PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 09[58] |
Tytuł artykułu

Działania marketingowe w promocji spółek portfelowych w procesie dezinwestycji funduszy venture capital

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Marketing efforts in the promotion of investments in the venture capital divestment process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przygotowanie spółki portfelowej do procesu dezinwestycji wymaga wielu zaplanowanych wcześniej działań, które mają za zadanie zaangażować jak największą liczbę inwestorów. Zarządzający funduszem powinni stworzyć spółkę, która znajduje się w odpowiedniej fazie swojego rozwoju i wkracza w fazę stabilnego rozwoju. Następnym etapem charakteryzującym działania funduszu jest proces znalezienia nabywcy akcji lub udziałów spółki, co często wiąże się z przygotowaniem odpowiedniego opisu przedsiębiorstwa lub długiego procesu poszukiwania inwestora strategicznego. Ponadto firmy zasilane kapitałami funduszu VC działają często w różnych branżach i podejmowanie decyzji mających na celu zbycie udziałów lub akcji może znacznie się różnić. Niestety często zdarza się, iż przedsiębiorcy i fundusze wiele czasu poświęcają na rozwój przedsiębiorstwa, usprawnienia operacyjne a stosunkowo niewiele na proces marketingu sprzedaży spółki. Profesjonalne podejście do procesu deinwestycji może zapewnić oszczędności finansowe oraz czasowe, co przekłada się na ponadprzeciętne stopy zwrotu osiągane przez fundusze. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia funduszy VC do promocji marketingowej swoich spółek portfelowych w procesie dezinwestycji.
EN
Preparation of a portfolio company to the divestment process requires a lot of pre-planned activities that are designed to involve the largest number of investors. The fund managers should create a company that is in the correct phase of its development and is entering a phase of stable growth. The next step in characterizing the Fund is the process of finding a buyer for the shares or the shares of the company, which is often associated with the development of an appropriate description of the company or the long process of finding a strategic investor. In addition, the company operated a VC fund capital often operate in different industries and decision-making aimed at disposal of shares may be significantly different. Unfortunately, it often happens that entrepreneurs and funds spend a lot of time on business development, operational improvements and relatively few in the process of marketing the company's sales. A professional approach to the process of divestment can provide cost savings and time, which translates into above-average rates of return achieved by the fund. This article presents an approach VC funds to promote the marketing of its companies in the disinvestment process.
Słowa kluczowe
PL
Twórcy
autor
  • Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
Bibliografia
  • Gladstone D., Venture Capital an Enterpreneur’s Guide to Raising Venture Capital, Prentice Hall, New Jersey 2002.
  • Kurse J., The art of venture packaging, Venlogic, 1999.
  • Sobańska K. , Finał współpracy, czyli zakończenie inwestycji funduszu venture capital w spółkach portfelowych, „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 10 (178) październik 2005.
  • Sobańska K. , Sieradzan P., Inwestycje private equit, Poltext, Warszawa 2004.
  • Trojanowski T., Companies in the light of challenges of extending business into foreign markets, (W:) Contemporary challenges in the process of management in organization of the future, pod red. B. Domańska – Szaruga i M. Wójcik – Augustyniak, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa 2012
  • Wallas J., Smith J., Better Exits, PWC for EVCA 1999.
  • PricewaterhouseCoopers, Rynki kapitałowe.Wejście na giełdę, Warszawa 2007.
  • Strategies for managing a succesfull divestiure, PricewaterhouseCoopers, luty 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e16cd0e7-c2c1-4dde-a00c-5b7af0a84318
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.