-48e9-9839-d958a6538dd7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.