PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2014 | 07 |

Tytuł artykułu

Znaczenie zamknięć z tworzyw sztucznych w technice opakowaniowej

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Importance of plastic closures in packaging technology

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Po omówieniu funkcji nowoczesnych zamknięć z tworzyw sztucznych, scharakteryzowano pozycję, jaką zamknięcia te zajmują w światowej i krajowej technice opakowaniowej, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz kierunków zastosowań. Omówiono rodzaje zamknięć z tworzyw sztucznych, w tym zakrętek jedno- i dwuczęściowych oraz stosowanych w opakowaniach zamknięć strunowych. Scharakteryzowano efekty wdrożenia Projektu Celowego pt. „Optymalizacja konstrukcji i redukcja masy gwintów i butelek” w zakresie zmniejszania masy preform z PET o nowej konstrukcji lżejszych główek, stosowanych do butelek rozdmuchiwanych z tych preform. Butelki z główkami nowej konstrukcji wymagają dostosowania do nich zakrętek o mniejszej wysokości, a zatem także o mniejszej masie. Omówiono ponadto problem związany z zamknięciami w opakowaniach zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem przez dzieci oraz obowiązujące przepisy w tym zakresie.
EN
After discussing the features of modern plastic closures, it was characterized position of this kind of closures in the global and domestic packaging technology, taking into account general consumption and applications. The author presented several types of plastics closures, including one and two pieces caps or zip'n'seal packaging. Than it were characterized the effects of Targeted Project „Design optimizing and weight reduction of threads and bottles” for reducing the weight of PET preforms of new design lighter heads, used for bottles blown from the preform. Bottles with newly designed heads require adjustment of lesser height and lower weight caps. Finally it were also discussed the problem of packaging closures protected against opening by children and relevant legislation in force.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

07

Opis fizyczny

s.58-63,rys.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie, Warszawa

Bibliografia

 • [1] Czerniawski B., Czerniawski J., Zamknięcia z tworzyw sztucznych do opakowań, „Plastics Review" nr 9/2010, s. 36.
 • [2] Informacja przedsiębiorstwa Applied Market Information Ltd. 2008.
 • [3] Plastics closures to overtake metal by 2009, prognoza rynku zamknięć w krajach zachodnioeuropejskich, zaprezentowana przez Applied Market Information Ltd., Bristol, United Kingdom.
 • [4] /—/, Tryumf jednoczęściowych zamknięć, „Plastic Review" nr 9/2008, s. 70.
 • [5] Czerniawski B., Analiza aktualnego rynku opakowań z tworzyw sztucznych w kraju i prognoza jego dalszego rozwoju, grudzień 2013.
 • [6] /—/,- Nowy gatunek HDPE Hostalen do produkcji zakrętek - lider na rynku opakowań, „Reporter Chemiczny" nr 10/2006, s. 11.
 • [7] Strona internetowa [www.silganwhitecap.com], dostęp: czerwiec 2014.
 • [8] Strona internetowa [www.bericap.com], dostęp: czerwiec 2014.
 • [9] Mikołajczak M., Antywłamaniowe nakrętki, wywiad udzielony przez T. Sapocińskiego z przedsiębiorstwa Gerda Plast, „Packaging Polska" nr 03/2008, s. 30.
 • [10] Raport końcowy z realizacji Projektu Celowego nr 6 zr. 9 2007 c/06993 pt. „Optymalizacja konstrukcji i redukcja masy gwintów i butelek”, realizowanego w ramach umowy nr 04243/CZR9-6/2008, zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. oraz Centralnym Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym Opakowań, Warszawa, 2010.
 • [11] Czerniawski B., Grzelak M., Stokłosa J., Butelki PET, wdrożenia w wyniku realizacji projektu celowego „Optymalizacja konstrukcji i redukcja masy gwintowi butelek, „Tworzywa sztuczne w przemyśle”, nr 5/2012, s. 55.
 • [12] Strona internetowa [www.elplast.com], dostęp: czerwiec 2014.
 • [13] Norma PN EN ISO 8317:2006 Opakowania zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem przez dziecko - Wymagania i metody badań opakowań przystosowanych do powtórnego zamknięcia.
 • [14] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 688).
 • [15] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1225).
 • [16] Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 nr 63 poz. 322).
 • [17] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i ich mieszanin, (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008).
 • [18] Kolado W. Opakowanie przyjazne dziecku, „Opakowanie" nr 8/2008, s. 14.
 • [19] Kolado W. Opakowania typu CRP - czy możemy uzyskać lepsze wyniki badań, „Opakowanie” nr 1/2009, s. 38.

Uwagi

PL

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-e3708933-f6da-4e8d-a05a-0e00a1cdd7cc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.