PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 66 | 2 |
Tytuł artykułu

Selected indices of health status in preschool children from Pila and their families as a risk factor of diet-related diseases

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Diet-related diseases have their origin as early as in childhood; therefore, preventing them should start from the first years of life. Each assessment of dietary intake should be preceded by assessment of health status indices, especially familial diet-related diseases prevalence. Objective. The objective of this study was to analyse selected indices of health status in preschool children from Pila and their families in order to assess the risk of developing diet-related diseases. Material and methods. The studied population comprised 128 children aged 4 to 6 years, 63 girls and 65 boys, who attended two preschools in Pila. Parents filled in questionnaires concerning selected indices of health status of the children and their families. Statistical analysis was carried out by means of the IBM SPSS Statistics 21.0 computer programme. The studied children were divided according to gender. Results. Statistically significantly higher percentage of boys than girls took medicines, 41.5% vs 21.0%. As many as 49.6% of mothers and 33.1% of fathers had higher education and most of the parents assessed the economic status of the family either as good or very good. Most of the studied children took dietary supplements. The highest percentage of both girls and boys, 34.2% and 33.8%, respectively, took vitamin and mineral supplements. The prevalence of familial diet-related diseases ranged from 3.2% in the case of hyperlipidaemia to 65.6% in the case of hypertension. Conclusions. The high percentage of the studied preschoolers who took dietary supplements shows the need to educate parents about the adverse effects of excessive intake of these nutrients and about the necessity to take such supplements only on recommendation of the paediatrician. The analysed indices of health status of the studied children and their families show the need to pay much attention to balanced diet and daily physical activity in order to prevent diet-related diseases in the studied preschoolers and their families.
PL
Wprowadzenie. Choroby dietozależne mają swój początek już w dzieciństwie, dlatego zapobieganie im powinno rozpocząć się od najwcześniejszych lat życia. Każda ocena sposobu żywienia powinna być poprzedzona oceną wskaźników stanu zdrowia, szczególnie oceną częstości występowania chorób dietozależnych w rodzinie. Cel. Celem pracy była analiza wybranych wskaźników stanu zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym z Piły oraz ich rodzin pod kątem ryzyka rozwoju chorób dietozależnych. Materiał i metody. Badaniami objęto 128 dzieci w wieku od 4 do 6 lat, w tym 63 dziewczynki i 65 chłopców, uczęszczających do dwóch przedszkoli w Pile. Rodzice wypełnili ankiety dotyczące wybranych wskaźników stanu zdrowia dzieci i ich rodzin. Statystyczną analizę wyników przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego IBM SPSS Statistics 21.0 Badaną populację podzielono w zależności od płci. Wyniki. Statystycznie istotnie większy odsetek chłopców niż dziewczynek korzystał z lekarstw, 41,5% vs 21,0%. Aż 49,6% matek i 33,1% ojców charakteryzowało się wyższym wykształceniem, a ponadto większość rodziców badanych dzieci oceniła sytuację materialną rodziny jako dobrą lub bardzo dobrą. Większość badanych dzieci stosowała suplementy diety. Największy odsetek zarówno dziewczynek, jak i chłopców, odpowiednio, 34,2% i 33,8%, zażywał suplementy witamino-wo-mineralne. Odsetek rodziców, którzy poinformowali o występowaniu chorób dietozależnych w rodzinie wahał się od 3,2% w przypadku hiperlipidemii do 65,6% w przypadku nadciśnienia tętniczego. Wnioski. Wysoki odsetek badanych dzieci przedszkolnych, które spożywały suplementy witaminowe i mineralne wskazuje na potrzebę prowadzenia edukacji rodziców w zakresie niekorzystnych skutków nadmiernego spożycia mikroskładników oraz konieczności stosowania suplementów tylko po konsultacji z lekarzem pediatrą. Analizowane wskaźniki stanu zdrowia badanych dzieci i ich rodzin świadczą o potrzebie zwrócenia większej uwagi na zbilansowaną dietę i regularną aktywność fizyczną, aby zapobiec chorobom dietozależnym w badanej grupie przedszkolaków i ich rodziców.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
66
Numer
2
Opis fizyczny
p.159-165,ref.
Twórcy
autor
 • Food and Nutrition Department, Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznan, Krolowej Jadwigi Street 27/39, 61-871 Poznan, Poland
autor
 • Food and Nutrition Department, Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznan, Krolowej Jadwigi Street 27/39, 61-871 Poznan, Poland
Bibliografia
 • 1. Bailey R. L., Fulgoni V. L., Keast D. R., Lentino C. V., Dwyer J. T.: Do dietary supplements improve micronutrient sufficiency in children and adolescents? J Pediatr 2012;161:837-842.
 • 2. Bailey R. L., Gahche J. J., Thomas P. R., Dwyer J. T.: Why US children use dietary supplements. Pediatr Res 2013;74(6):737-741.
 • 3. Bates B., Lennox A., Prentice A., Bates C., Page P., Nicholson S., Swan G.: National Diet and Nutrition Survey. Results from Years 1, 2, 3 and 4 (combined) of the Rolling Programme (2008/2009 – 2011/2012). Available from: https://www.gov.uk/government/publications/ national-diet-and-nutrition-survey-results-fromyears- 1-to-4-combined-of-the-rolling-programme-for- 2008-and-2009-to-2011-and-2012 (27.01.2015).
 • 4. Bylinowska J., Januszko O., Rolf K., Sicińska E., Kałuża J., Pietruszka B.: Factors influencing vitamin or mineral supplements use in a chosen group of children aged 6-12. Rocz Panstw Zakl Hig 2012;63(1):59-66 (in Polish).
 • 5. Chalcarz W., Merkiel S., Hodyr Z.: Nutritional status of preschool children from Pabianice. New Med (Wars) 2008;12(2):29-35.
 • 6. Chen S., Binns C. W., Maycock B., Liu Y., Zhang Y.: Prevalence of dietary supplement use in healthy preschool Chinese children in Australia and China. Nutrients 2014;6:815-828.
 • 7. Główny Urząd Statystyczny (Polish Central Statistical Office): Health status of the Polish population in 2009. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warsaw, 2011 (in Polish).
 • 8. Główny Urząd Statystyczny (Polish Central Statistical Office): Demographic Yearbook of Poland. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warsaw, 2012.
 • 9. Hamułka J., Wawrzyniak A., Starzak-Jankowska E.: Contribution of supplements to the intake of minerals by school children. Bromat Chem Toksykol 2010;43(1):51-59 (in Polish).
 • 10. Huybrechts I., Maes L., Vereecken C., De Keyzer W., De Bacquer D., De Backer G., De Henauw S.: High dietary supplement intakes among Flemish preschoolers. Appetite 2010;54:340-345.
 • 11. Institute for Health Metrics and Evaluation: Global Burden of Disease (GBD) Arrow Diagram. Available from: http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/ visualizations/gbd-arrow-diagram (08.10.2014).
 • 12. Kang D. S., Lee K. S.: The status of dietary supplements intake in Korean preschool children: data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2010-2012. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr 2014;17(3):178-185.
 • 13. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: Diet supplementation with vitamin-mineral preparations among preschool children in Krakow. Żyw Człow 2009;36(1):12-18 (in Polish).
 • 14. Kozyrska J., Januszko O., Urbańska A., Pietruszka B.: Profile of dietary intake of vitamin and mineral supplements and fortified food products among children aged 7-12 years. Probl Hig Epidemiol 2010;91(4):549-555 (in Polish).
 • 15. Magnussen C., Niinikoski H., Juonala M., Kivimäki M., Rönnemaa T., Viikari J., Simell O., Raitakari O.: When and how to start prevention of atherosclerosis? Lessons from the cardiovascular risk in the young Finns study and the special Turku coronary risk factor intervention project. Pediatric Nephrology 2012;27(9):1441-1452.
 • 16. Martin C. L., Murphy S. P., Novotny R.: Contribution of dietary supplements to nutrient adequacy among children in Hawaii. J Am Diet Assoc 2008;108:1874-1880.
 • 17. Merkiel S.: Dietary intake in 6-year-old children from southern Poland: part 1 - energy and macronutrient intakes. BMC Pediatrics 2014;14:197. doi:10.1186/1471- 2431-14-197.
 • 18. Merkiel S., Chalcarz W.: Nutrition in preschool age: Part 1. Importance, reference values, methods of research and their application. Review. New Med. (Wars.) 2007;11(3):68-73.
 • 19. Merkiel S., Chalcarz W.: Nutritional knowledge of parents of preschool children from Nowy Sącz and the vicinity. 3. Rich sources of minerals and vitamins. Nowa Pediatr 2010;14(1):15-20 (in Polish).
 • 20. Merkiel S., Chalcarz W.: Selected indices of health status in 6-year-old children and their families from southern Poland. New Med (Wars) 2014;18(3):79-82.
 • 21. Merkiel S., Chalcarz W., Deptuła M.: Comparison of physical activity and favourite ways of spending free time in preschool girls and boys from the Mazowsze region. Rocz Panstw Zakl Hig 2011;62:93-99 (in Polish).
 • 22. Merkiel S., Chalcarz W., Mielczarek D.: Ordinary and additional physical activity and favourite ways of spending leisure time in preschool children from Turek. Medycyna Rodzinna 2014;17(3):112-120 (in Polish).
 • 23. Merkiel S., Chalcarz W., Roszak M.: Analysis of physical activity in preschool children from Darłowo. Part 1. Ordinary and additional physical activity and favourite ways of spending leisure time. Medycyna Rodzinna 2014;17(1):3-11 (in Polish).
 • 24. Pająk A., Wiercińska E., Polakowska M., Kozakiewicz K., Kaczmarczyk-Chałas K., Tykarski A., Gaździk D., Zdrojewski T.: Prevalence of dyslipidemia in men and women between the ages of 20-74 in Poland. Results of the WOBASZ program. Kardiol Pol 2005;63, 6 (Suppl 4):S620-S625 (in Polish).
 • 25. Rolf K., Januszko O., Bylinowska J., Sicińska E., Pietruszka B., Kałuża J.: Influence of selected factors on fortified food intake by children. Rocz Panstw Zakl Hig 2012;63(3):339-346 (in Polish).
 • 26. Sato Y., Yamagishi A., Hashimoto Y., Virgona N., Hoshiyama Y., Umegaki K.: Use of dietary supplements among preschool children in Japan. J Nutr Sci Vitaminol 2009;55:317-325.
 • 27. Sichert-Hellert W., Wenz G., Kersting M.: Vitamin intakes from supplements and fortified food in German children and adolescents: results from the DONALD Study. J Nutr 2006;136:1329-1333.
 • 28. Stańczak J.: Basic information about demographic situation in Poland in 2011. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych (Polish Central Statistical Office, Department of Demographic Studies). Material for press conference on the 27th of January 2012 (in Polish).
 • 29. Szponar L., Stoś K., Ołtarzewski M.: Dietary supplements in nutrition of children and adolescents. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żywienie Dziecka 2007;9(1):41-44 (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e229b1a6-ce70-4ce7-91cd-22eb848d022d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.