PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 342 |
Tytuł artykułu

Dopuszczalna wielkość kiełków przy mechanizacji sadzenia sadzeniaków pobudzonych i podkiełkowanych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Admitted size of sprouts at mechanical planting of stimulated and pre-sprouted seed potatoes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
В 1980-1982 гг. в 9 производственных опытах проводимых в 4 гос­хозах сравнивали качество посадки стимулированных (на протяжении 2 недель в мешках 50 кг) и предварительно пророщенных (на протяжении 3 и 5 недель в ящиках) с использованием серийных автоматических са- жадок производства ЧССР 2 СаБН-62,5 при двух скоростях движения трактора Ц-355: 3,59 и 5,99 км/час. Установлено, что стимулирован­ные саженцы с малыми белыми ростками (величиной до 5 мм) могут бла­гополучно сажаться чехословацкими сажалками с рабочей скоростью 5 км/час. Более сильно стимулированные и предварительно пророщенные на свете саженцы с ростками мильно связанными с материнским клубней (величиной 5-11 мм) можно также сажать указанными сажалками, но с рабочей скоростью до S км/час. Стимулирование было очень эффектив­ным при сравнительно небольших затратах рабочей силы в посадке. Зат­раты рабочей силы в посадке по отношению к саженцам в состоянии по­коя отобранным непосредственно из бурта были выше лишь на 4 рабоче- часа при прибавке урожая клубней 4 т/га. В широкой практике рекомен дуется по крайней мере стимулирование саженцев и их механическая по- садка с использованием чехословацких серийных сажалок.The quality of planting stimulated (for 2 weeks in 50 kg bags) and pre-sprouted (in boxes for 3 and 5 weeks) tubers with serial automatic planters of the Cze­choslovak make, viz.: 2 SaBN-62.5 at two speeds of the C-355 tractor: 3.59 and 5.99 km/ha was compared in 1980-1982 in production experiments carried out in 4 state farms. It has been proved that the stimulated seed potatoes of small white sprouts (to 5 mm in size) can be safely planted with the Czechoslovak planters at the speed of 5 km/h. Stronger stimulated and pre-sprouted seed potatoes in the light with the sprouts strongly connected with' the maternal tuber (of 5-11 mm in size can be also planted with the same planters, but at the working speed of 3 km/h The stimulation measure was very effective at relatively low labour expenditures for planting. The labour expenditures for planting in relation to dormant seed po­tatoes taken directly from clamp increased only by 4 man-hours per hectare at an increase of the tuber yield by 4 t/ha. It is recommended for practice at least to stimulate seed potatoes and their mechanical planting with serial Czechoslovak planters.
EN
The quality of planting stimulated (for 2 weeks in 50 kg bags) and pre-sprouted (in boxes for 3 and 5 weeks) tubers with serial automatic planters of the Cze­choslovak make, viz.: 2 SaBN-62.5 at two speeds of the C-355 tractor: 3.59 and 5.99 km/ha was compared in 1980-1982 in production experiments carried out in 4 state farms. It has been proved that the stimulated seed potatoes of small white sprouts (to 5 mm in size) can be safely planted with the Czechoslovak planters at the speed of 5 km/h. Stronger stimulated and pre-sprouted seed potatoes in the light with the sprouts strongly connected with' the maternal tuber (of 5-11 mm in size can be also planted with the same planters, but at the working speed of 3 km/h The stimulation measure was very effective at relatively low labour expenditures for planting. The labour expenditures for planting in relation to dormant seed po­tatoes taken directly from clamp increased only by 4 man-hours per hectare at an increase of the tuber yield by 4 t/ha. It is recommended for practice at least to stimulate seed potatoes and their mechanical planting with serial Czechoslovak planters.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
342
Opis fizyczny
s.247-260,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Uprawy, Nawożenia i Mechanizacji, Instytut Ziemniaka w Jadwisinie, Jadwisin
autor
 • Zakład Uprawy, Nawożenia i Mechanizacji, Instytut Ziemniaka w Jadwisinie, Jadwisin
autor
 • Zakład Uprawy, Nawożenia i Mechanizacji, Instytut Ziemniaka w Jadwisinie, Jadwisin
 • Zakład Uprawy, Nawożenia i Mechanizacji, Instytut Ziemniaka w Jadwisinie, Jadwisin
Bibliografia
 • 1. Allen E. J. i wsp.: Effects of length of sprouting period on growth and yields of contrasting early potato varieties. J. Agrifc. Sc.,97, 1, 151-163, 1978.
 • 2. Birecki M., Szulc J.: Wpływ długości jarowizowania na wzrost i rozwój ziemnia­ków oraz na wysokość i jakość plonu. Roczn. Nauk Roln., A, 74, 3, 583-610, 1978.
 • 3. Gabriel W., Walczak W., Około-Kułak S.: Wpływ sposobów podkiełkowywania i ni­szczenia naci na plon i liczbę zbieranych sadzeniaków. Biul. Inst. Ziemn., 5, 53-66, 1970.
 • 4. Gabriel W., Bartoszuk W., Woźnica W.: Zabiegi agrotechniczne na plantacjach nasiennych ziemniaka w rejonach Polski o większym zagrożeniu chorobami wiruso­wymi. Biul. Inst. Ziemn., 7, 32-39. 1971.
 • 5. Gastoł J., Gruczek Т., Gójski В., Manikowski Z.: Czynniki agrotechniczne wa­runkujące prawidłową pracę sadzarek produkcji CSRS. Nowe Roln., 5, 9-11, 1982.
 • 6. Jabłoński K.: Ekonomiczne i agrotechniczne czynniki decydujące o produkcji i plonach ziemniaków. Nowe Roln., 2, 16-20, 1983.
 • 7. Kubicki K.: Podkiełkowywanie ziemniaków. Praca Zakładu Ziemniaka, 87-116,1960.
 • 8. Meijer E. N. C., Frederiks J.: Development and research of an' automatic planting system for presprouted potatoes. Proc. 6th Trien. Conf. EAPR, Wage- ningen, 1975.
 • 9. Nowak M.: Uplatnĕnin výsledku vyzkumú k vyšči ùrovni ćs bramborārstvi. Ved. Pr., 6, 5-8, 1977.
 • 10. Pätzold Ch., Krug H.: Vorkeimen von Kartoffelpflanzgut in verschiedenen Vorkeimeinrichtungen und seine Auswirkung auf Keimwachstum und Pflanzentwicklung nach Hand - und Maschinenablage. Schrifteureihe H., 150, 31-54, 1968.
 • 11. Roztropowicz S.: Wpływ podkiełkowywania kłębów na wzrost, rozwój i plon ziem­niaków. Roczn. Nauk Roln., A,88, 4, 809-834, 1969.
 • 12. Roztropowicz S.: Znaczenie wielkości systemu korzeniowego dla produktywności roślin ziemniaka oraz formowania się zawiązków korzeni w okresie podkiełkowy­wania. Ziemniak, 5-26, 1972.
 • 13. Roztropowicz S.: Some aspects of Polish physiological and agrotechnical rese­arch on the potato. Proc. 7th Trien. Conf. EAPR, Abstr. Conf. Papers Warszawa, 35-60, 1978.
 • 14. Roztropowicz S.: Model rozwoju rośliny ziemniaka. Biologia Ziemniaka, PWN, Warszawa w druku.
 • 15. Roztropowicz S., Pietryka M.: Synteza wyników doświadczeń prowadzonych w la­tach 1974-1979 w zakresie agrotechnicznej charakterystyki odmian ziemniaka: Narew, Pola, Ronda, Ryś, Sokół, Sowa, Tarpan, Inst. Ziemn., Bonin, II, 3-14, cz. VIII, 1983.
 • 16. Rychnovsky O., Petržela J., Radil В., List J.: Automatický sāzeč predklićenych brambor SK 4-290. Mechanizace Zeméd., 5, 220-223, 1983.
 • 17. Sowa G.: Wpływ warunków termicznych w czasie przechowywania oraz zabiegu podkiełkowywania na rozwój i plonowanie 4 odmian ziemniaka. Biul. Inst. Ziemn., 18, 111-125, 1976.
 • 18. Sowa G.: Wpływ środowiska w okresie przechowywania i sposobów podkiełkowywania na rozwój i plonowanie ziemniaków. Biul. Inst. Ziemn., 20, 83-96, 1977.
 • 19. Specht A.: Maschinelles Legen vorgekeimter Kartoffeln. Kartoffelbau, 21, 3, 94-86, 1970.
 • 20. Specht A.: Neues zum maschinellen Legen vorgekeimter Kartoffeln. Kartoffelbau, 24, 3, 76-77, 1973.
 • 21. Specht A.: Fortschritte beim maschinellen Legen vorgekeimter Kartoffeln. Proc. 6th Trien. Conf. EAPR, Wageningen, 208, 1975.
 • 22. Specht A.: Kartoffellegemaschinen im Vergleich. Kartoffelbau,- 34, 3, 80-84. 1983.
 • 23. Spiess E.: Vergleichsunterschung uber das maschinelle Legen vorgekeimter Kar­toffeln. Schweizer Landtechnik 4, 1974.
 • 24. Szeptycki A.: Automatyczne sadzenie ziemniaków podkiełkowanych. Mechanizacja Roln., 24, 17-18, 24-27, 1975.
 • 25. Szeptycki A.: Zagadnienie automatycznego sadzenia ziemniaków podkiełkowanych sadzarką uniwersalną. Maszynopis rozprawy doktorskiej IBMER Warszawa, 1978.
 • 26. Wierzejska A.: Rola podkiełkowywania w podwyższeniu plonów i efektywności na­wożenia azotem u nowych odmian ziemniaka. Biul. Inst. Ziemn., 26, 51-73, 1981.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e18977a6-c3f6-4a45-b480-07db3d2ccc48
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.