PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie metodyki BEP do analizy kosztów mechanizacji w gospodarstwie rolniczym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Use methodology of BEP to analyze mechanization costs on farm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podjęto próbę adaptacji metodyki analizy BEP do oceny rentowności użytkowania maszyn rolniczych. Przyjęto traktowanie kosztu amortyzacji maszyny jako kosztu stałego, ale tylko do progu racjonalnego wykorzystania. Powyżej tego progu, uznano, że amortyzacja powinna być liczona metodą czynną i traktowana jako koszt zmienny. W tym przypadku to potencjał techniczny i jego zużycie staje się „wąskim gardłem”. Dodatkowo uznano za zasadne uwzględnianie kosztu oprocentowania zaangażowanego kapitału, który będzie miał charakter kosztu stałego. Dotychczas badania nad efektywnością wykorzystania maszyn skupiały się nad ilościową analizą ich wykorzystania, pomijano zaś aspekty finansowe. Proponowane wykorzystanie metodyki BEP pozwala nie tylko na określenie progu rentowności ilościowego i wartościowego dla analizowanej maszyny, ale również na obliczenie granicznych wartości poszczególnych składowych kosztów zmiennych (cen paliwa, remontów) oraz stałych (garażowania, konserwacji, oprocentowania).
EN
The article attempts to adapt the BEP analysis methodology to assess the viability of agricultural machinery. It was assumed to treat the machine depreciation cost as a fixed cost, but only to the rational use threshold. Above this threshold, it was considered that depreciation should be calculated using the active method and treated as a variable cost. In this case it’s a technical potential and its wear becomes a bottleneck. In addition, it was considered reasonable to take into account the cost of interest on the capital employed, which would be a fixed cost. So far research on the efficiency of machinery utilization has focused on the quantitative analysis of their use, and the financial aspects are ignored. The proposed use of the BEP methodology allows not only quantitative and qualitative yield thresholds for the analyzed machine, but also the calculation of the limit values of the variable component costs (fuel prices, repairs) and fixed costs (garage, maintenance, interest rates).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.85-91,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • ARiMR. 2017. Średnia powierzchnia gospodarstwa (Average area of the farm), http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html.
 • Kay Ronald D., William M. Edwards, Patricia A. Duffy. 2004. Farm management. New York: McGraw-Hill Inc.
 • Kocira Sławomir, Józef Sawa. 2008. Techniczne uzbrojenie procesu pracy w różnych typach gospodarstw rolniczych (Technical equipment for work process in various farm types). Inżynieria Rolnicza 12: 83-87.
 • Kocira Sławomir, Mieczysław Szpryngiel 2004. Poziom i struktura kosztów mechanizacji produkcji w gospodarstwach rodzinnych (The level and structure of the costs of production mechanization in family farms). Inżynieria Rolnicza 3 (58): 231-238.
 • Lorencowicz Edmund. 2007. Wykorzystanie środków technicznych w wybranych gospodarstwach indywidualnych (Using of technical means in selcted farms). Roczniki Naukowe SERiA 9 (1): 273-277.
 • Lorencowicz Edmund. 2009: Intensywność organizacji produkcji a poziom mechanizacji prac w wybranych gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny (Intensity of production organisation versus level of mechanization in selected farms in the Lublin Region). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 111-117.
 • Michałek Rudolf (red.). 2000. Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa (Conditions of technical reconstruction of agriculture). Kraków: Wydawnictwo PTIR.
 • MRiRW. 2012. Informacja na temat realizacji PROW 2007-2013 (Information on the implementation of RDP 2007- 2013). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Muzalewski Aleksander. 2005. Koszty eksploatacji maszyn (Operating costs of machines). Warszawa: IBMER.
 • Muzalewski Aleksander. 2007. Model optymalizacji wyboru pomiędzy zakupem maszyny a najmem usługi (Model of optimized method of making a choice between purchasing a machine and custom service). Inżynieria Rolnicza 11: 197-203.
 • Pawlak Jan. 2003. Wykorzystanie wybranych środków mechanizacji rolnictwa w Polsce (The use of selected means of agricultural mechanization in Poland). Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (39): 127-132.
 • Sorensen Claus. 2003. Workability and machinery sizing for combine harvesting. CIGR Ejournal 5: 1-19, https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/10357/PM%2003%20003%20Sorensen.pdf?sequence=1.
 • Tabor Sylwester. 2001. Koszty mechanizacji w modelowych gospodarstwach rodzinnych (Costs of mechanization on the model family farms). Problemy Inżynierii Rolniczej 4 (34): 113-119.
 • Toro Alfredo. 2005. Influences on timeliness costs and their variability on arable farms. Biosystems Engineering 92 (1): 1-13.
 • Wójciki Zdzisław. 2001. Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych (Research methods and assessment of changes in development family farms). Warszawa: IBMER.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e1c362ec-bb84-4399-97cc-3bf7b950e923
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.