PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Poziom ochrony konsumentów na rynku żywności w Polsce w opinii wybranej grupy młodych konsumentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Level of consumer protection in the market for food in Poland in the opinion of the selected group of young consumers
RU
Uroven’ zashhity potrebitelejj na rynke produktov pitanija v Pol’she po mneniju izbrannojj gruppy molodykh potrebitelejj
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem rozważań jest ocena poziomu ochrony konsumentów na rynku żywności w Polsce z punktu widzenia młodego konsumenta. Przeprowadzono badanie ilościowe, w wyniku którego stwierdzono, że młodzi konsumenci są przeświadczeni, że prawa konsumentów na rynku żywności nie są dostatecznie chronione. Bezpieczeństwo żywności jest ważnym priorytetem polityki ochrony konsumentów w Unii Europejskiej. Ten aspekt dostrzegli również młodzi konsumenci, uznając za najważniejsze prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa spośród praw przysługujących konsumentom na rynku żywności. Wyniki badań wskazują, że kluczowe powinno być prowadzenie dalszych działań edukacyjnych skierowanych do młodych konsumentów w celu poprawy ich wiedzy w zakresie praw przysługujących konsumentom na rynku żywności.
EN
An aim of considerations is to assess the level of consumer protection in the market for food in Poland from the young consumer’s point of view. There was carried out a quantitative research in result of which there was stated that young consumers were convinced that the consumers’ rights in the market for food were not sufficiently protected. Food security is an important priority of the consumer protection policy in the European Union. This aspect was also noticed by young consumers considering as the most important the right to protect health and safety among the rights consumers are entitled to in the market for food. The research findings indicate that the key should be carrying out further educational activities addressed to young consumers in order to improve their knowledge in the area of the rights consumers are entitled to in the market for food.
RU
Цель рассуждений – дать оценку уровня защиты потребителей на рынке продуктов питания в Польше с точки зрения молодого потребителя. Провели количественное изучение, в результате которого выявили, что молодые потребители убеждены, что права потребителей на рынке продуктов питания недостаточно защищены. Безопасность пищи – важный приоритет политики зашиты потребителей в Европейском Союзе. На этот аспект указали также молодые потребители, считая в качестве самого важного право на охрану здоровья и безопасности среди прав, которыми наделены потребители на рынке продуктов питания. Результаты изучения показывают, что основным должно быть проведение дальнейших действий по обучению, направленных молодым потребителям, для повышения их знаний в области прав, служащих потребителям на рынке продуктов питания.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.296-307,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Zakład Badań Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
  • Zakład Badań Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
Bibliografia
  • Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection. Flash Eurobarometer 358 (2013), European Commission, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm [dostęp: 10.11.2013].
  • Food-related risks. Special Eurobarometer 354 Summary (2010), European Comission, Belgium [dostęp: 19.06.2012].
  • Reich N. (2011), Harmonisation of European contract law: with special emphasis on consumer law, “China-EU Law Journal”, No. 1(1-2).
  • Wojciechowski P. (2013), Skutki prawne przekroczenia daty minimalnej trwałości i terminu przydatności do spożycia, „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”, nr 3.
  • Wzmocnienie ochrony konsumentów – projekt UE − 24/05/2012 (2014), Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/news/environment/120524_pl.htm [dostęp: 10.03.2014].
  • Znajomość praw konsumenckich oraz analiza barier utrudniających konsumentom uczestnictwo w rynku − raport z badań (2009), UOKiK, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e77ea91a-9d79-4a09-aafb-c6b6790ab056
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.