PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 22(51) | 2 |

Tytuł artykułu

Wpływ mediów na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Impact of the media on health behaviour of young adults

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wprowadzenie. Dla większości ludzi na świecie media stanowią nieodłączną część życia codziennego. Stało się tak dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii, która ułatwiła do nich dostęp przeciętnemu człowiekowi i sprawiła, iż są one ważnym źródłem pozyskiwania informacji użytecznych w życiu codziennym. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu mass mediów na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych w zależności od wieku, płci i poziomu wykształcenia. Materiał i metoda. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż wykonany przy pomocy kwestionariusza autorskiego. Anonimowa ankieta składała się z 54 pytań. Badaniem objęto 260 osób w przedziale wiekowym pomiędzy 18. a 35. rokiem życia, w większości studentów uczelni medycznych (N = 149), a także internautów (N = 89) oraz pracowników łódzkich szpitali (N = 22). Wyniki. Zgodnie z analizą 67,7% respondentów potwierdziło wpływ mediów na zachowanie zdrowotne (67,4% kobiet i 68,6% mężczyzn). Za pozytywnym wpływem opowiedziało się 34,2% badanych, zaś za negatywnym 6%, reszta nie miała zdania lub stwierdziła ich neutralność. Za najczęściej poszukiwane w mediach informacje dotyczące zdrowia, większość badanych wskazała informacje dotyczące leków i skutków ich przyjmowania, diet, diagnostyki oraz znaczenia różnych objawów chorób. Za najczęściej wykorzystywane media respondenci wskazali Internet (91%), następnie telewizję i czasopisma – po 42%. Mniej niż 12% wskazało książki, zaś radio i prasę codzienną – odpowiednio 7,3% i 6%. Wnioski. W opinii respondentów informacje przekazywane przez media mają wpływ na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych. Największy wpływ na poszerzanie wiedzy dotyczącej stosowania leków, diet, diagnostyki i symptomatologii chorób mają Internet, telewizja oraz czasopisma.
EN
Introduction. The media are part of everyday life for most people. This wide access to the general population has been enabled by the dynamic development of technology, and they now represent an important source of obtaining information useful in daily life. Objective. The aim of this study was to evaluate the effect of mass media on the behaviour of young adults’ health, according to age, gender and level of education. Material and methods. The study was conducted in 2015 in Lodz province using a survey based on an author-designed questionnaire. The questionnaire itself was anonymous and consisted of 54 questions. The study included 260 people aged 18 – 35-years-old, mostly students of medical universities (N=149), and also Internet users (N=89) and employees of Lodz hospitals (N=22). Results. According to the analysis, 67.7% of respondents indicated that the media had an impact on health behaviour (67.4% of all women and 68.6% of men): 34.2% of respondents indicated a positive impact, 6% negative, with the remained declaring either no opinion or neutrality. The respondents indicated that most common media searches regarding information on health concerned information about drugs and the consequences of their use, diet, disease diagnosis, and the significance of various symptoms. The most commonly used media were the Internet (91%), followed by television and magazines (42% each). Around 12% used books, 7.3% radio and 6% daily newspapers. Conclusions. According to the respondents, the information provided by the media influenced the health behaviour of young adults. Of the media, the Internet, television and magazines have the largest influence on expanding knowledge regarding drugs, diet, disease diagnosis and symptomatology.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Numer

2

Opis fizyczny

s.145–150,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

 • 1. Berland G, Elliot M, Morale L. Health information on the Internet: accessibility, quality, readability in English and Spanish. JAMA, 2001: 285.
 • 2. Piotrowska-Jastrzębska J, Białokoz-Kalinowska I, Motkowski R, Mikołuć B. Oddziaływanie mass mediów na stan zdrowia dzieci i młodzieży. Przegl Pediatr. 2001; 31(3): 191–192.
 • 3. Polskie Badanie Internetu, Wstępny opis projektu badawczego – sieć źródłem informacji o zdrowiu. Warszawa, 2009; www.pbi.org.pl (dostęp: 11.06.2015).
 • 4. Bartuś S, Bik B, Szpak A. Udział mediów w promocji zdrowia na przykładzie Gazety Krakowskiej. Zdr Publ. 2004; 114(3): 342–345.
 • 5. Piotrowska-Jastrzębska J, Białokoz-Kalinowska I, Motkowski R, Mikołuć B.Oddziaływanie mass mediów na stan zdrowia dzieci i młodzieży. Przegl Pediatr. 2001; 31(3): 193–194.
 • 6. Stoner J, Freeman R. Kierowanie Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa, 2001: 101.
 • 7. Syrkiewicz-Świtała M, Holecki T, Wojtynek E. Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia. Med Ogól Nauk Zdr. 2014: 20(2): 171–173.
 • 8. Bujnowska-Fedak M. Trends in the use of the Internet for health purposes in Poland. BMC Public Health. 2015; 15(194): 12–13.
 • 9. Szczepański S. Źródła edukacji zdrowotnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2003: 229–231.
 • 10. Szymczuk E, Zajchowska J, Dominik A, Makara-Studzińska M, Zwolak A, Daniluk J. Media jako źródło wiedzy o zdrowiu. Med Ogól Nauk Zdr. 2011; 17(4): 165–168.
 • 11. Borowiec A, Lignowska I, Drygas W. Attitudes towards healthy lifestyle promotion in mass-media in the Polish adult population. Kardiol Pol. 2012: 1030–1037.
 • 12. Syrkiewicz-Świtała M, Holecki T, Wojtynek E. Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia. Med Ogól Nauk Zdr. 2014; 20(2): 174–176.
 • 13. Prauzner T. Wpływ nowoczesnych mass mediów na osobowość człowieka. Edukacja-Technika-Informatyka. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, W Walat (red.), 2010: 46–50.
 • 14. Bryła M, Kulbacka E, Maniecka-Bryła I. Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. Cz. III. Zachowania antyzdrowotne. Hygeia Public Health. 2011; 46 (2): 235–243.
 • 15. Turbiarz A, Kadłubowska M, Kolonko J, Bąk E. Rola mediów w promocji zdrowia. Probl Pielęgniarstwa. 2010; 18(2): 239–242.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-e3240d20-b8ef-4632-84c7-796574dd50aa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.