PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 102 | 4 |

Tytuł artykułu

Awersja do ryzyka a skłonność rolników do wprowadzania zmian w gospodarstwach rolnych

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Farmers' risk aversion and their sttitudes towards changes in farms

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W opracowaniu przeanalizowano zależność między częstotliwością zmian dokonywanych w gospodarstwach rolnych a stopniem awersji do ryzyka rolników. Przeprowadzone badanie wykazało, że liczba zmian dotyczących podstawowych obszarów funkcjonowania gospodarstw znacząco różniła się w zależności od stopnia awersji do ryzyka. Zaobserwowano, że rolnicy o niskim poziomie awersji do ryzyka znacznie częściej wprowadzali lub planowali wprowadzanie zmian, podczas gdy wysoki poziom awersji wiązał się zazwyczaj z niższą częstotliwością wdrażania zmian. Dokonane obserwacje prowadzą do wniosku, że postawa rolników względem ryzyka może stanowić ważny element w procesie zmian strukturalnych w rolnictwie.
EN
In the paper the relationship between farmers’ risk aversion and changes conducted and planned on the Polish commercial farms has been analyzed. The research revealed that the number of changes was significantly higher in the groups of farmers with lower risk aversion while in the groups of higher risk aversion the tendency to change was definitely smaller. Observed relation leads to the conclusion that farmers’ attitudes towards risk could be an important factor in the process of structural changes in agriculture.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

102

Numer

4

Opis fizyczny

s.41-49,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Bibliografia

 • Arrow Kenneth, 1965: Aspects of the Theory of Risk Bearing, Yrjo Jahnsson Saatio, Helsinki, s. 28-45.
 • Bard Sharon, Barry Peter, 2001: Assessing Farmers’ Attitudes Toward Risk Using The “Closing In Method”, „Journal of Agricultural and Resource Economics”, vol. 26, no. 1. s. 248-260.
 • Carr David, Hard Kevin, Trahant William, 1998: Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 69-89.
 • Czyżewski Andrzej, 2006: Polityka gospodarcza i jej wpływ na kształtowanie cen i dochodów w rolnictwie, [w] Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, red. Michał Jerzak, Andrzej Czyżewski, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 17-47.
 • Dohmen Thomas, Falk Armin, Huffman David, Sunde Uwe, Schupp Jürgen, Wagner Gert, 2011: Individual risk attitudes: measurement, determinants and behavioral consequences, „Journal of the European Economic Association”, 9 (3), s. 522-550.
 • Donati Michele, Menozzi Davide, Fioravanzi Martina, 2015: Understanding farmers’ responses to CAP reform, „New Medit” 3/2015, s. 29-39.
 • FADN 2012: Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla polskiego FADN w 2012, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 1-8.
 • Gallup Europe, 2000: Eurobarometr 2000 – Flasch Survey 86. Farmers’ Attitudes Towards the CAP, Analytical Report, 12/2000, s. 1-26.
 • Halamska Maria, Lamarche Hugues, Maurel Marie-Claude, 2003: Rolnictwo rodzinne w transformacji postkomunistycznej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 43-169.
 • Józwiak Wojciech, 2003: Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996-2002, GUS, Warszawa, s. 10-240.
 • Józwiak Wojciech, Ziętara Wojciech, 2013: Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010. Powszechny spis rolny 2010, GUS, Warszawa, s. 8-11, 7.
 • Kiełbasa Barbara, Puchała Jacek, 2015: Innowacyjność młodych rolników i ich postawy wobec zmian na przykładzie gospodarstw rolnych położonych w regionie rozdrobnionego rolnictwa, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XVII, z. 1, s. 107-111.
 • Majewski Edward, Perepeczko Barbara, 2001: Rolnicy – ich postawy i poglądy, [w] Jakość zarządzania w gospodarstwach rolniczych w Polsce w świetle badań, red. Edward Majewski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa s. 164-184.
 • Meuwissen Miranda, Asseldonk van A.P.Marcel, Huirne Ruud, 2008: Income stabilization in Agriculture; reflections on an EU-Project. Income Stabilization in European Agriculture. Design and Economic Impact on Risk Management tools, Wageningen Academic Publishers, s. 17-176.
 • Meuwissen Miranda, Hardaker John Brian, Huirne Ruud, Dijkhuizen A.A. 2001: Sharing risk in agriculture: principles and empirical results, „Netherlands Journal of Agricultural Science”, 49, s. 343-356.
 • Meuwissen Miranda, Huirne Ruud, Hardaker John Brian, 1999: Perceptions of risks and risk managemets strategies; an analysis of Dutch livestock farmers, AAEA Annual Meeting, August 8-11, Nashville, Tennessee.
 • Outreville J. Francois, 2015: The relationship between relative risk aversion and the level of education: a survey and implications for the demand for life insurance, „Journal of Economic Surveys” (2015), vol. 29, no. 1, s. 97-111.
 • OECD, 2011: Managing Risk in Agriculture. Policy Assessment and Design, OECD Publishing, s. 61.
 • Podedworna Hanna, 2005: Tożsamość «farmerów» (nowoczesnych producentów żywności) jako przykład nowej tożsamości rolników, „Wieś i Rolnictwo”, Suplement do nr 3(128), Warszawa, s. 88-106.
 • Pratt John, 1964: Risk Aversion in the Small and in the Large, „Econometrica” 32, 122-136.
 • Rosner Andrzej, 1995: Rolnicy ’92. Wybrane wyniki sondażowe, [w] Wieś i jej mieszkańcy. Zróżnicowania, postawy i strategie zachowań, red. Barbara Fedyszak-Radziejowska, IRWiR PAN, Warszawa, s. 80-86.
 • Sobka Mariusz, 2014: Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 9.
 • Sulewski Piotr 2015: Ekonomiczny wymiar ryzyka produkcyjnego w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 19-22, 31, 182-185.
 • Warren Martyn, 1990: Attitudes To Change, Training and Advice, „Farm Management”, vol. 7, no. 4, Winter 1989/1990, s. 199-208.
 • Walas-Trębacz Jolanta, 2009: Zmiany organizacyjne przeprowadzane w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 2 (13), t. 2, s. 31-41.
 • Wąs Adam, 2013: Modelowanie przemian strukturalnych polskiego rolnictwa. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 29-57, 39-70, 133-135.
 • Wilkin Jerzy, 2006: Sami swoi? Rolnicy w UE, [w] Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, s. 9-20.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-e28477a3-f87a-459e-82d8-6182ab699da7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.