PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Intensywność użytkowania rolniczego a procesy degradacji gleby

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Intensity of agricultural land use and soil degradation processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy określono wpływ intensywności wieloletniego użytkowania rolniczego na zmiany wybranych właściwości - wskaźników degradacji, tj.: odczynu, zawartości próchnicy, stosunku C:N oraz wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami H+. Badania przeprowadzono na czterech typologicznie różnych glebach (czarnoziem wytworzony z lessu, gleba płowa wytworzona z lessu, gleba płowa niecałkowita wytworzona z pyłu i mada rzeczna wytworzona z utworów pyłowych) i pięciu obiektach użytkowych (sad jabłoniowy, plantacja chmielu, pole uprawne, użytek zielony i las). Najsilniejszy, niekiedy degradujący wpływ wieloletniego intensywnego użytkowania rolniczego najłatwiej można było zaobserwować w przypadku gleb pól uprawnych i obiektów z monokulturową uprawą chmielu, a rzadziej w glebach pod sadami i użytkami zielonymi.
EN
The aim of study was to determine the effect in intensity of long-term agricultural use on selected soil properties - degradation indicators, i.e.: reaction, humus content, C:N ratio, and saturation of soil sorption complex with H+. The study design included combination of 4 soils belonging to different typological units (Haplic Phaeozem developed from loess, Haplic Luvisol developed from loess, Haplic Luvisol (non-uniform) developed from silt and Eutric Fluvisol developed from silt) and 5 various land-use categories (apple orchard, hop garden, arable field, grassland and forest). The strongest degradation effect caused by intensive agricultural use could be observed in case of the soils from arable fields and monoculture hop gardens, and less often in case of the orchard and grassland soils.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.321-329,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Andruszczak E., Czuba R. 1984. Wstępna charakterystyka całkowitej zawartości makro- i mikroelementów w glebach Polski. Rocz. Glebozn. 35(2): 61-78.
 • Baran S., Turski R. 1996. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR w Lublinie: 336 ss.
 • Blum W.E.H. 1998. Basic concepts: degradation, resilience, and rehabilitation, w: Methods for assessment of soil degradation. CRC Press, Boca Raton - New York: 1-16.
 • Borowiec J., Kartuzi J., Dudziak S. 1980. Akumulacja niektórych makro- i mikroelementów w glebach chmielników. Pam. Puł. 73: 167-182.
 • Horn R., Peth S., Fleige H. 2008. Agrophysical research - an interdisciplinary approach to quantify boundary conditions for landuse systems, w: Nowe trendy w Agrofizyce. Komitet Agrofizyki PAN, Wyd. Nauk. FRNA, 27.
 • Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa: 441 ss.
 • Kowalik P. 2001. Ochrona środowiska glebowego. PWN, Warszawa: 258 ss.
 • Lal R. 1998. Soil quality and sustainability. In methods for assessment of soil degradation. CRC Press. Boca Raton - New York: 17-30.
 • Lal R. 2007. Soils and sustainable agriculture. A review. Agron. Sustain. Dev. 27: 1-8.
 • Lal R. 2009. Soils and world food security. Soil Till. Res. 102: 1-4.
 • Lal R., Blum W.H., Valentine C., Stewart B.A. (Edts.) 1998. Methods for assessment of soil degradation. CRC Press. Boca Raton - New York: 558 ss.
 • Malinowski R., Niedźwiecki E., Sammel A. 2004. Właściwości chemiczne zwięzłych mad cedyńskich z uwzględnieniem sposobu ich użytkowania. Rocz. Gleb. 55(1): 169-173.
 • Oleszczuk P., Pranagal J. 2007. Influence of agricultural land use and management on the contents of polycyclic aromatic hydrocarbons in selected silty soils. Water Air Soil Poll. 184: 195-205.
 • Pondel H., Sadurski W., Wilkos S. 1985. Zawartość próchnicy w glebach Polski. Pam. Puł. 85: 5-28.
 • Pranagal J. 2004. Wpływ systemu uprawy na zawartość węgla organicznego w glebie. Annales UMCS, Sectio E, 59(1): 1-10.
 • Pranagal J. 2006. Intensywność użytkowania rolniczego a zawartość mikroelementów w glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 515: 341-349.
 • PTG 1989. Systematyka gleb Polski. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Rocz. Gleb. 40(3/4): 151 ss.
 • PTG 2008. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych. Uchwała Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa.
 • Pranagal J., Podstawka-Chmielewska E., Słowińska-Jurkiewicz A. 2007. Influence on selected physical properties of a Haplic Podzol during a ten-year fallow period. Pol. J. Environ. Stud. 16(2): 875-880.
 • Pranagal J., Słowińska-Jurkiewicz A., Podstawka-Chmielewska E. 2008. Wybrane właściwości fizyczne rędziny podczas dziesięcioletniego odłogowania, w: Nowe trendy w agrofizyce. Komitet Agrofizyki PAN, Wyd. Nauk. FRNA: 101-103.
 • Siuta J. 1976. Znaczenie odporności gleb (na degradację) w gospodarce środowiska. IKŚ, Warszawa: 15 ss.
 • Siuta J., Zielińska A., Makowiecki K. 1985. Degradacja ziemi. IKŚ, Warszawa: 318 ss.
 • Skłodowski P. 1994. Wpływ użytkowania gleb na akumulację i jakość związków próchnicznych. Rocz. Gleb. 45(3/4): 77-84.
 • Szafranek A. 2000. Wpływ użytkowania rolniczego na właściwości fizykochemiczne gleb płowych Wysoczyzny Katuszyńskiej. Rocz. Gleb. 51(3/4): 97-105.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e2fcd554-4854-48e6-b8ed-170ba0d3c6da
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.