PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 69 | 1 |
Tytuł artykułu

Przydatność kiszonych wytłoków z jabłek do produkcji biogazu

Warianty tytułu
EN
Evaluation of esilaged apple pomace usefulness for biogas production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena przydatności kiszonych wytłoków z jabłek do produkcji biogazu. Oceny dokonano na podstawie porównania wydajności produkcji biogazu z kiszonych wytłoków z jabłek, kiszonki z kukurydzy oraz kiszonki z wytłoków i kukurydzy zmieszanych w proporcjach 1:1. W wyniku mezofilowej fermentacji metanowej wyżej wymienionych substratów otrzymano w przeliczeniu na tonę suchej masy organicznej odpowiednio 559,6; 771,7 i 656,9 m³ biogazu o zawartości metanu 54,5–59,3%. Tym samym wykazano, że kiszone wytłoki z jabłek stanowią substrat o wysokim potencjale biogazowym oraz są przydatne w procesie współfermentacji metanowej z kiszonką z kukurydzy.
EN
The aim of study was to evaluate the usefulness of ensilaged apple pomace for biogas production. Evaluation was performed by comparison of the amount of biogas produced from silages prepared from apple pomace, maize and mixture of maize and apple pomace with the ratio of 1:1. After mesophilic methane fermentation of aforementioned substrates 559,6; 771,7 and 656,9 m³ of biogas per tone of volatile solids were obtained respectively with the content of methane 54,5-59,3%. Thus demonstrated that ensilaged apple pomace characterized by high biogas potential and constitute an useful co-substrate for biogas production in the fermentation process with maize silage.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
1
Opis fizyczny
s.5-13,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Technologii Fermentacji, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, ul.Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
 • Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Bibliografia
 • 1. Deublein D., Steinhauser A. (2011). Biogas from Waste and Renewable Resources. An Introduction. Wydawnictwo WILEY-VCH, 56
 • 2. El-Mashad H. M., Zhang R. (2010). Biogas production from co-digestion of dairy manure and food waste. Bioresource Technol., 101, 4021-4028
 • 3. Fronc A., Nawirska A. (1994). Możliwości wykorzystania odpadów z przetwórstwa owoców. Ochrona Środowiska, 2 (53), 31-32
 • 4. Jędrczak A. (2003). Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 5. Kafle G. K., Kim S. H. (2013). Anaerobie treatment of apple waste with swine manure for biogas production: Batch and continuous operation. Appl. Energy, 103, 61-72
 • 6. Komorowicz M., Wróblewska H., Pawłowski J. (2009). Skład chemiczny i właściwości energetyczne biomasy z wybranych surowców odnawialnych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 402-410
 • 7. Kumider J. (1996). Utylizacja odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Poznań: Wyd. AE, 66-70
 • 8. Misiura A. (2008). Produkty uboczne przemysłu owocowo-warzywnego i ich wykorzystanie na cele paszowe. Hodowca Bydła, 9
 • 9. Nawirska A., Kwaśniewska M. (2004). Frakcje błonnika w wytłokach z owoców. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 3 (1), 13-20
 • 10. Nowak K., Mitka K. (2004). Pektyny – polisacharydy pochodzenia naturalnego. Przem. Ferm. Owoc.-Warz., 49 (9), 24-26
 • 11. Oszmiański J. Wpływ zabiegów technologicznych na zachowanie przeciwutleniaczy w wybranych sokach owocowych. W: Materiały z konferencji: Naturalne przeciwutleniacze: od surowca do organizmu. Poznań, 29-30.01.2007
 • 12. Podkówka W. (2006). Kukurydza jako substrat do produkcji biogazu. Kukurydza, 12, 26-29
 • 13. Podkówka Z., Podkówka W. (2010). Substraty dla biogazowni rolniczych. Warszawa: Redakcja Agro-Serwis
 • 14. Szlachta J. (2009). Ekspertyza. Możliwość pozyskiwania biogazu rolniczego jako odnawialnego źródła energii. Publikacja dostępna w serwisie: www.agenpol.pl
 • 15. Szymańska M., Łabętowicz J. (2009). Dostępność i zasoby substratów do produkcji biogazu w Polsce. Czysta Energia, 5 (91)
 • 16. Tarko T., Duda-Chodak A., Bebak A. (2012). Aktywność biologiczna wybranych wytłoków owocowych i warzywnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (83), 55- 65
 • 17. Zielińska K., Potkański A., Zastawny J., Miecznikowski A., Suterska A. (2008). Efekty działania preparatów bakteryjnych i bakteryjno-enzymatycznych w procesie kiszenia pasz. W: Kultury starterowe bakterii fermentacji mlekowej do kiszenia pasz – od selekcji szczepów do aplikacji. Warszawa: IBPRS
 • 18. PN-ISO 5498:1996 Produkty rolno-spożywcze. Oznaczanie włókna surowego. Metoda ogólna
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e3b6118c-a288-4ee7-891a-8651c5fc11af
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.