PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 58 | 2 |
Tytuł artykułu

Postępowanie proekologiczne w hotelarstwie wyrazem społecznej odpowiedzialności w biznesie

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Pro-ecological conduct in the hotel industry as an expression of the corporate social responsibility
RU
Proehkologicheskoe povedenie v gostinichnom dele kak vyrazhenie obshhestvennoj otvetstvennosti v biznese
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem autora niniejszej publikacji jest ukazanie postępowania proekologicznego w hotelarstwie jako działania zgodnego ze społeczną odpowiedzialnością w biznesie (Corporate Social Responsibility - CSR). Dla osiągnięcia tego celu posłużono się metodą analizy literatury przedmiotu oraz analizą stanu faktycznego na rynku usług hotelarskich. Jak wynika z przedstawionego materiału, jednym z podstawowych przejawów społecznej odpowiedzialności w działalności hotelarskiej jest podejmowanie działań proekologicznych. Wiodące marki hotelowe angażują się w akcje, których celem jest zmniejszenie szkodliwej działalności hoteli oraz propagowanie idei odpowiedzialności za otaczające je środowisko. Wnioskiem wiodącym z opracowania może być stwierdzenie, iż hotelarstwo jest istotną gałęzią działalności gospodarczej w propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
EN
An objective of the author of this publication is to present the pro-ecological conduct in the hotel industry as an activity complying with the corporate social responsibility. In order to achieve the objective he used the method of analysis of the subject literature and analysis of the actual state in the market for hotel services. As the presented material shows, one of the basic symptoms of social responsibility in hotel industry’s activities is undertaking pro-ecological actions. The leading hotel brands involve themselves in the actions whose objective is to reduce harmful activities of hotels and to propagate the idea of responsibility for the surrounding environment. A leading conclusion of the elaboration may be the statement that the hotel industry is an important branch of business in propagating the idea of corporate social responsibility.
RU
Цель автора публикации - указатьна проэкологическое поведение в гостиничном деле как действия, отвечающего общественной ответетсвенности в бизнесе. Для достижения этой целибыл использовали метод анализа литературы предмета и анализ действительного состояния на рынке услуг гостиничного дела. Как вытекает из представленного материала, одним из основных проявлений общественной ответственности в гостиничной деятельности является предприятие проэкологических дейтвий. Ведущие гостиничные марки включаются в действия, цель которых - снижение вредной деятельности гостиниц и популяризация идеи ответственности за окружающую их среду. Основным выводом разработки можкт быть констатация, что гостиничное дело - существенная отрасль экономической деятельности в популяризации идеи общественной ответственности бизнеса.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
58
Numer
2
Opis fizyczny
s.46-55,bibliogr.
Twórcy
autor
 • ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa
Bibliografia
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Dominik P., Zrównoważony rozwój. Ekologia w hotelarstwie i gastronomii, „Przegląd Gastronomiczny” 2009, nr 4.
 • Dominik P., Drogoń W., Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego, Wyd. Almamer, Warszawa 2009.
 • Hotele dla środowiska. Rozmowa z A. Róg-Skrzyniarz, „TTG Polska” 2011, nr 9.
 • Iwanow A. P., Skriebkowa O., Wallis A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe WSOTiH” 2009, nr 1.
 • Kieś-Kokocińska K., Gdzie w Polsce ekologia jest czystym biznesem?, „Hotel Profit” 2009, nr 9.
 • Majewski J., Czy polskie hotelarstwo będzie bardziej zielone?, „Hotelarz” 1999, nr 4.
 • Majewski J., Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich, wybrane przykłady, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa 1999.
 • Niekonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2009.
 • Nierzwicki W., Etykietowanie środowiskowe w hotelarstwie, „Turystyka i Hotelarstwo” 2007, nr 11.
 • Witkowski Cz., Hotelarstwo Cz. I- Podstawy hotelarstwa, WSE w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Witkowski Cz., Kachniewska M., Hotelarstwo Cz. III—Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, WSE w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Tkaczyk J., Europejskie oznakowanie ekologiczne Ekolabel drogą do sukcesu w branży hotelarskiej, „TTG Polska” 2011, nr 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e4769bd5-1efd-44f8-a17e-16b9542e6ff3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.