PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 458 |
Tytuł artykułu

Zastosowanie systemu modelowania zlewni (Wateshed Modeling System) do badań hydrologicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Aplication of Wateshed Modeling System (WMS) to hydrological investigations on small agricultural catchment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu przedstawiono zastosowanie pakietu WMS, będącego połączeniem hydrologicznego modelu HEC-1 o parametrach dyskretnie rozłożo­nych z interfejsem Geograficznego Systemu Informacyjnego (GIS) w małej zlewni użytkowanej rolniczo. Zastosowanie funkcji GIS umożliwiło utworzenie cyfrowej bazy danych zlewni Zagożdżonki, składającej się z modelu wysokości terenu typu TIN oraz warstw tematycznych systemu sieci rzecznej, użytkowania i gleb. Na ich podstawie dokonano automatycznego podziału zlewni na podsystemy i wyliczono wielkości parametrów wejściowych modelowania matematycznego fal wezbranio- wych. Modelowano reakcję wydzielonych zlewni na historyczne epizody opadowe. Wydzielone zlewnie różnicowe traktowano jako nieobserwowane. Rozdział zare­jestrowanego opadu na straty i opad skuteczny wykonano metodą SCS, optymali­zując wartość parametru CN przy założeniu równej objętości opadu efektywnego i wezbrania. Do wyznaczania wezbrań opadowych w zlewniach zastosowano kon­cepcyjny model hydrogramu jednostkowego Wackermanna, którego parametry wyznaczono z formuł empirycznych. Hydrogramy wezbrań w profilach zamykają­cych wyznaczono jako kombinację hydrogramu odpływu ze zlewni różnicowej i fali transformowanej w korycie z profilu zamykającego w górze rzeki. Hydrogra­my obliczone poddano weryfikacji sprawdzając zgodność wartości hydrogramów obliczonych z obserwowanymi.
EN
The paper describes an application of WMS software - complete integra­tion of GIS and partially distributed hydrological model (HEC-1) in small agri­cultural catchment. Geographical Information System (GIS) techniques were used to evaluate the digital database of Zagożdżonka river basin (TIN model of elevation, thematic maps of drainage system, soil and land use), to delineate sub- basins and to determine spatial parameters for rainfall flood hydrographs evalua­tion. Effective rainfall was determined by the use of Soil Conservation Service Curve Number method according to analysis of total rainfall and direct flow vo­lumes in delineated subcatchments, and calculated from the thematic maps. Transformation of effective rainfall into runoff are performed in subbasins using empirical formula of Wackermann's unit hydrograph model based on parame­ters extracted by use of GIS. Muskingum method was used as a flood routing model to simulate water transport in a channel. Outlet hydrographs in gauges connect the outflows routed from gauged upstream subbasin and hydrograph calculated in the differntial catchment closing cross-section. Values determined from partially distributed model were compared with observed values for gauged outlets. A special correlation coefficient was used for evaluation of model perfor­mance.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
458
Opis fizyczny
s.185-194,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • [1] Banasik K. 1995. Model sedymentogramu wezbrania opadowego w małej zlewni rolniczej. Wyd. SGGW: 120 ss.
 • [2] BOSS WMS 4.1. User's Manual 1997.
 • [3] Corps of Engineers 1960. Routing of floods through River Channels. Engineering Manual 1110-2-1408, US Army, Washington, D.C.
 • [4] Delleur J.W., Sarma R.B.S., Rao A.R. 1973. Comaprison of rain­fall-runoff models for urban areas. J. of Hydr. 18: 3-4.
 • [5] Grot Т., Kowalska E. 1997. Analiza przydatności modelu HEC-1 jako modułu systemu WMS 4.1 do wyznaczania wezbrań opadowych w małych zlewniach rolniczych na przykładzie zlewni rzeki Zagożdżonki po profil Płachty Stare. Praca Magisterska wykonana w Ka­tedrze Budownictwa Wodnego SGGW Warszawa.
 • [6] Ignar S. 1993. Metodyka obliczania przepływów wezbraniowych w zlewniach nieobserwowanych. Wyd. SGGW: 56 ss.
 • [7] Meijerink A.M.J., Brouwer DE H.A.M, Mannaerts C.M., Vene­zuela C.R. 1994. Digital elevation models and their applications. In: Introduction to the use of Geographic Information Systems for Practical Hydrology. ITC Publ No. 23: 149-182.
 • [8] Rallison R.E., Miller N. 1981. Past, present and future of SCS ru­noff procedure. Int. Symp. on Rainfall-Runoff
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e486e682-33db-4a72-ba12-71284d7582d8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.