PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 4 |

Tytuł artykułu

Timeline of the Summer World Polonia Games (1934–2015)

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Kalendarium Letnich Światowych Igrzysk Polonijnych (1934-2015)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
This paper provides a timeline of the 81-year history of the organization of the summer Polonia Sports Games in Poland in the years 1934–1991 and their continuation under a changed name as the World Polonia Games in the years 1997–2015. The World Polonia Games are closely related to communities of the Polish diaspora, called Polonia, located in several dozen countries around the world. These people, generally maintaining a sense of connection with the Motherland, formed various social, religious, educational, cultural and youth associations. Among the latter, sports organizations played an important part. The objectives of physical culture related Polonia associations usually emphasized the need for and the significance of their cooperation with the sports movement in the home country. It was established through central institutions representing the interests of the Polonia community. This cooperation was aimed at mutual support of both the Polonia sports and competitive sports in Poland. The aim of this work is to present a timeline of events related to the organization and the course of the Summer World Polonia Games (1934–2015). The concept adopted by the authors stems not only from the extensive chronology, but also from the vastness of the source material. Many athletes representing various Polish diaspora communities participated in the Polonia Sports Games, and later in the Summer World Polonia Games. The program of the Games underwent gradual changes. The initially determined sporting performance minimums, which were to determine who should qualify for the Games were lifted. Age categories were extended in order to enable young, middle-aged and older people to take part in the Games. The Polonia Games gave impetus to association of Polish athletes in Polonia sports organizations abroad and contributed largely to the consolidation of Polish national life in exile. Polonia activists together with sports activists in Poland decided to continue the World Polonia Games for the sake of the whole Polish diaspora and Poles living in Poland.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono kalendarium wydarzeń 81-letniej organizacji Polonijnych Igrzysk Sportowych w Polsce w latach 1934–1991 i ich kontynuację w zmienionej nazwie – jako Światowe Igrzyska Polonijne w latach 1997–2015. Światowe Igrzyska Polonijne są ściśle związane ze zbiorowościami polskiego wychodźstwa, zwanymi Polonią, które znajdują się w kilkudziesięciu krajach świata. Ludność ta, zachowując na ogół poczucie łączności z Ojczyzną, tworzyła różne stowarzyszenia: społeczne, religijne, oświatowe, kulturalne i młodzieżowe. Wśród tych ostatnich ważne znaczenie odgrywały organizacje sportowe. W założeniach polonijnych stowarzyszeń kultury fizycznej podkreślano z reguły potrzebę i znaczenie ich współpracy z ruchem sportowym w kraju macierzystym. Nawiązywano ją za pośrednictwem centralnych instytucji reprezentujących interesy Polonii. Współpraca ta miała na celu wzajemne wspieranie działań zarówno w zakresie sportu polonijnego, jak i sportu wyczynowego w Polsce. Celem opracowania jest przedstawienie kalendarium wydarzeń związanych z organizacją i przebiegiem Letnich Światowych Igrzysk Polonijnych (1934–2015). Przyjęta przez autorów koncepcja wynika nie tylko z rozpiętości czasowej, ale też ze względu na obszerność materiału źródłowego. W Polonijnych Igrzyskach Sportowych, a następnie Światowych Igrzyskach Polonijnych – letnich uczestniczyło wielu sportowców reprezentujących różne środowiska polonijne. Program Igrzysk ulegał stopniowym przemianom. Początkowe określone minima sportowe pozwalające na zakwalifikowanie do Igrzysk zostały zniesione. Rozszerzono kategorie wiekowe pozwalające na start w Igrzyskach osobom młodym, w średnim i starszym wieku. Igrzyska polonijne dały impuls do zrzeszania się polskich sportowców w polonijnych organizacjach sportowych za granicą i przyczyniły się w dużym stopniu do konsolidacji polskiego życia narodowego na obczyźnie. Działacze polonijni wspólnie z działaczami sportowymi w kraju postanowili kontynuować Światowe Igrzyska Polonijne dla dobra całej polonijnej społeczności i Polaków mieszkających w Polsce.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

15

Numer

4

Opis fizyczny

p.69-87,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Faculty of Physical Culture in Gorzow Wlkp., Poznan University of Physical Education, Gorzow Wlkp., Poland
autor
 • Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Szczecin, Poland

Bibliografia

 • A. Sources
 • I. Archive sources
 • 1. Archiwum Akt Nowych [Archive of New Files]:
 • Ambasada RP w Berlinie [Embassy of the Republic of Poland in Berlin], No. 2040, k. 67.
 • Konsulat RP w Opolu [Consulate of the Republic of Poland in Opole], No. 111, k. 85 and 105. Okólnik nr 3 w sprawie II Igrzysk z dn. 08.03.1939 r. [Circular No. 3 on the 2nd Games of March 8, 1939].
 • Światowy Związek Polaków z Zagranicy [The World Association of Poles from Abroad], No. 444, k. 67.
 • 2. Centralne Archiwum Wojskowe [Central Military Archive]:
 • Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego [State Office of Physical Education and Military Preparation], 1936/37, No. 2, 31.
 • 3. Source materials in private hands of L. Nowak.
 • II. Printed sources
 • Komunikat Głównej Komisji Sportowej z zawodów dla dzieci – uczestników kolonii polonijnych [Statement of the Central Committee of Sports concerning competitions for children – participants of the Polonia summer camps], “Biuletyn Igrzysk” 1984, No 5, of Jul 19.
 • Polski Rocznik Statystyczny GUS [Polish Statistical Yearbook of the Central Statistical Office], Warszawa 1971.
 • III.The press
 • “Biuletyn PKOl” 1973, No. 2; 1980, No. 9; 1981, No. 2.
 • IV. The Internet material
 • http://igrzyskaletnie.wspolnotapolska.org.pl/ [accessed: 12.04.2016].
 • http://igrzyskaletnie.wspolnotapolska.org.pl/klasyfikacja_medalowa [accessed: 12.04.2016].
 • http://igrzyskaletnie.wspolnotapolska.org.pl/wyniki [accessed: 11.04.2016].
 • http://niepoprawni.pl/blog/wilre/polonia-swiata-co-trzeci-polak-zyje-wdiasporze [accessed: 29.03.2016].
 • http://poloniafc.com.ar/pl/noticias [accessed: 12.04.2016].
 • http://poloniafc.com.ar/pl/noticias [accessed: 29.03.2016].
 • http://poloniafc.com.ar/pl/noticias [accessed: 30.03.2016].
 • http://wspolnotapolska.home.pl/swp2/indexef6b.html?id=kw7_1_03 [accessed: 17.11.2016]
 • http://www.igrzyskapolonijne.kielce.eu [accessed: 12.04.2016].
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/StanislawaWalasiewicz [accessed: 12.04.2016].
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Światowe_Igrzyska_Polonijne [accessed: 29.03.2016].
 • Kempa. Available on the Internet: http://poloniasport.com [accessed: 12.04.2016].
 • A Short History of Polonia Games – Polonia Games. Available on the Internet: www.igrzyskapolonijne.ca/PL/a1.php [accessed: 7.04.2016].
 • www.google.pl/search?q=xii+światowe+igrzyska+polonijne+warszawa+6-14+sierpnia+2005 [accessed: 29.03.2016].
 • www.igrzyskapolonijne.sns.pl /strony/ z czterech świata stron [accessed: 30.03.2016].
 • www.igrzyskapolonijne.toru.pl [accessed: 12.04.2016].
 • www.wspolnota-polska.org.pl [accessed: 29.03.2016].
 • B. Literature
 • I. Publications
 • Chełmecki J. (ed.), Sport polonijny wczoraj i dziś [Polonia sport yesterday and today], Warszawa 2005.
 • Polonijne Igrzyska Sportowe “Kraków 1974” [Polonia Sports Games “Cracow 1974”], Wyd. Tow. Łączności z Polonią Zagraniczną “Polonia” [The Publishing House of the Society for Liaison with Poles Abroad “Polonia”], Kraków 1976.
 • Polonijne Igrzyska Sportowe. Kraków ’77 [Polonia Sports Games. Cracow ’77], Warszawa 1978].
 • Polonijne Igrzyska Sportowe [Polonia Sports Games], Kraków 1974.
 • Szafkowski Z., Polonijne Igrzyska Sportowe (1934–1997) [Polonia Sports Games (1934–1997), Gorzów Wlkp. 1997.
 • Szafkowski Z., Światowe Igrzyska Polonijne z lat 1999–2000 [World Polonia Games in the years 1999–2000], [in:] Woltmann B. (ed.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce [From the most recent history of physical culture in Poland], vol. 5, GorzówWlkp. 2002.
 • Woltmann B., Cele i założenia polonijnych igrzysk sportowych. Zarys problematyki i stan badań [Aims and objectives of Polonia sports games. An outline of the problems and the state of research], [in:] Chełmecki J. (ed.), Sport polonijny wczoraj i dziś (Polonia sport yesterday and today), Warszawa 2005.
 • Woltmann B., Polonijne Igrzyska Sportowe [Polonia Sports Games], [in:] Woltmann B. (ed.), Z dziejów kultury fizycznej w organizacjach polonijnych [From the history of physical culture in Polish diaspora organizations], Warszawa 1989.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-e26e70a3-182c-4974-9899-9afb211a6aae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.