PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 07 | 2 |

Tytuł artykułu

Strukturalne i krajobrazowe aspekty przemian wiejskich jednostek osadniczych a planowanie przestrzenne

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Structural and landscape aspects of transformations of rural settlement units versus spatial planning

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W artykule zwrócono uwagę na urbanizację i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, implikujący ich zmiany strukturalne i przestrzenne. Zmiany zachodzące na obszarze wiejskich jednostek osadniczych rodzą problemy społeczne, ekonomiczne i przestrzenne. Najważniejszym problemem przestrzennym obszarów wiejskich w Polsce jest rozproszenie zabudowy. Jeśli nie zostanie ono w przyszłości zahamowane, może zwiększyć bariery cywilizacyjnego rozwoju wsi. Czynnikiem znacznie zmieniającym strukturę przestrzenną, krajobrazową i warunki środowiska obszarów wiejskich jest lokalizacja inwestycji, np. dróg krajowych, obiektów przemysłowych, farm hodowlanych i in. W kształtowaniu środowiska i zagospodarowaniu gmin, zapewniającym zrównoważony rozwój wiejskich jednostek osadniczych, ważne są (mimo wielu niedoskonałości) instrumenty planowania przestrzennego, które zostały pokrótce omówione.
EN
The article considers urbanization and multi-functional development of rural areas, which imply their structural and spatial changes. Those changes occurring in rural settlement unit areas bear social, economic and spatial problems. The most important spatial problem of rural areas in Poland is the dispersal of development. Unless it is stopped in future, it may enhance the barriers of civilization growth of villages. The factor, which considerably changes spatial and landscape structures, as well as environmental conditions of rural areas, is the location of various investment projects, e.g. national roads, industrial facilities, breeding farms, and others. However, these are spatial planning instruments, which (despite their numerous deficiencies) are vital for developing of environment and developing of communes. Those tools have been shortly reviewed.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

07

Numer

2

Opis fizyczny

s.25-34,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Rozwoju Miast, Kraków

Bibliografia

 • Bukraba-Rylska I., 2008, Socjologia polskiej wsi. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chilczuk M., Siemiński J., 1977, Przekształcenia osadnictwa wiejskiego w Polsce. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 • Kachniarz T., 1990, Rzeczywistość i problemy przestrzennego zagospodarowania gmin. Wyd. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 • Kamiński Z.J., 2008, Współczesne planowanie wsi w Polsce – zagadnienia ruralisty. Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Przegląd Geograficzny, t. 48, z. 4.
 • Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B., 2002, Odory. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ministerstwo Infrastruktury (MI), 2007, Program budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2008-2012.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), 2006, Narodowa strategia spójności. Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), 2006, Strategia rozwoju kraju 2007-2015. Warszawa.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), 2007, Program operacyjny rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa.
 • Szulc H., 2002, Atlas historyczny wsi w Polsce. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Warszawa.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M., 2007, Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U.2003.64.592.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Dz.U.2003.166.1612.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U.1995.16.78.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.1994.89.415.
 • Wieczorkiewicz W., 1995, Planowanie osadnictwa wiejskiego. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Ziobrowski Z. (red), Pijanowski J.M. (red.), Krzyk P., Korzeniak G., Szlenk-Dziubek D., Rütsche P., 2008, Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Monografia, Wyd. Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.
 • Żarska B., 2006, Modele ekologiczno-przestrzenne i zasady kształtowania krajobrazu gmin wiejskich. Wyd. SGGW, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-e5e48fda-018d-4c41-b3a1-ba61f6437de1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.