PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 08 | 2 |

Tytuł artykułu

The evaluation of chosen hucul horses’ morphometric traits with the use of point method

Warianty tytułu

PL
Ocena niektórych cech morfometrycznych konia huculskiego z zastosowaniem metody punktowej

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of the study was to evaluate chosen Hucul horses' morphometric traits with the use of point method exemplified by chosen Hucul horses' morphometric traits. The study has been conducted in 561 Hucul horses of both sexes, which were divided into 6 age groups. Each specimen underwent the measurement of the height at withers, the tho­rax's circumference, the metacarpus's circumference, the head's length, the neck's lateral length, the height at the sacrum, the trunk's oblique length (greater) and the pelvis's width. The obtained results were applied to statistical analysis, including the calculation of a mean arithmetic value, a minimal value, a maximal value and standard deviation, which served for the construction of an appropriate point scale. At the following stage they enabled us to perform the analysis with the use of non-nominal data represented in points. Within the parameters considered, the homogeneity of investigated material was found, which could indicate stable growth of morphometric traits. However, the tendency of metric traits for homogenous but unstable growth was also observed. Moreover, we have found that point values obtained for three-year-old horses, and to a lesser extent the ones obtained for two-year-old horses, were higher than the values calculated for the individuals qualified for the group of adult horses.
PL
Celem niniejszej pracy była ocena cech morfometrycznych konia hucul­skiego z zastosowaniem metody punktowej na przykładzie wysokości w kłębie, obwodu klatki piersiowej i obwodu śródręcza. Badania przeprowadzono na 561 koniach huculskich obu płci, które zakwalifikowano do 6 grup wiekowych. Na każdym osobniku dokonano pomiaru wysokości w kłębie, obwodu klatki piersiowej, obwodu śródręcza, długości głowy, długości bocznej szyi, wysokości w krzyżu, skośnej długości ciała (większej) oraz szerokości miednicy. Uzyskane wartości poddano analizie statystycznej, obliczając średnią arytmetyczną, minimum, maksimum i odchylenie standardowe, które posłużyły do skonstruowania odpowiedniej skali punk­towej. Na dalszym etapie umożliwiły one przeprowadzenie analizy z zastosowaniem da­nych niemianowanych wyrażonych w punktach. Wśród rozpatrywanych parametrów stwierdzono jednorodność badanego materiału, co wskazywałoby na ustabilizowany wzrost cech morfometrycznych. Jednak zauważa się również tendencję cech metrycznych do jednolitego, lecz nieustabilizowanego wzrostu. Ponadto wykazano, że uzyskane warto­ści punktowe trzylatków, a w mniejszym stopniu dwulatków, były wyższe od badanych osobników zakwalifikowanych do grupy koni dorosłych.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

08

Numer

2

Opis fizyczny

p.17-26,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
autor
 • University of Zielona Gora, Zielona Gora, Poland

Bibliografia

 • Brzeski E., Jackowski M., Łuszczyński J., 1993. Ocena wybranych cech psychicznych koni huculskich. Cz. I. Prz. Hod., 10, 19-26.
 • Brzeski E., Jackowski M., Łuszczyński J., 1995. Ocena wybranych cech psychicznych koni huculskich. Cz. II. Zesz. Nauk. AR Kraków. Zoot., 30, 105-114.
 • Brzeski, E., Kulisa M., 1993. Charakterystyka biometryczna koni huculskich. Zesz. Nauk. AR Kraków. Zoot., 29, 83-90.
 • Cywiński L., 1958. Hodowla konia huculskiego. Prz. Hod., 1, 23-26.
 • Głębocki M., 1962. Hodowla koni w krakowskim rejonie hodowli zwierząt zarodowych. Prz. Hod., 1, 22-24.
 • Hroboni Z., 1958. Kierunki w polskiej hodowli koni. Prz. Hod., 4, 26.
 • Hroboni Z., 1959. Wrażenia ze stadnin koni huculskich w Czechosłowacji. Prz. Hod., 4, 31-33.
 • Hroboni Z., 1968. Konie huculskie w Polsce. Koń Pol., 2, 2-6.Kario W., Jackowski M., 1991. Pomiary biometryczne młodych koni huculskich. Zesz. Nauk. AR Kraków, 29, 63-69.
 • Kosiniak-Kamysz K., Jackowski M., Gedl-Pieprzyca J., 2000. Przydatność koni huculskich do różnych form hipoterapii. Prz. Hod., 50, 129-138.
 • Lasota-Moskalewska A., 1997. Podstawy archeozoologii. Szczątki ssaków. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 205-211.
 • Purzyc H., 2006. Cechy konia huculskiego w świetle badań morfometrycznych. Praca dokt., Wydz. Med. Wet. SGGW, Warszawa.
 • Purzyc H., 2009. Focus on Hucul horses during postnatal development in view of chosen Morphometric traits. Revue Med. Vet., 160, 500-506.
 • Sasimowski E., 1994. Rasy zwierząt w Polsce - konie. Med. Wet. 50, the 3rd page of the cover.
 • Skuciński E., 1966. Rozwój i stan hodowli koni w woj. krakowskim. Koń Pol., 4, 7-9.
 • Tomczyk-Wrona I., 2004. Księga stadna koni rasy huculskiej. Introduction. Vol. 8., PZHK, War­szawa, 5-9.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-e6ba8369-cf85-4231-9b66-43e2b10dd3f4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.