PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 6 |
Tytuł artykułu

Potencjał zasobów pracy przedsiębiorstw biogospodarczych w Polsce a możliwości instytucjonalnego wsparcia biogospodarki o charakterze międzywojewódzkim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The potential of bio-economy’s labor resources in Poland and the opportunities of institutional bio-economy support among voivodeships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest identyfikacja i analiza potencjału zasobów pracy przedsiębiorstw wybranych branż biogospodarki w Polsce w ujęciu wojewódzkim. Dokonano próby wskazania obszarów, na których możliwe jest podjęcie współpracy międzywojewódzkiej w oparciu o wybrane branże biogospodarki oraz wdrożenie instytucjonalnych form wsparcia tego typu działalności (np. w postaci klastrów czy parków technologicznych). Analizom poddano sekcje (według PKD 2007): A, C – działy 10, 13, 16 oraz 17, E – dział 38. Wykazano, że w 2014 roku ponadprzeciętnym potencjałem pracowników zatrudnionych w branżach związanych z biogospodarką w stosunku do średniej krajowej w największej liczbie branż charakteryzowało się województwo wielkopolskie, a także lubuskie, łódzkie i podlaskie. Wskazano grupy województw cechujących się ponadprzeciętnym potencjałem zasobów pracy umożliwiającym stymulowanie instytucjonalnej współpracy międzywojewódzkiej o charakterze jedno- i wielosektorowym.
EN
This paper identifies and examines the labor resources potential of chosen branches’ enterprises in Poland regarding voivodeships. An author made an attempt to point the areas where there is an opportunity to cooperate among voivodeships basing upon chosen bio-economy branches and moreover implementing the institutional support forms in this kind of activity (clusters, technological parks). An analysis concerned (according to Polish Activity Classification 2007): section A, section C – parts; 10, 13, 16 and 17 and also section E – part 38. The survey showed that Wielkopolska region(Great Poland) was characterized by above the average potential of staff employed in the greatest number of branches connected with bio-economy in relation to national average and also regions: Lubuskie, Łódzkie, Podlaskie. In the paper one pointed the groups of regions characterizing with above the average labor resources potential thus making possible to stimulate institutional cooperation among voivodeships of one and many-sectors character.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
6
Opis fizyczny
s.88-93,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych. GUS. 2016. www.stat.gov.pl, dostęp maj 2016.
 • BECOTEPS. 2011. The European Bioeconomy in 2030. Delivering Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challenges. 2011. Bio-Economy Technology Platforms. http://www.plantetp.org/images/stories/stories/documents_pdf/brochure_web.pdf. dostęp czerwiec 2016.
 • EC. 2002. Regional clusters in Europe. Observatory of European SMEs no. 3. Luxembourg: European Commission.
 • EC. 2012. Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: COM(2012) 60, 13.2.2012. Brussels: European Commission.
 • Gołębiewski Jarosław. 2014. „Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionów w Polsce”. Przedsiębiorczość i Zarządzanie XV (8): 55-69.
 • Gralak Katarzyna. 2015. “Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej”. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 14 (63): 65-74.
 • GUS. 2015. Rocznik statystyczny przemysłu. Warszawa.
 • Kalbarczyk Eliza, Ewa Woźniak, Robert Kalbarczyk. 2015. “Institutional support for bio-economy in the Wielkopolska region – initial research results”. Economic and Regional Studies 8 (3): 31-50.
 • KE. 2011. „Ekologiczna gospodarka dla Europy: dotychczasowe osiągnięcia i potencjał na przyszłość. Komisja Europejska.
 • Komor Agnieszka. 2014. „Specjalizacje regionalne w zakresie biogospodarki w Polsce w układzie wojewódzkim”. Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 248-253.
 • Kryjom Piotr. 2014. Klastry badane – szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje. Warszawa: Instytut Przedsiębiorstwa SGH. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/konferencje/Documents/klastry_szkielkiem_i_okiem-biogospodarka_p.kryjom.pdf, dostęp czerwiec 2016.
 • Łącka Irena. 2014. „Konsorcjum naukowo-badawcze sposobem na transfer wiedzy i technologii w sektorze biogospodarki północno-zachodniej Polski”. Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 171-176.
 • Marchuk Iuliia. 2015. “Innovative forms of bioeconomy in the region. Challenges and opportunities for Ukraine”. Economic and Regional Studies 8 (3): 111-122.
 • Poskrobko Bazyli. 2008. „Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu kapitału ludzkiego na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy”. Optimum. Studia Ekonomiczne 4 (40): 93-108.
 • Rönnlund Ida, Tiina Pursula, Marika Bröckl, Laura Hakala, Päivi Luoma, Maija Aho, Alina Pathan. 2014. Creating value from bioresources. Innovation in Nordic Bioeconomy. Nordic Innovation Report 2014:01. Oslo: Nordic Innovation.
 • US w .... 2016. Biuletyn statystyczny województwa … IV kwartał 2015. Urząd Statystyczny w ...
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e41d06a3-c3e1-4a61-9d2e-3fa62a5ca83b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.