PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 348 |
Tytuł artykułu

Transport w uspołecznionych gospodarstwach rolniczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Transport v obobshhestvlennykh sel'skoxozjajstvennykh predprijatijakh
EN
Transport in socialized agricultural enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
В статье рассматриваются проблемы транспорта в обобществленных хозяйствах. В этих хозяйствах в послевоенный период происходили далеко продвинутые организационные изменения. Их последствием был неуклонный рост площади сельскохозяйственных угодий в этих хозяйствах. Расширение площади хозяйств приводило к продлению подъездных дорог к полям и лугам из центра хозяйства. Рост степени товарности продукции приводил к укреплению связей хозяйств с рынками снабжения и сбыта. Указанные изменения вызвали увеличение значения транспорта в крупнотоварных хозяйствах. От стал основным фактором лимитирующим эффективность хода производственных процессов в хозяйствах. Условием рационализации транспортных процессов является правильное изучение его видов и размеров, а в первую очередь факторов влияющих на уровень затрат энергии на транспорт. В связи с этим в статье рассматриваются виды транспорта в сельском хозяйстве и мерила применяемые для его определения. Проведенные исследования показали, что транспортная масса в данного типа хозяйствах составляет 33-45 тонн на гектар селвскохозяйственных угодий. Преобладающую позицию занимают продукты переводимые в рамках внутренного транспорта. Характеризуется также уровень затрат на транспорт и резервы транспортных средств. На основании приведенных результатов исследований обсуждается роль наиболее важных факторов влияющих на потребности хозяйств в транспорте, таких как качество дорог, виды применяемых транспортных средств и уровень организации транспортных работ.
EN
The problem of transport in socialized agricultural enterprises is discussed in the paper. In these farms considerable organizational changes took place in the post-war period. They consisted in a considerable widening of the area of agricultural lands in these farms. This widening resulted in elongation of access roads to fields and meadows from the farm centre. An increase of the marketability degree of production led to closer links of farms with supply and sale markets. The above changes resulted in an increase of the role of transport in large agricultural enterprises. The transport became a factor limiting an efficient course of production processes in farms. A condition of rationalization of transport processes is a proper recognition of transport kinds and ranges and, first of all, of the factors affecting the level of energy expenditures for transport and criteria of its measurement are discussed in the paper. The investigation results prove that the transport mass in farms of such a type amounts to 33-45 tons per hectare of agricultural lands. Dominating position occupy the products forwarded within the framework of the inner transport. Also the level of expenditures for transport and reserves of transport means are characterized. On the basis of the investigation results the role of most important factors forming the transport needs in farms, such as quality of roads, kind of applied transport means and level of organization of transport works, is discussed.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
348
Opis fizyczny
s.73-86,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Bielejec J.: Transport rolnictwa. Przegląd komunikacyjny 6, 1983.
 • 2. Dąbrowska M.: Energochłonność transportu rolniczego. Nowe Rolnictwo 10, 1980.
 • 3. Kierul Z., Piwowarczyk St.: Wpływ rozwoju urządzeń transportowych i zmian w technologii produkcji na urbanizację przedsiębiorstw rolniczych. PWN, Warszawa 1965.
 • 4. Kokoszka St.: Wykorzystanie czasu środków transportowych w transporcie rolniczym gospodarstw wielkoobszarowych. Nowe Rolnictwo 12, 1982.
 • 5. Konowrocki A.: Możliwości optymalizacji warunków obsługi transportowej procesów produkcyjnych w rolnictwie. Nowe Rolnictwo 5, 1979.
 • 6. Konowrocki A., Gurtowska R.: Efekty postępu mechanizacji nawożenia obornikiem w PGR Leszno. Nowe Rolnictwo 21, 24, 1981.
 • 7. Około-Kułak St.: Ekspertyza transportu zboża i nawozów mineralnych w woj. szczecińskim. ZER 6, 1982.
 • 8. Sehn Z.: Organizacja transportu rolniczego w PGR Nacpolsk. Praca magisterska. Maszynopis w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych. Warszawa 1985.
 • 9. Tarnowski T.: Wielkość, struktura oraz czynniki warunkujące transport wewnętrzny w PGR Taczanów. Praca magisterska w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW-AR. Warszawa 1982.
 • 10. Wójcicki Z.: Potrzeby transportowe rolnictwa na tle stanu produkcji surowców żywnościowych. Nowe Rolnictwo 23, 24, 1980.
 • 11. Ziętara W., Lewandowski J.: Wielkość, struktura i koszty transportu technologicznego w przedsiębiorstwie łąkarskim PGR Wizna. Rocz. Nauk Rol. G, 81, 3, 1977.
 • 12. Ziętara W.: Wielkość, struktura i koszty transportu zewnętrznego w przedsiębiorstwie położonym niekorzystnie w stosunku do rynków zaopatrzenia i zbytu. Maszynopis w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych i IBMER. Warszawa 1975.
 • 13. Ziętara W.: Organizacja i koszty zaopatrzenia w części zamienne w PGR. Mechanizacja Rolnictwa 6, 1976.
 • 14. Roczne sprawozdanie z kompleksowej mechanizacji. Maszynopis w Pracowni Gospodarstw Uspołecznionych. Zakład Eksploatacji Maszyn IBMER, Warszawa 1983.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e6845e84-2d8b-4f2f-a4e9-77cf7273e161
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.