PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ zróżnicowanego nawożenia gleby na kształtowanie się jej aktywności enzymatycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of differentiated fertilization on formation of soil enzymatic activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W badaniach uwzględniono statyczne doświadczenie założone w 1948 roku, w którym stosowany jest obornik i nawozy mineralne oraz CaO i MgO. Badano zawartość P, S, N og., С org. oraz aktywność kwaśnej fosfatazy i inwertazy gle­bowej, pod uprawą buraka cukrowego. Najwyższe zawartości oznaczanych pier­wiastków i enzymatycznej aktywności wykazano w próbkach nawożonych obornikiem i NPK z dodatkiem MgO i CaO. Obserwowano znaczny spadek aktywności enzymów, jak również zawartości określanych pierwiastków w glebie nienawożonej lub nawożonej tylko nawozami mineralnymi.
EN
In static experiment carried out since 1948, different fertilization treat­ments with manure and mineral fertilizers were applied. The contents of P, S, N, org. С and acid phosphatase and invertase activity were determined in soil under sugar beet production. The highest values of determined elements content and enzymes activity were found in soil fertilized with FYM and NPK supplemented with of MgO and CaO. Considerable decreases of enzymatic activity and content of the elements in soil non-fertilized or fertilized with only mineral fertilizers were observed.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.199-206,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Biochemii, Akademia Techniczno-Rolnicza im.J.J.Śniadeckich, Bydgoszcz
 • Zakład Biochemii, Akademia Techniczno-Rolnicza im.J.J.Śniadeckich, Bydgoszcz
autor
 • Zakład Biochemii, Akademia Techniczno-Rolnicza im.J.J.Śniadeckich, Bydgoszcz
Bibliografia
 • Adamus M., Drozd J., Stanisławska E. 1989. Wpływ zróżnicowanego nawożenia organicznego i mineralnego na niektóre elementy żyzności gleby. Rocz. Gleb. 40(1): 101-110.
 • Blecharczyk A., Skrzypczak G., Małecka I. 1993. Effect of long organie and mineral fertilization on chemical properties and enzymatic activity of soil. Proc. of the Inter­national Symp. „Long-term static fert. exper." 15-18.VI.1993, Warszawa-Kraków: 167-176.
 • Cieśla W., Pech K., Pawluczuk Z., Rześniowiecka-Sulimierska G. 1977. Wstępne badania nad aktywnością fosfatazy i ureazy w czarnoziemach kujawskich. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, 44: 23-35.
 • Cieśla W., Koper J. 1990. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralno-organicznego na kształtowanie się poziomu fosforu organicznego i przyswajalnego oraz aktywność enzymatyczną gleb. Rocz. Gleb. 41(4/3): 73-83.
 • Deng S.P., Tabatabai M.A. 1997. Effect of tillage and residue management on enzyme activities in soils: III. Phosphatases and Aiylosulphatase. Biol. Fertil. Soils 24: 141-146.
 • Koper J. 1994. Zawartość fosforu przyswajalnego, ogółem i nieorganicznego oraz aktywność fosfatazy w glebie nawożonej obornikiem i gnojowicą z różnym zmianowaniem upraw. Prace Nauk. AE Wrocław, 677: 32-41.
 • Mercik S., Góralski J., Gutmańska B. 1984. Badania nad współdziałaniem potasu, magnezu, i wapnia na różnych glebach i pod różnymi roślinami. Cz. I. Zmiany w niektórych cechach żyzności gleb po kilkuletnim nawożeniu. Rocz. Gleb. 33(2/1): 49-60.
 • Przeździecki Z. 1984. Biologiczne skutki chemizacji środowiska. PWN, Warszawa: 191 ss.
 • Tabatabai M.A., Bremner J.M. 1972. Distribution of total and available sulphur in selected soils and soil profiles. Agron. J. 64: 40-44.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e7722a4a-02cf-4664-b0b8-8ff075f356b0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.