PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Oddziaływanie osadu ściekowego na zawartość wybranych pierwiastków i właściwości gleby płowej

Warianty tytułu
EN
Effect of sewage sludge on the content of some elements and properties of the luvisol
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy oceniono wpływ nawożenia osadem ściekowym z mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych, na właściwości gleby płowej oraz ilość i rozmieszczenie wybranych pierwiastków w profilu glebowym, w porównaniu z glebą nienawożoną osadem. W powierzchniowych poziomach badanej gleby nawożonej osadem ściekowym zanotowano większe wartości pH, sumy kationów o charakterze zasadowym (S), kationowej pojemności sorpcyjnej (T), stopnia wysycenia gleb kationami o charakterze zasadowym (V), zawartości węgla związków organicznych (C org.) i azotu ogólnego (N og.) oraz mniejszą wartość kwasowości hydrolitycznej (Hh) i stosunku C:N w porównaniu z glebą nienawożoną. W badanych glebach średnia zawartość ogólna makroelementów i pierwiastków śladowych była większa w glebie nawożonej osadem ściekowym i układała się w następującym szeregu malejących wartości: K>Mg>Ca>P>Na>S oraz Al>Fe>Mn >Ti>Ba>Sr>V>Co>Li>As.
EN
The aim of presented research was to evaluate the effects of fertilization using municipal sewage sludge on the properties of Luvisol and amount and distribution of selected elements in soil profiles, in comparison with soil not fertilized with sewage sludge. Fertilization with sewage sludge increased soil pH, the sum of basic exchangeable cations (BEC), cation exchange capacity of soil (CEC), the index of soil saturation with basic cations (BS), content of organic carbon (C org.), and total nitrogen (N og.), simultaneously the decrease of hydrolytic (total) acidity (Hh), and C:N ratio was observed in surface horizons of studied Luvisol. Mean total macroelements and trace elements contents were higher in soils fertilized with sewage sludge and they could be lined up in the following sequence: K>Mg>Ca>P>Na>S, and Al>Fe>Mn>Ti>Ba>Sr>V>Co>Li>As.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.201-208,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Baran S. 2004. Osady ściekowe w gospodarce rolno-środowiskowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 499: 15-20.
 • Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Żukowska G., Szczepanowska I. 2008. Zmiany zawartości azotu w glebie lekkiej użyźnionej osadem ściekowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 533: 65-72.
 • Czekała J. 1999. Osady ściekowe źródłem materii organicznej i składników pokarmowych. Fol. Univ. Agric. Stetin. 200 Agricultura 77: 33-38.
 • Filipek-Mazur B., Gondek K. 2000. Zawartość różnych form metali ciężkich w glebie nawożonej osadami garbarskimi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 472: 213-224.
 • Iżewska A. 2007. Wpływ nawożenia obornikiem, osadem ściekowym i kompostem z osadów ściekowych na właściwości gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 518: 85-92.
 • Jakubas M. 2006. Wpływ wieloletniego stosowania osadu ściekowego na zmiany wybranych właściwości chemicznych gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 512: 209-219.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa: 398 ss.
 • Kalembasa D., Jaremko D. 2006. Total content of lithium, barium and strontium in soils of South Podlasie Lowland. Polish J. Environ. Stud. 15(2a): 320-325.
 • Kalembasa S., Kalembasa D. 1992. The quick method for the determination of C:N ratio in mineral soils. Polish J. Soil Sci. 25(1): 41-46.
 • Kalembasa S., Pakuła K., Becher M. 1999. Zawartość makro- i mikropierwiastków w osadach ściekowych, produkowanych w wybranych oczyszczalniach regionu siedleckiego. Fol. Univ. Agric. Stein. 200 Agricultura 77: 125-128.
 • Kim B., McBride M.B. 2006. A test of sequential extractions for determining metal speciation in sewage sludge-amended soils. Environmental Pollution 144: 475-482.
 • Krzywy E., Woloszyk Cz., Iżewska A., Krzywy J. 2002. Wpływ kompostów z komunalnego osadu ściekowego z dodatkiem różnych komponentów na zmiany właściwości chemicznych gleby. Acta Agrophysica 70: 225-234.
 • Sapek A., Sapek B. 1999. Wykorzystanie fosforu z osadów ściekowych w rolnictwie. Fol. Univ. Agric. Stetin. 200, Agricultura 77: 331-336.
 • Sadej W., Bowszys T., Wierzbowska J. 2007. Kształtowanie właściwości fizykochemicznych gleby płowej nawożonej osadami ściekowymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 520: 363-369.
 • Singh R.P., Agrawal M. 2007. Effects of sewage sludge amendment on heavy metal accumulation and consequent responses of Beta vulgaris plants. Chemosphere 67: 2229-2240.
 • Vaca-Paulin R., Esteller-Alberich M.V., Lugo-de la Fuente J., Zavaleta-Mancera H.A. 2006. Effect of sewage sludge or compost on the sorption and distribution of copper and cadmium in soil. Waste Management 26: 71-81.
 • Żukowska G., Baran S., Flis-Bujak M. 1999. Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na właściwości sorpcyjne i powierzchnię właściwą gleby lekkiej. Fol. Univ. Agric. Stein. 200, Agricultura 77: 421-428.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e18e1661-62ad-4dce-baf3-92fd1d9e7b1d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.